Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Karakter

kao cilj

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Neguj ljubav

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Mi kao Jedno

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Delatnosti organizacije

Tri krila organizacije

Duhovnost

Duhovne delatnosti obuhvataju osvešćivanje pojedinca u pogledu njegove božanske prirode i pomažu mu da ukloni prepreke koje stoje na putu takvoj spoznaji - niže porive kao što su bes, ljubomora, mržnja, vezanost za želje, i sl.

Više

Edukacija

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti, kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost...

Više

Služenje

"Kada živimo u skladu sa našom pravom prirodom, onda živimo jedni za druge. Ljubav je sila koja nas zbližava. Uspeh i sreća drugih ljudi treba da budu naša sopstvena sreća i uspeh. Neuspeh i tuga drugih treba da budu naš sopstveni neuspeh i tuga...“

Više
welcome

Misao dana

Čovek ne postaje u potpunosti čovek samo time što sebe formira u prosperitetnu moralnu osobu. Takođe treba postići i duhovni napredak. Telo, um i duh - ova tri zajedno čine čoveka. Životinja pre svega brine za telo. Čovek se uspravio od kada je opremljen umom. Negovanje duha će ga uzdići do božanskog. Ova tri su isprepletena i međuzavisna. Svaki podstiče drugog. Bez uma, telo se ne može odlučiti ni za jedan korak. Um i telo moraju da podstiču duh i postanu svesni Božanske Atme. Zdravlje je veoma važno za potpuno disciplinovan život. Zdravlje znači celovitost, ispunjenost. Čula i um moraju biti kontrolisani i regulisani, tako da čovek može pobediti u životnoj bitci. Samokontrola je kontrola čula, kontrola uma. To se još naziva i samskruti (kultura). Kultura mora biti očigledna u svakom aspektu života – u učenju, jelu, spavanju, igranju igara itd. Kultura se izražava kao disciplina.

- Božanski govor, 23. mart 1984.

članci i aktivnosti

Istaknuti sadržaji

big blog
Duhovnost, Satja Sai | SSIOS-Članci

Spokojan um je veliki izvor energije

Umerenost u govoru je izvor velike radosti. Tako su naši drevni mudraci razvijali svoju božansku energiju...

Više
blog

EDUCARE – Ljudske vrednosti u obrazovanju

Obrazovni program zasnovan na pet kardinalnih ljudskih vrednosti – Istini, Ljubavi, Miru, Ispravnom ponašanju i Nenasilju...

blog

Svami o meditaciji

Ne popuštajte nikad u disciplini vaših duhovnih vežbi. Meditirajte uvek u isto vreme. Nepokolebljivo stremite ka cilju.

blog

Hrana za zdrav um i telo

“Da li u hrani koju jedemo, vodi koju pijemo, rečima koje izgovaramo i čujemo u svim navikama koje imamo, umerenost je ključna.”

Video Image

Istaknuti status u UN

"Specijalni konsultativni status koji je dodeljen Sri Sathya Sai Central Trust-u omogućava mu da se aktivno angažuje sa ECOSOC-om i njegovim pomoćnim telima, kao i sa Sekretarijatom Ujedinjenih Nacija, programima i agencijama na nekoliko načina. SSSCT takođe može predstavljati Ujedinjene Nacije u oblastima u kojima je SSSCT doprineo u proteklih mnogo decenija i nastavlja da bude aktivan. Za nas je ovo prestižna prilika koju nam je dao Bagavan, da preuzmemo Njegovu univerzalnu poruku ljubavi i služenja milionima širom sveta." - SSIO

Kalendar dešavanja

23 November

12:25 PM - 00:00 PM

Prashanti Nilayam

Program uživo

Pratite svečani program uživo povodom obeležavanja dana rođenja voljenog Bagavana, koji se održava u Prašanti Nilajamu.

Više
12

Nov

Diwali

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

23

Nov

Bagavanov rođendan

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

25

Dec

Božić

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

Biseri mudrosti

Citati Satja Saija