Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Govori

blog details

Ko je Sai?

9. jun 1974. (Satja Sai govori IX, 88-92)

Bog je nedokučiv. On se ne može spoznati u spoljašnjem objektivnom svetu. On je u samom srcu svih bića. Dragulji se moraju tražiti duboko pod zemljom, oni ne lebde iznad tla. Tražite Boga u dubini sebe, ne u kaloidoskopskoj, zavodljivoj prirodi. Telo vam je dato u tu uzvišenu svrhu. Ali vi ga danas zloupotrebljavate, poput osobe koja kuva hranu u zlatnoj vazi optočenoj draguljima koju je dobila kao porodično nasleđe.

Čovek uzdiže Boga kao sveprisutnog, sveznajućeg i svemogućeg, ali zanemaruje njegovo prisustvo u sebi! Naravno, mnogi se usuđuju da opisuju Božanska svojstava i da ga proglase za takvog i takvog; to su, međutim, njihova sopstvena nagađanja i odrazi onoga što se njima dopada. Ko može potvrditi da je Bog ovo ili ono? Ko može potvrditi da Bog nema ovaj oblik ili osobinu? Svako može zahvatiti iz ogromnog okeana samo onoliko koliko može stati u posudu koju donese na njegovu obalu. Iz te količine, oni mogu zahvatiti tek mrvicu ogromnog. Svaka religija definiše Boga u okviru granica koje je postavila, tvrdeći zatim da ga je razumela. Poput sedmorice slepaca, koji govore o slonu kao o stubu, lepezi, konopcu ili zidu, jer su došli u dodir samo sa jednim delom i nisu mogli da obuhvate celu životinju, tako i religije govore o delu i tvrde da je to viđenje potpuno i sveobuhvatno. Svaka religija zaboravlja da Bogu pripadaju svi oblici i sva imena, sva svojstva i sve tvrdnje. Religija čovečanstva je zbir i suština svih ovih delimičnih vera, jer postoji samo jedna religija, a to je religija Ljubavi. Različiti udovi slona koji su izgledali kao odvojeni i različiti tragaocima za istinom lišenim vida bili su pokretani istim krvotokom. Različite religije i vere, koje se osećaju odvojenim i različitim, pokreće isti tok ljubavi.

Čulo vida ne može da vidi istinu. Ono daje samo lažne i zamagljene informacije. Na primer, ima puno onih koji, posmatrajući me kako delujem, tvrde da je moja priroda takva i takva. Oni nisu u stanju da procene svetost, veličanstvenost i večnu stvarnost koja ja jesam. Saijeva moć je neograničena. Ona se manifestuje zauvek. Svi oblici ‘moći’ stanuju na ovom Saijevom dlanu. Ali oni koji propovedaju da su me razumeli, naučnici, jogiji (HL), panditi iliđnaniji (HL), svesni su samo najmanje važne, obične spoljašnje manifestacije, beskrajno malog dela te moći, naime, onog što zovemo “čuda”! Nisu poželeli da dođu u dodir sa izvorom sve moći i sve mudrosti koji su dostupni ovde u Brindavanu. Oni se zadovoljavaju prilikom da demonstriraju svoje knjiško znanje I upućenost u vedsku (HL) tradiciju, ne shvatajući da je osoba iz koje su Vede potekle među njima, njih radi. Oni čak i traže, zavedeni svojim ponosom, još neku šansu! Tako je bilo u svim vremenima. Ljudi mogu biti vrlo blizu (fizički) avataru (HL), ali oni žive svoje živote nesvesni svoje sreće. Oni preuveličavaju ulogu čuda, koja su trivijalni kada se uporede sa mojom slavom i veličanstvenošću, poput komarca u poređenju sa snagom i veličinom slona na kome čuči. Stoga, kada govorite o “čudima”, ja se smejem u sebi iz sažaljenja što sebi dopuštate da tako lako izgubite dragocenu svest o mojoj stvarnosti.

Moja moć je neizmeriva. Moja istina je neobjašnjiva, nedokučiva. Objavljujem ove istine o sebi jer se ukazala potreba. Ali onim što sada radim samo vam poklanjam svoju “posetnicu!”. Dozvolite da vam kažem da je od Avatara tako jasno i nepogrešivo naglašeno objavio istinu jedino Krišna (HL). Uprkos objavi, primetićete u karijeri istog tog Krišne da je pretrpeo poraz u svojim naporima u nekoliko navrata; morate primetiti i da su ti porazi bili deo drame koju je on planirao i koju je sam režirao. Na primer, kada su ga mnogi kraljevi molili da spreči rat sa Kauravama (HL), on je priznao da je njegova misija na dvoru Kaurava “pretrpela poraz”! Ali, on nije želeo da ona uspe! On je odlučio da rat započne! Njegova misija je imala nameru da se javno pokažu pohlepa i zloba Kaurava i da se osude pred celim svetom. Sada vam moram reći da, za vreme Saijevog avatarstva, nema mesta takvoj “drami” sa prizorima neuspeha i poraza! Moja volja će se ispuniti; ono što planiram mora uspeti. Ja sam Istina; Istina nema potrebe da okleva, da se boji ili da se povija. ‘Volja’ je za mene suvišna. Moja milost je uvek dostupna poklonicima čiji su ljubav i vera postojani. Pošto se slobodno krećem među njima, razgovaram i pevam, čak ni intelektualci nisu u stanju da shvate moju istinu, moju moć, moju slavu, ili moj pravi zadatak kao Avatara. Mogu da rešim bilo koji problem, ma koliko zamršen bio. Van sam dohvata i najintenzivnijeg ispitivanja i najpažljivijeg merenja. Samo oni koji su prepoznali moju ljubav i iskusili tu ljubav mogu tvrditi da su na tren imali uvid u moju stvarnost. Jer je staza ljubavi kraljevski put koji čovečanstvo vodi ka meni.

Ne pokušavajte da me spoznate kroz spoljašnje oči. Kada odete u hram i stojite pred slikom Božjom, molite se sklopljenih očiju, zar ne? Zašto? Zato što osećate da vam Njega može otkriti jedino unutrašnje oko mudrosti. Zato, ne žudite za trivijalnim materijalnim objektima, već žudite za mnom i bićete nagrađeni. To ne znači da ne treba da primate predmete koje iz punine Ljubavi dajem kao znak milosti. Reći ću vam zašto dajem to prstenje, talismane, brojanice, itd. Zato da obeležim vezu između mene i onoga kome je data. Kada zapadnu u nevolje, taj predmet mi dolazi u vidu bljeska, uzimajući od mene isceljujuću zaštitničku milost. Ta Milost dostupna je svima koji me pozovu, u bilo kom obliku i bilo kojim imenom, ne samo onima koji nose na sebi ove poklone. Ljubav je veza koja zadobija Milost.

Razmotrimo značenje imena Sai Baba. Sa znači ‘Božanski’, ai znači ‘majka’, a Baba znači ‘otac’. Ime označava božansku majku i oca, baš kao štoSambašiva takođe znači božanska majka i otac. Vaši fizički roditelji pokazuju Ljubav sa dozom sebičnosti, ali ova Sai “majka i otac” zasipa ljubavlju ili vas prekoreva samo da bi vas povela ka pobedi u borbi za samo-spoznaju. Zato što je ovaj Sai došao da bi postigao vrhunski zadatak ujedinjenja celog čovečanstva u jednu porodicu, vezom bratstva, potvrđivanja i osvetljivanja atmičkestvarnosti svakog bića da bi se otkrilo božanstvo na kome počiva celo čovečanstvo, i upućivanja svih da prepoznaju zajedničko božansko nasleđe koje povezuje čoveka sa čovekom, kako bi se čovek oslobodio životinjskog i podigao do Božanskog, što je i njegov cilj.

Ja sam utelovljenje božanske ljubavi; ljubav je moje oruđe. Nema stvorenja bez ljubavi. Čak i najniži voli sebe. A to ja je Bog. Tako da nema ateista, mada se nekima On ne dopada ili Ga odbacuju, poput bolesnika obolelih od malarije koji ne vole slatkiše, ili dijabetičara koji odbijaju da imaju bilo kakve veze sa slatkišima! Oni koji se ponose time što su ateisti će, jednoga dana, kada im bolest prođe, uživati u Bogu i poštovati ga. Imam toliko toga da vam kažem o svojoj istini, jer želim da o ovome kontemplirate, crpeći iz toga radost, koja vas može nadahnuti da se pridržavate discipline koju sam propisao i napredujete ka cilju samo-spoznaje, spoznaje Saija koji sija u vašim srcima.