Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Govori

blog details

Znameniti govor

23. novembra 1968. (Proslava 43. rođendana)

Radi zaštite dobrih, radi uništenja zlih i uspostavljanje ispravnosti na čvrstim osnovama, inkarniram se iz epohe u epohu. Kad god nesklad (ashanti) preovlada svetom, Gospod će se inkarnirati u ljudskom obliku da bi uspostavio načine zadobijanja mira (prashanti) i da bi preobrazovao ljudsku zajednicu i poveo je stazama mira. U sadašnje doba, borba i nesloga lišili su mira i jedinstva porodicu, školu, društvo, religije, gradove i državu.

Dolazak Gospoda željno čekaju i sveci i mudraci. Duhovni tragaoci (sadui) su se molili, i ja sam došao. Moj glavni zadatak je zaštita Veda (hinduistički sveti spisi) i zaštita poklonika. Vaša vrlina, samo-kontrola, nevezanost, vera, vaša postojanost: to su znaci prema kojima ljudi tumače moju slavu. Možete polagati pravo da ste moj poklonik jedino kada se potpuno stavite u moje ruke, bez trunke ega. Možete uživati u blaženstvu kroz iskustvo koje dodeljuje avatar. Avatar se ponaša na ljudski način kako bi čovečanstvo osetilo srodnost, ali se uzdiže u svoje nadljudske visine kako bi čovečanstvo moglo da teži da i samo dostigne te visine i, kroz tu težnju, u stvari dostiglo Njega. Spoznati da je Bog u vama pokretač jeste zadatak zbog koga on dolazi u ljudskom liku.

Avatari poput Rame i Krišne morali su da ubiju jednog ili više pojedinaca koji su se mogli identifikovati kao neprijatelji ispravnog načina življenja, da bi tako uspostavili praktikovanje vrline. Ali sada niko nije potpuno dobar, pa ko onda zaslužuje Božju zaštitu? Svi su umrljani zlim osobinama, pa ko bi preživao ako bi avatar odlučio da takve iskoreni? Zato sam došao da različitim sredstvima ispravim inteligenciju (budi). Moram da savetujem, pomažem, naređujem, osuđujem i stojim uz vas kao prijatelj i onaj koji želi dobro svima, kako biste mogli da odustanete od zlih namera i, prepoznajući ispravan znak, sledite ga i stignete na cilj. Moram da otkrijem ljudima vrednost Veda i šastra i duhovnih tekstova koji su položili norme. Ako me prihvatite i kažete “da”, i ja ću odgovoriti sa “Da, da, da”. Ako odbijete i kažete “ne”, i ja ću kao odjek odgovoriti “ne”. Dođite, ispitajte, uverite se. To je način na koji treba da me upotrebite.

Ni u jednom od mojih govora ne pominjem Sai Babu, ali kao avatar nosim ime Sai Baba. Ni najmanje ne pridajem značaj primećivanju razlika između različitih pojava Boga: Sai, Rama, Krišna, itd. Ne proglašavam da je ovaj važniji, a onaj manje važan. Nastavite da poštujete boga koga ste odabrali na način koji vam je već poznat, tada ćete otkriti da mi se približavate. Jer, sva su imena moja, i svi likovi su moji. Nema potrebe da promenite boga koga ste odabrali i prihvatite drugog nakon što ste mene videli i čuli. Svaki korak u karijeri avatara je predodređen. Rama je došao da nahrani korene istine (satja) i ispravnosti (darma). Krišna je došao da zaštiti mir (šanti) i ljubav (prema). Sada su sve četvoro u opasnosti da presuše. Zato je došao sadašnji avatar. Ispravnost koja je pobegla u šumu mora se vratiti u sela i gradove. Anti-ispravnost, koja upropašćuje sela i gradove, mora se proterati nazad u džunglu.

Došao sam da vam dam ključ za blago blaženstva (ananda), da vas naučim kako da koristite izvor, jer ste zaboravili put do blaženstva. Ako traćite vreme ili štedite sebe, to je samo vaša sudbina. Došli ste da biste od mene dobili bezvredne sitnice, beznačajna izlečenja i unapređenja, svetovne radosti i udobnosti. Vrlo malo vas želi da od mene dobije ono što sam došao da vam dam: naime, samo oslobođenje. Čak i među tom nekolicinom, onih koji se čvrsto drže staze duhovne prakse (sadhana) i uspevaju samo je pregršt. Vaša svetovna inteligencija ne može odgonetnuti Božje puteve. On se ne može prepoznati na osnovu puke inteligencije. Možete imati koristi od Boga, ali ga ne možete objasniti. Vaša objašnjenja samo su nagađanja, pokušaji da svoje neznanje zaogrnete u pompezne izraze. Unesite nešto u svakodnevnu praksu kao dokaz da ste od mene saznali tajnu višeg života. Pokažite da vas spaja veće bratstvo. Govorite sa više nežnosti i samo-kontrole. Podnosite poraz podjednako kao i pobedu sa mirnom ravnodušnošću. Uvek sam svestan budućnosti i prošlosti kao i sadašnjosti svakoga od vas, tako da me nije tako lako navesti na pomilovanje. Pošto znam prošlost, pozadinu, moja reakcija je drugačija. To je vaša posledica za zlo koje ste namerno naneli u prethodnom životu, zato dopuštam da se vaša patnja nastavi, često izmenjena malom nadoknadom. Ja nisam uzrok ni radosti ni tuge. Vi ste tvorac oba ova lanca koja vas vezuju. Ja sam utelovljenje blaženstva (anandasvarupa). Dođite, uzmite blaženstvo (ananda) od mene, neka vam um počiva na tom blaženstvu, i budite ispunjeni mirom (šanti).

Moja dela su temelj na kojem gradim svoj rad, zadatak zbog koga sam došao. Sva čudesna dela koja posmatrate treba tako tumačiti. Temelj za branu zahteva raznovrsne materijale. Bez njih neće trajati niti moći da zadrži vodu. Gospodovu inkarnaciju čovek mora koristiti na različite načine kako bi se uzdigao. Gospod nema nameru da sebe reklamira. Meni ne treba pažnja javnosti, kao ni bilo kom drugom avataru Gospoda. Šta se usuđujete da dajete u javnost? Mene? Šta vi znate o meni? Govorite jedno o meni danas, a drugo sutra. Vaša vera nije postala čvrsta. Hvalite me kada stvari idu dobro, a krivite kada krenu loše. Kada počnete da u medijima govorite o meni, spuštate se na nivo onih koji se nadmeću u prikupljanju informacija da bi javno osudili druge i uzdigli sebe. Tamo gde se broji, prikuplja i pokazuje novac da bi se pokazala nečija dostignuća, ja neću biti prisutan. Dolazim jedino tamo gde se cene iskrenost, vera i predaja. Samo će niži umovi uživati u pažnji javnosti i veličanju sebe. To nema značaja u slučaju avatara. Avataru nije potrebna reklama. Uspostavljanje ispravnosti (darme): to je moj cilj. Učenje darme, širenje darme: to je ono čime se bavim. Ova čuda, kako ih nazivate, samo su sredstva ka tom cilju. Neki od vas zapažaju da je Ramakrišna Paramahamsa (indijski svetac) rekao da su jogijske moći (sidiji) prepreke na stazi duhovnog tragaoca (sadake). Da, jogijske moći mogu odvući duhovnog tražitelja na krivi put. On mora nastaviti da ide napred, bez da se njima bavi. Ako podlegne iskušenju da pokazuje svoje jogijske moći, ego će ga oboriti. To je ispravan savet koji svaki tragatelj treba da prihvati. Ali greška leži u izjednačavanju mene sa sadakom, kome je Ramakrišna želeo da pomogne, da ga vodi i upozori. Ove jogijske moći su u samoj prirodi avatara – materijalizovanje stvari s namerom da zaštiti i pruži radost je nešto spontano i trajno. Stvaranje, očuvanje i razaranje može postići samo Svemogući … niko drugi to ne može. Cinici imaju primedbe bez razumevanja. Ako nauče šastre ili svete spise, moći će da me razumeju. Vaša urođena lenjost vas sprečava da radite duhovne vežbe koje su neophodne da bi se otkrila priroda boga. Ova lenjost treba da ode. Mora se izbaciti iz ljudske prirode bez obzira u kom obliku da se javlja. To je moja misija. Moj zadatak nije samo da lečim, tešim i uklanjam jad pojedinca, već nešto mnogo važnije. Uklanjanje stresa i jada samo su sporedni delovi moje misije. Moj glavni zadatak je ponovno uspostavljanje veda i šastra (duhovnih svetih spisa), i otkrivanje znanja o njima drugim ljudima. Ovaj zadatak će uspeti. Neće biti ograničen. Neće biti usporen. Kada Gospod odluči i nešto želi, njegova božanska volja se ne može zaustaviti. Možda ste čuli da su kod mene sve mađioničarski trikovi. Ali ispoljavanje božanske moći ne sme se tumačiti kao magija. Mađioničari izvode trikove da bi zaradili za život, da bi stekli svetovnu slavu i bogatstvo. Oni se zasnivaju na lažnom i cvetaju na prevari, ali ovo telo se ne bi spustilo tako nisko. Ovo telo je došlo kroz Božju rešenost da dođe. Ta rešenost ima za cilj da se bori za istinu (satja). Božanska rešenost je uvek istinita. Zapamtite da nema ničeg što božanska moć ne može da postigne. Može pretvoriti nebo u zemlju i zemlju u nebo. Sumnjati u ovo znači dokazati da ste preslabi da biste shvatili velike stvari, veličanstvenost univerzuma.

Došao sam da bih sve podučio suštini veda, da sve zapljusnem ovim dragocenim darom, da zaštitim drevnu mudrost (sanatana darma) i sačuvam je. Moja misija je da širim sreću, zato sam uvek spreman da odmah dođem među vas, ne jednom ,već dvaput, triput -onoliko puta koliko me želite. Mnogi od vas verovatno misle, da pošto ljudi iz svih krajeva Indije, pa čak i iz inostranstva, dolaze u Putaparti, mora da svojim donacijama pune kofere Nilajama (Prašanti Nilajam, ime Sai Babinog ašrama). Ali dozvolite da izjavim istinu. Ništa ne uzimam ni od koga osim njihove ljubavi i posvećenosti bogu. To je moja nepromenjena praksa sve ove godine. Ljudi koji dolaze ovde daju mi samo bogatstvo njihove vere, posvećenosti i ljubavi. To je sve. Mnogi od vas dolaze mi sa problemima zdravlja ili mentalnim brigama razne vrste. Ima mnogo mamaca koji su vas namamili k meni. Ali glavna svrha je da dobijete milost i da ojačate veru u božansko. Probleme i brige treba dočekati sa dobrodošlicom, jer vas uče lekcije poniznosti i uvažavanja. Trčanje za spoljašnjim stvarima je ono što proizvodi svo to nezadovoljstvo. Ta vrsta želje nema kraja. Kada postanete rob čula, neće vas pustiti do smrti. To je neutaživa žeđ. Ali vas pozivam sebi, pa čak dodeljujem i svetovne poklone, kako biste se okrenuli Bogu. Nijedan raniji avatar to do sada nije radio, kretao se među masom, savetovao, vodio, tešio, uzdizao i upućivao na stazu istine, ispravnosti, mira i ljubavi (satja, darma, šanti, prema, ahimsa). Moje aktivnosti i postupke nikada se neće promeniti, beć obzira šta bi ko o njima mogao reći- neću promeniti svoje planove za uspostavljanje ispravnosti (darmastapana), svoje govore, ili svoje postupke. Ove se odluke držim već mnogo godina i posvećen sam zadatku zbog koga sam došao: a to je, da usadim veru u stazu najvišeg duhovnog mira (prašanti). Neću se zaustaviti niti uzmaći nijedan jedini korak. Čak me ni najveći naučnici ne mogu razumeti uz pomoć svog laboratorijskog znanja. Uvek sam ispunjen blaženstvom. Šta god da se desi, ništa neće stati na put mom osmehu. Zato sam u stanju da na vas prenesem radost i olakšam vam teret. Nikada se ne uzdižem kada me hvale, niti uzmičem kada me kude. Malo njih je shvatilo moju svrhu i značaj, ali ja se ne brinem. Kada mi se pripisuju stvari koje nisu deo mene, zašto bih brinuo? Kada se pominju stvari koje jesu deo mene, zašto bih se uzdizao? Za mene je uvek: „Da, da, da“. Ako sve date i predate Gospodu, on će vas čuvati i voditi. Gospod je došao samo zbog tog zadatka. On izjavljuje da će to uraditi, i upravo to je zadatak koji ga je ovde doveo. Znam za nemire vašeg srca i njegove težnje, ali vi ne poznajete moje srce. Ja reagujem na bol koji prolazite i radost koju osećate, jer ja sam u vašem srcu. Ja sam stanovnik svakog srca. Nemojte gubiti dodir sa mnom niti moje društvo, jer ugalj može postati žar samo kada je u dodiru sa žarom.

Negujte u srcu blizinu sa mnom i bićete nagrađeni. Onda ćete i vi zadobiti delić te najviše ljubavi. Ovo je velika prilika. Budite uvereni da ćete svi biti oslobođeni. Znajte da ste spašeni. Mnogi oklevaju da poveruju da će se stvari popraviti, da će život biti srećan i pun radosti, da će zlatno doba ponovo doći. Dozvolite da vas uverim da ovo božansko telo (darmasvarupa) nije došlo uzalud. Ono će uspeti da odagna krizu koja se nadvila nad čovečanstvom.