Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

O organizaciji

Satja Sai internacionalna organizacija

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta.

Prva Satja Sai grupa je osnovana u Beogradu 1989. godine.

Drugi Satja Sai centar je osnovan u Novom Sadu 1993. godine.

Cilj organizacije

Cilj Sai organizacije je primenjena duhovnost koja će pomoći pojedincu da otkrije vlastitu božansku prirodu. Na nivou društva, uzoran život koji vode članovi Organizacije treba da u ljudima probudi želju da se upoznaju sa učenjem koje nadahnjuje takvo ponašanje. Ovo nastojanje pronalazi svoj izraz u tri vida delatnosti: duhovnoj obrazovnoj, i u služenju bližnjima. Sve tri delatnosti međusobno se prožimaju, postepeno dovodeći do preobražaja pojedinca, njegove porodice, zajednice i društva.

Centri i grupe

Članom se smatra svaki duhovni tražitelj koji veruje u učenje Satja Sai Babe i prihvata Devetočlani kodeks ponašanja, Deset načela i važeća pravila Organizacije.

Ne postoje članarine za pridruživanje Satja Sai centrima, ne naplaćuju se naknade za aktivnost Centra, niti se prikupljaju donacije od javnosti. Sredstva za pokriće različitih projekata članovi nude dobrovoljno, a nosioci dužnosti u organizaciji koriste sopstvena sredstva za pokrivanje ličnih troškova nastalih tokom obavljanja svojih dužnosti.

Na jednoj konferenciji Sai Baba je objasnio da je Sai organizacija jedinstvena iz mnogo razloga:

„To je udruženje duhovnih tražitelja. Pazite na svoje dužnosti i odgovornosti, ne dopustite da vas zarazi pripadnost kasti, lične predrasude ili pripadnost političkoj stranci. Ja vas vidim u potpunosti, gde god se vi nalazili. Ne uzdižite glavu visoko, ne podsmevajte se drugima. Sagnite se da možete da primite teret na svoja ramena. Služite da biste bili primer i nadahnuće drugima. Ne razbacujte se savetima ako oni ne izviru iz autoriteta koji vam daje sopstveno iskustvo. Volite, sarađujte, služite. Vaše služenje je poziv na duhovno delovanje, podsetnik da ste pod Mojom zaštitom, da vas Ja vodim. Ako je ispravnost u srcu, karakter će sjajiti lepotom. Ako karakter krasi lepota, biće sklada u domu, ako u domu vlada sklad, biće reda i u narodu, ako ima reda u narodu, zavladaće mir i u svetu. Zato budite ispravni u govoru, mislima i delovanju. Izbegavajte sve predrasude zbog pripadnosti veri ili kasti, zbog nečije boje kože, društvenog položaja, stepena obrazovanja ili bogatstva.“ -Satja Sai Baba