Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Služenje

Nesebično služenje

Poruka ljubavi i služenja kao nasleđe

"Specijalni konsultativni status koji je dodeljen Sri Sathya Sai Central Trust-u omogućava mu da se aktivno angažuje sa ECOSOC-om i njegovim pomoćnim telima, kao i sa Sekretarijatom Ujedinjenih Nacija, programima i agencijama na nekoliko načina. SSSCT takođe može predstavljati Ujedinjene Nacije u oblastima u kojima je SSSCT doprineo u proteklih mnogo decenija i nastavlja da bude aktivan. Za nas je ovo prestižna prilika koju nam je dao Bhagavan, da preuzmemo Njegovu univerzalnu poruku ljubavi i služenja milionima širom sveta." - SSIO

O služenju organizacije

Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi. Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi. Ono isključuje bilo kakvo propovedanje ili preobraćanje.

"Kada živimo u skladu sa našom pravom prirodom, onda živimo jedni za druge. Ljubav je sila koja nas zbližava. Uspeh i sreća drugih ljudi treba da budu naša sopstvena sreća i uspeh. Neuspeh i tuga drugih treba da budu naš sopstveni neuspeh i tuga. U stvari ne postojimo „ja“ i „ti“, postoji samo Jedno i njegov odraz kao „mi“.

Kada čovek iskusi ovo jedinstvo, onda će sve deliti sa svima. Upotrebiće svoje vreme, znanje i veštinu da unapredi život svojih bližnjih, kao i društva u celini. Služiće drugima sa ljubavlju i radošću, jer druge smatra „svojima“. On prepoznaje da je božanski princip u njemu podjednako prisutan u svima i u svim živim bićima." -Satja Sai Baba

Zdravstvo

Sai Babina misija obuhvata fizičku, mentalnu i duhovnu dobrobit za sveukupno čovečanstvo. U tu svrhu, on je otvorio medicinske ustanove koje obezbeđuju zdravstvenu zaštitu, bez obzira na versku, kastinsku ili drugu pripadnost, koje se pružaju u atmosferi ljubavi i mira. U ovim ustanovama, sve usluge, uključujući i dijagnostiku, patologiju, hirurgiju, lekove, ishranu i drugo, potpuno su besplatne. Njegova inicijativa na medicinskom polju započela je sa Šri Satja Sai Opštom bolnicom, koja je otvorena oktobra meseca, 1956. godine. Kasnije je otvorena druga bolnica u Bangaloru, gde su do sada na hiljade i hiljade siromašnih pacijenata osetile dobrobiti besplatnog lečenja. Kao odgovor na rastuću potrebu siromašnih stanovnika sela za zdravstvenom zaštitom, u septembru 1991. osnovao je Medicinku zadužbinu sa zadatkom da podigne Super- specijalističke bolnice koje će nuditi kvalitetnu medicinsku negu na tercijarnom nivou pacijentima kojima je takva nega potrebna, bez obzira na njihovu versku, kastinsku i drugu pripadnost.

Sada Zadužbina upravlja dvema takvim bolnicama:

Šri Satja Sai Super specijalistička bolnica Prašanti Nilajama, koju je novembra 1992. svečano otvorio predsednik Indije, sa odeljenjima kardiologije, kardio-toraksne vaskularne hirurgije, urologije i oftalmologije.

Šri Satja Sai Super-specijalistička bolnica u Bangaloru, koju je januara 2001. svečano otvorio premijer Indije, sa odeljenjima za kardio i neuro istraživanja i nauke.

Ovi „Hramovi isceljenja“, Sai Babin su poklon čovečanstvu i izraz njegovog saosećanja prema ugroženima. Međutim, ono što ove bolnice čini jedinstvenim nije samo zadnja reč tehnike i tehnologije ili visoko profesionalno osoblje, već atmosfera ljubavi koja prožima čitavu bolnicu i omogućava ozdravljenje. Na međunarodnoj medicinskoj konferenciji, održanoj septembra 2005. u Putapartiju, Sai Baba je ovako posavetovao sve lekare koji su na njoj učestvovali: „Smatrajte svoje pacijente za sopstveni narod, za svoje rođake, počasne goste i bliske prijatelje. Negujte ovaj stav bez obzira na okolnosti“.