Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Članci

blog details

Božje ime posvećuje prostor

Danas je svet u stanju pozamašne zbrke. Gde god pogledate, nemir i uzbuđenje rastu u svim zemljama. Slavite Božje ime da biste uklonili nemir – aśanti i stvorili vrhunski mir – praśanti. Svaka ulica i svaki delić prostora trebali bi odjekivati od izgovaranja Božjeg imena. Samo će tada moći biti mira i staloženosti u svetu. Kada pevate bađane, svete se vibracije prenose u sve kutke sveta putem zvučnih talasa. U vezi s tim nema nikakve sumnje. Kada netko drži govor koji se prenosi putem Radio postaje Deli, kako ga možete čuti u Prašanti Nilajamu? Zvuk je stigao do nas putem elektromagnetskih talasa u atmosferi.

Kada se izgovara Božje ime, svete vibracije koje time nastaju šire se posvuda i odvlače loše i negativne vibracije u okruženju. Kada udišete takve svete vibracije, vi razvijate sveta osećanja. Ako zagađujete okruženje lošim vibracijama, zauzvrat ćete morati udisati samo loše vibracije. Kakvu vrstu vibracija udišete, takve slične misli razvijate. Ja sam to rekao i ranije: „Kakva je vatra, takav će biti dim; kakav je dim, takav će biti i oblak; kakav je oblak, takva će biti i kiša; kakva je kiša, takav će biti i usev; kakav je usev, takva će biti i hrana; kakva je hrana, takva će biti i glava.

MOLITVA – ĐAPA

Očni kapci treba da budu opušteni. Mali prst, prstenjak i srednji prst predsatvljaju tri promenjiva svojstva prirode (guna) odnosno, tamas, rađas i satvu. Četvrti prst, koje je kažiprst, se naziva prstom života i predstavlja čoveka pojedinca, pojedinačnu životnu iskru (điva). Palac predstavlja brahmana. Spajanjem kažiprsta I palca, dok su ostala tri prsta zajedno ispružena i odvojena od njih, predstavlja težnju za sjedinjenjem čoveka (điva) s Bogom (deva) . Taj se položaj naziva činmudra.

Dok obavljamo molitvu, tada brojanicu (đapamala) treba staviti na srednji prst koji predstavlja satvagunu, na taj način izolujući i odvajajući čoveka od gune, a isto tako na taj način izolujući i odvajajući čoveka od svih ostalih guna. Vrhom kažiprsta koji dodiruje palac nastavite pomicati zrnce za zrncem brojanice. To predstavlja težnju i nastojanje čoveka pojedinca (điva) da se sjedini sa Bogom (brahman).

Zrnca brojanice predstavljaju vreme, budućnost koja se kotrlja prema sadašnjosti da bi postala prošlost. Palac koji predstavlja brahmana je taj koji ih pokreće i koji je odgovoran za kretanje vremena, iako mi toga nismo svesni. Na taj način bi molitva (đapa) trebalo da bude posvećena jer sadrži sam izvor aktivnosti, odnosno brahmana, koji stvara svest o životu u stalnoj prisutnosti Boga.

Sprovođenje meditacije i molitve (đapa), kada se obavlja kao sastavni deo našeg svakodnevnog života, razvija u nama moć razlučivanja između onoga što je ispravno i pogrešno, pojačava našu snagu volje i snaži našu moć pamćenja. Za učenike je to najbolja duhovna vežba za razvijanje zdravog pamćenja i izoštravanje intelekta. Što više prijanjamo uz ispravan način tokom sprovođenja đape, to će brži i bolji biti ostvareni rezultati.

Satja Sai Baba