Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Karakter

kao cilj

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Neguj ljubav

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Mi kao Jedno

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Delatnosti organizacije

Tri krila organizacije

Duhovnost

Duhovne delatnosti obuhvataju osvešćivanje pojedinca u pogledu njegove božanske prirode i pomažu mu da ukloni prepreke koje stoje na putu takvoj spoznaji - niže porive kao što su bes, ljubomora, mržnja, vezanost za želje, i sl.

Više

Edukacija

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti, kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost...

Više

Služenje

"Kada živimo u skladu sa našom pravom prirodom, onda živimo jedni za druge. Ljubav je sila koja nas zbližava. Uspeh i sreća drugih ljudi treba da budu naša sopstvena sreća i uspeh. Neuspeh i tuga drugih treba da budu naš sopstveni neuspeh i tuga...“

Više
welcome

Misao dana

Ako vas neko pita za prijateljevu adresu, vi mu date broj kuće i naziv ulice, ili kažete da je odseo u tom i tom hotelu. Ali ko zapravo boravi u toj kući ili hotelu? Samo njegovo telo. Ali, da li je on samo telo? Ne, ne. Onda, gde on boravi? On boravi u srcu. Ljubav je drugo ime za srce. Stoga, svaki čovek živi jedino u ljubavi i vodi svoj život zahvaljujući snazi ljubavi. Sve svoje svakodnevne zadatke obavlja uz pomoć te snage. Od časa kada se ujutru probudi, dok ne ode u postelju, treba da ljubavlju svoje vreme učini svetim. Gde je njegovo istinsko boravište? U ljubavi. Kada čovek shvati koja je njegova prava adresa, može svoj život oblikovati na savršen način, razvijajući dobre osobine i dobro ponašanje. Može svoj karakter ojačati dobrim rečima, dobrim mislima i dobrim ponašanjem.

-Satja Sai Baba

članci i aktivnosti

Istaknuti sadržaji

big blog
Duhovnost, Satja Sai | SSIOS-Članci

Sreća – prirodno stanje čoveka

Prirodno stanje otkriva nam našu Božansku prirodu i postavlja pitanje o čoveku i njegovoj povezanosti s izvorom sreće.

Više
blog

EDUCARE – Ljudske vrednosti u obrazovanju

Obrazovni program zasnovan na pet kardinalnih ljudskih vrednosti – Istini, Ljubavi, Miru, Ispravnom ponašanju i Nenasilju...

blog

Svami o meditaciji

Ne popuštajte nikad u disciplini vaših duhovnih vežbi. Meditirajte uvek u isto vreme. Nepokolebljivo stremite ka cilju.

blog

Hrana za zdrav um i telo

“Da li u hrani koju jedemo, vodi koju pijemo, rečima koje izgovaramo i čujemo u svim navikama koje imamo, umerenost je ključna.”

Video Image

Istaknuti status u UN

"Specijalni konsultativni status koji je dodeljen Sri Sathya Sai Central Trust-u omogućava mu da se aktivno angažuje sa ECOSOC-om i njegovim pomoćnim telima, kao i sa Sekretarijatom Ujedinjenih Nacija, programima i agencijama na nekoliko načina. SSSCT takođe može predstavljati Ujedinjene Nacije u oblastima u kojima je SSSCT doprineo u proteklih mnogo decenija i nastavlja da bude aktivan. Za nas je ovo prestižna prilika koju nam je dao Bagavan, da preuzmemo Njegovu univerzalnu poruku ljubavi i služenja milionima širom sveta." - SSIO

Kalendar dešavanja

23 Jun

13:30 PM - 00:00 PM

Prašanti Nilajam

Pratite svečani program

Pratite kulturni program u mandiru Prašanti Nilajama.

Kalendar
21

Jul

Guru Poornima

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

26

Avg

Krishna Janmashthami

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

07

Sep

Ganesh Chaturthi

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

Biseri mudrosti

Citati Satja Saija