Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Karakter

kao cilj

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Neguj ljubav

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Mi kao Jedno

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Delatnosti organizacije

Tri krila organizacije

Duhovnost

Duhovne delatnosti obuhvataju osvešćivanje pojedinca u pogledu njegove božanske prirode i pomažu mu da ukloni prepreke koje stoje na putu takvoj spoznaji - niže porive kao što su bes, ljubomora, mržnja, vezanost za želje, i sl.

Više

Edukacija

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti, kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost...

Više

Služenje

"Kada živimo u skladu sa našom pravom prirodom, onda živimo jedni za druge. Ljubav je sila koja nas zbližava. Uspeh i sreća drugih ljudi treba da budu naša sopstvena sreća i uspeh. Neuspeh i tuga drugih treba da budu naš sopstveni neuspeh i tuga...“

Više
welcome

Misao dana

Sai inspiriše iz Prašanti Nilajama, 21. jul 2024.

Današnjih gurua je dve vrste. Postoje oni koji tvrde da su predstavnici Vedante, ali je njihova osnovna namera da zadovolje svetovne želje. Oni se prilagođavaju hirovima svojih učenika i na taj način uspevaju da ih liše njihovih poseda. Takvi gurui su nepodnošljiv teret na površini Zemlje. Oni odgovaraju suprotnom značenju reči 'guru', koja znači težina ili teret. Druga vrsta gurua su oni koji mogu tumačiti svete tekstove i pomoći učenicima da se do određene mere disciplinuju. Oni uveravaju svoje učenike da je guru sam po sebi Brahma, Višnu, Išvara i takođe Para Brahma. Na taj način takvi učitelji povećavaju svoj ugled u očima svojih učenika. Postoji velika razlika između učitelja i gurua. Učitelj prenosi ono što je naučio u zamenu za nagradu, dok guru, kroz svoju milost, ulazi u vaše srce, širi ga i omogućava vam da shvatite aspekte Božanstva. Takvo biće, u obliku Gurua, pojavljuje se u odgovarajuće vreme. Na primer, kada se kralj Parikšit molio, Suka se odmah pojavio.

članci i aktivnosti

Istaknuti sadržaji

big blog
Duhovnost, Satja Sai | SSIOS-Članci

Sreća – prirodno stanje čoveka

Prirodno stanje otkriva nam našu Božansku prirodu i postavlja pitanje o čoveku i njegovoj povezanosti s izvorom sreće.

Više
blog

EDUCARE – Ljudske vrednosti u obrazovanju

Obrazovni program zasnovan na pet kardinalnih ljudskih vrednosti – Istini, Ljubavi, Miru, Ispravnom ponašanju i Nenasilju...

blog

Svami o meditaciji

Ne popuštajte nikad u disciplini vaših duhovnih vežbi. Meditirajte uvek u isto vreme. Nepokolebljivo stremite ka cilju.

blog

Hrana za zdrav um i telo

“Da li u hrani koju jedemo, vodi koju pijemo, rečima koje izgovaramo i čujemo u svim navikama koje imamo, umerenost je ključna.”

Video Image

Istaknuti status u UN

"Specijalni konsultativni status koji je dodeljen Sri Sathya Sai Central Trust-u omogućava mu da se aktivno angažuje sa ECOSOC-om i njegovim pomoćnim telima, kao i sa Sekretarijatom Ujedinjenih Nacija, programima i agencijama na nekoliko načina. SSSCT takođe može predstavljati Ujedinjene Nacije u oblastima u kojima je SSSCT doprineo u proteklih mnogo decenija i nastavlja da bude aktivan. Za nas je ovo prestižna prilika koju nam je dao Bagavan, da preuzmemo Njegovu univerzalnu poruku ljubavi i služenja milionima širom sveta." - SSIO

Kalendar dešavanja

21 Jul

13:30 PM - 00:00 PM

Prašanti Nilajam

Pratite svečani program

Pratite kulturni program u mandiru Prašanti Nilajama.

Kalendar
21

Jul

Guru Poornima

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

26

Avg

Krishna Janmashthami

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

07

Sep

Ganesh Chaturthi

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

Biseri mudrosti

Citati Satja Saija