Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Izdavaštvo

big blog
Izdavaštvo SSIO, Zapis po rečima Bagavana

Njegova priča, onako kako ju je sam ispričao

U drevnoj Indiji, žene su sa velikom verom i odanošću izvodile obred Satjanarajana vrata (religiozni obred koji se obavlja da bi se umilostivio Gospod Satjanarajana). U skladu s tim drevnim običajem, majka ovog tela, Išvarama, takođe je odavala duboko poštovanje Gospodu Satjanarajani, i zajedno sa svojom susetkom Subamom slušala božansku priču na kraju obreda. U jednoj posebnoj prilici taj obred se održavao u Subaminoj kući. Bilo je kasno poslepodne kad se završio...

Kontakt
big blog
Izdavaštvo SSIO, Dr Džon Goldtvejt

Pročišćavanje srca

U ovom metodu zapadna psihologija se prepliće s vedantom, filozofijom koja je sadržana u Upanišadama. To je moćan metod kojim se Sai Babino učenje primenjuje na svakodnevni život tako da sve što doživljavamo postaje prolaz ka spoznaji naše prave prirode – apsolutne, bezuslovne ljubavi. Naučićete kako izlečiti uzrok besa, odustati od želja, zadobiti kontrolu nad umom i čulima. Shvatićete kako je svet koji smatrate odvojenim od sebe zapravo vaša sopstvena kreacija, kreacija savršeno smišljena da vam pokaže put ka Bogu.

Kontakt
big blog
Izdavaštvo SSIO, Dr Džon Goldtvejt

Praksa za pročišćavanje srca

Ove tvrdnje sastavio sam pod Svamijevim vođstvom. Svaka od njih predstavlja odraz duhovnih načela koje Sai Baba pojašnjava u citatima koji slede. One će produbiti vaše razumevanje Svamijevog učenja i pomoći vam da dođe do prelaza od poistovećivanja sa lažnom osobnošću do spoznaje vašeg Istinskog Sopstva koje je Ljubav. Počnite tako što ćete pročitati sve tvrdnje i Sai Babine božanske reči, da biste shvatili šta sadrže. Zatim te tvrdnje možete koristiti kao duhovnu praksu na više načina.

Kontakt
big blog
Izdavaštvo SSIO, Art Ong Džumsai

Pet ljudskih vrednosti i vrstan karakter

Glavni cilj ove knjige je da obezbedi materijal za obuku učitelja, roditelja i drugih zainteresovanih za razvijanje čovečnosti, odnosno vrsnog karaktera kod dece, omladine ili odraslih. Slike u boji mogu se upotrebiti kao folije za rad u nastavi. Materijal koji se nalazi u ovoj knjizi ne sme se koristiti ni u kakve druge svrhe osim za obuku učitelja, roditelja i budućih učitelja koja mora biti besplatna. Međunarodni institut Satja Sai obrazovanja zadržava sva prava i ne može dopustiti...

Kontakt
big blog
Izdavaštvo SSIO, Engleski

Rezime

Rezime paket dolazi sa knjigom, uz 12 DVD-a da prikaže svaki mogući aspekt najmirnije, ali najmoćnije revolucije kojim putem je ljudski duh ikad prošao. To je ispunjenje proročanstva Bagavana koje je otkrio uredniku Blitza R. K. Karanjiu u septembru 1976. U svom najdužem medijskom intervjuu ikad, Šri Satja Sai Baba je prorekao oblik duhovnog socijalizma koji se zasniva na preobražaju dobara u zadužbinu za otklanjanje siromaštva.

Kontakt
big blog
Izdavaštvo SSIO, Engleski

Šri Satja Sai Digviđajam

Ove knjige su kulminirale iz neprekidnog napora da se dokumentuje Bagavanov život i putovanja tokom poslednjih 8 decenija. Iz dana u dan zapisi su dokumentovani iz različitih autentičnih izvora i dostupne literature o Njegovom životu, misiji i poruci. Ova literatura se sastoji od preko 20 knjiga, uključujući biografiju Bagavana i drugih značajnih dokumenata o Njegovom životu, kao i 564 tomova časopisa Sanatane Sarati od 1958. do 2005.

Kontakt
big blog
Izdavaštvo SSIO, Engleski

Ašta Pušpanđali

Osam vrlina mogu da se razumeju detaljnim izučavanjem života, poruke i misije voljenog Bagavana Babe. Detaljno mikroatomsko objašnjenje svake vrline je razjašnjeno u formi članaka, priča, pesama, kvizova, citata – autorski ili kao dodatak od strane Bagavana Babe, svetaca, vizionara, proroka, posvećenika, dužnosnika, Bal Vikas učitelja, Bal Vikas studenata i drugih pisaca širom sveta.

Kontakt
big blog
Internet izdanja, Engleski

Materijali za učenje

Materijali su zbirka članaka i vodiča o određenim temama. Satja Sai Baba je rekao da je pravi plan učenja čitanje, razmišljanje i redovna primena. Vodiči za učenje sumiraju osnovna učenja Satja Sai Babe o temama koje su od posebnog interesa i koje se mogu koristiti za individualno ili grupno proučavanje. Svrha je da se dublje prodre i kroz diskusije razume i praktično primeni u svakodnevnom životu.

Više