Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Govori

06

jul 1963.

"Danas ste upravo svedočili tom događaju. Ovo je moralo da se desi, moždani udar i izlečenje..."

Satja Sai govor - Šiva Šakti

17

maj 1968.

"Vaša dobra sudbina koja će vam pružiti ovu priliku veća je od one koja je bila dostupna isposnicima..."

Satja Sai govor - Otkrovenje

23

nov 1968.

"U sadašnje doba, borba i nesloga lišili su mira i jedinstva porodicu, školu, društvo, religije, gradove..."

Satja Sai govor - Znameniti govor

09

jun 1974.

"Tražite Boga u dubini sebe, ne u kaloidoskopskoj, zavodljivoj prirodi. Telo vam je dato u tu uzvišenu svrhu..."

Satja Sai govor - Ko je Sai?

13

jan 1992.

"Celi svet predstavlja kombinaciju uma i materije. Čovek nije u stanju da spozna to i verujući da je on iznad toga..."

Satja Sai govor - Ljudske vrednosti