Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Edukacija

Obrazovne delatnosti

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti, kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.

ISSE SE (Institut za Satja Sai obrazovanje Južne Evrope)

ISSE SE je povezan sa mrežom Satja Sai instituta širom sveta. Njegov neposredni cilj je da obezbedi SSEHV orijentaciju i obuku, dok u isto vreme proizvodi informativne i inspirativne sopstvene materijale koji omogućavaju i podržavaju implementaciju programa uz nacionalno priznatu i akreditovanu obuku. Na taj način priprema odrasle da podučavaju decu ljudskim vrednostima, te ih podstakne da žive moralnim, etičkim životima i postanu konstruktivni članovi društva.

Satja Sai škole i univerziteti

Sai Baba pridaje najveći značaj svrsi obrazovanja, koja je preobražaj karaktera putem primenjivanja pet ljudskih vrednosti – Istine, Ispravnog delovanja, Mira, Ljubavi i Nenasilnosti, koje postoje pritajene u svakom ljudskom biću. U protivnom, obrazovanje postaje samo proces dobijanja diplome iz čisto profesionalnih razloga. U delu Indije gde je živeo, Sai Baba je 1968. osnovao ženski koledže, u Anantapuru, posle čega su usledila još dva koledža, muška, u Bangaloru i Putapartiju. Ova tri koledža sačinjavaju tri kampusa Satja Sai univeziteta, koji je osnovan 1981. godine. Tako su pokriveni svi nivoi obrazovanja, od osnovne škole do univerziteta i postdiplomskih studija. Šta više, 2001. godine otvorena je Muzička akademija u Putapartiju, dok je 2006. pušten u rad Međunarodni sportski centar. Kao rezultat neprekidnog ulaganja napora Sai Babe u obrazovanje zasnovano na vrednostima, danas na hiljade devojaka i mladića studiraju na njegovim institutima i postižu izuzetne rezultate u akademskom polju, usvajajući, osim naučnih kvalifikacija, i dobrobiti celovite obuke karaktera i visok osećaj društvene odgovornosti. Širom zemljine kugle osnovane su ustanove Satja Sai obrazovanja, sa ciljem da stvore novi programkoji će pomoći utemeljenju kvalitetnijeg obrazovanja. Mnoge Satja Sai škole, u kojima se ovaj program celovito primenjuje, mogu se naći u brojnim zemljama, uključujući Indiju, Englesku, Argentinu, Brazil, Kanadu, Japan, Novi Zeland, Indoneziju, Keniju, Nepal, Filipine, Južnu Afriku, Šri Lanku, Tajland, Zambiju.

„Obrazovanje ne treba da bude informacija. Obrazovanje treba da bude transformacija“.

-Satja Sai Baba