Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Govori

blog details

Otkrovenje

17. maj 1968.(Satja Sai govori VI, 210-213)

Pošto su se na ovom mestu okupili oni koji su posvećeni Bogu, i pošto su došli ljudi koji pripadaju svim narodima, ne mogu a da vam ne kažem jednu činjenicu. Nema sumnje da s u i ranije održavane svetske konferencije posvećene religijskim i duhovnim problemima; takođe, održavane su i konferencije za sledbenike određenih vera. Ali one su održavane tek nakon smrti njihovih osnivača I onih koji su ih božanski nadahnuli. Ovo je prvi put da se održava Svetska konferencija sa posvećenim osobama dok je inkarnacija još uvek prisutna, pred svima, u telu koje je preuzela u tu svrhu, noseći ime koje je ona odabrale za sebe. Moram vam reći ovo, jer od sto, devedeset devet osoba među vama ne poznaje moju stvarnost. Ovde ste došli privučeni različitim potrebama, sklonosti ka duhovnim pitanjima, revnošću da razvijete ustanove za koje ste vezani, sa divljenjem ili naklonošću, ljubavlju i poštovanjem, ili u naletu oduševljenja da se udružite sa drugima i sa njim podelite svoj entuzijazam. Istina je da ne možete razumeti moju Stvarnost, sada ili kroz hiljadu godina postojanog odricanja i revnog preispitivanja, čak i da se celo čovečanstvo u tome udruži. Ali ćete za kratko vreme biti upoznati sa blaženstvom kojim vas obasipa božanski princip, koji je na sebe uzeo ovo sveto telo i ovo sveto ime. Vaša dobra sudbina koja će vam pružiti ovu priliku veća je od one koja je bila dostupna isposnicima, monasima, mudracima, svecima, pa čak i osobama koje su utelovljavale određene aspekte božanske Slave! Pošto se krećem među vama, jedem kao vi i razgovaram sa vama, vi ste zavarani i verujete da je to samo jedan primer čoveka. Upozoravam vas da je to greška. Takođe vas zavaravam pevajući sa vama, razgovarajući sa vama, u upuštajući se u razne aktivnosti sa vama. Ali, u svakom trenutku, može vas se razotkriti moja Božanskost. Morate biti spremni, pripravni za taj čas. Pošto je Božanskost ogrnuta ljudskošću, morate se truditi da prevaziđete maju (privid) koja je skriva od vaših očiju.

Ovo je ljudski lik u kome je ispoljen svaki božanski entitet, svaki božanski princip, odnosno, sva imena i likovi koje ste prpisali Bogu… Ne dozvolite sumnji da se ispreči. Ako samo u oltaru svog srca ustoličite postojanu veru u moju Božanskost, možete dobiti viziju moje Stvarnosti. U protivnom, ako se ljuljate poput klatna na satu, u jednom trenutku posvećeni Bogu, u drugom predati neverovanju, nikada nećete uspeti da shvatite istinu i zadobijete blaženstvo. Vrlo ste srećni što imate priliku da iskusite blaženstvo koje donosi pogled na Sarvadaivatam svarupam (oblik koji predstavlja sve Božje oblike), u ovom životu. Dopustite da vam skrenem pažnju na još jednu činjenicu. U ranijim prilikama, kada se Bog inkarnirao na zemlji, blaženstvo zbog prepoznavanja Njegove inkarnacije bilo je zajamčeno tek nakon što bi On napustio svet u fizičkom smislu, uprkos obilju dokaza o Njegovoj milosti. A vernost i posvećenost koje su te inkarnacije dobijale od čoveka dolazile su od straha i čuđenja prema njihovim nadljudskim moćima, ili zbog njihovog kraljevskog autoriteta ili mogućnosti da kazne. Ali, razmislite na trenutak o ovoj manifestaciji Satja Saija: u ovom dobu okorelog materijalizma, nasrtljivog neverovanja i nepoštovanja, šta je ono što mu donosi obožavanje miliona ljudi, širom sveta? Uverićete se da je osnovni razlog za to nad-zemaljska Božanskost u ljudskom liku.

I opet, kako ste samo srećni što možete da svedočite kako sve zemlje sveta odaju počast Indiji (Bharatha). Možete čuti kako obožavanje imena Satja Saija vibrira celim svetom, čak i dok ovo telo postoji – ne u neko buduće vreme, već dok je sa vama, pred vama. I opet, možete vrlo uskoro svedočiti ponovnom uspostavljanju drevne večne religije (Sanatana darma) u njen prvobitni i prirodni status, i ispravnosti (darma) koja je izložena u Vedama za dobrobit svih ljudi na svetu. Oživljavanje vedske darme je Sai sankalpa (Saijeva odluka), a ne samo privlačenje ljudi ka meni, uz pomoć ispoljavanja moje šakti (moć) i samatrija, (kapaciteta). Ovo nije brahmatatvam (fenomen privida). Ovaj fenomen će podržati istinu, iskoreniće neistinu, i u toj pobedi sve vas uzneti u ekstazu. To je Saijeva sankalpa (volja).

Neke osobe, čak i one koje su postigle određeni stepen vođstva i autoriteta, počele su da razmenjuju vedske formule i principe indijske (bharatija) kulture za novac i bogatstvo, u stvari ih prodajući; a i zapadnjaci su skloni da ih kupuju! Ove istine i otkrića nisu roba koja se prodaje i kupuje. Zbog toga uskoro idem u zapadne zemlje da ih obavestim o njihovoj pravoj vrednosti i stavim tačku na takvu trgovinu. Već su univerzitetske vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama i predvodnici studenata na tim univerzitetima pisali da imaju veliku želju da dođem i već su napravili program za mene.

Tek je juče donet moj pasoš sa vizom za Afriku, sa molitvom da uskoro posetim te zemlje. Odlazim u Afriku pre meseca juna. Zato iskoristite priliku da se povežete sa mnom što je više moguće i trudite se da što pre i što brže sledite moja uputstva. Dovoljno je da se pridržavate mojih uputstava. To će vam doneti više koristi nego najstroži asketizam. Upražnjavajte satju, darmu, šanti i premu koji su mi dragi. Odlučite da se uvek zalažete za te ideale, u mislima, rečima i delima. To vas može nagraditi stapanjem sa najvišim božanstvom.