Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Karakter

kao cilj

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Neguj ljubav

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Mi kao Jedno

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Delatnosti organizacije

Tri krila organizacije

Duhovnost

Duhovne delatnosti obuhvataju osvešćivanje pojedinca u pogledu njegove božanske prirode i pomažu mu da ukloni prepreke koje stoje na putu takvoj spoznaji - niže porive kao što su bes, ljubomora, mržnja, vezanost za želje, i sl.

Više

Edukacija

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti, kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost...

Više

Služenje

"Kada živimo u skladu sa našom pravom prirodom, onda živimo jedni za druge. Ljubav je sila koja nas zbližava. Uspeh i sreća drugih ljudi treba da budu naša sopstvena sreća i uspeh. Neuspeh i tuga drugih treba da budu naš sopstveni neuspeh i tuga...“

Više
welcome

Misao dana

Nema stvorenja bez ljubavi. Čak i najniži voli sebe. A to ja je Bog. Tako da nema ateista, mada se nekima On ne pada ili Ga odbacuju, poput bolesnika obolelih od malarije koji ne vole slatkiše, ili dijabetičara koji odbijaju da imaju bilo kakve veze sa slatkišima! Oni koji se ponose time što su ateisti će, jednoga dana, kada im bolest prođe, uživati u Bogu i poštovati ga. Imam toliko toga da vam kažem o svojoj istini, jer želim da o ovome kontemplirate, crpeći iz toga radost, koja vas može nadahnuti da se pridržavate discipline koju sam propisao i napredujete ka cilju samo-spoznaje, spoznaje Saija koji sija u vašim srcima.

- Božanski govor, 23. novembar 1968.

članci i aktivnosti

Istaknuti sadržaji

big blog
Duhovnost, Satja Sai | SSIOS-Članci

Spokojan um je veliki izvor energije

Umerenost u govoru je izvor velike radosti. Tako su naši drevni mudraci razvijali svoju božansku energiju...

Više
blog

EDUCARE – Ljudske vrednosti u obrazovanju

Obrazovni program zasnovan na pet kardinalnih ljudskih vrednosti – Istini, Ljubavi, Miru, Ispravnom ponašanju i Nenasilju...

blog

Svami o meditaciji

Ne popuštajte nikad u disciplini vaših duhovnih vežbi. Meditirajte uvek u isto vreme. Nepokolebljivo stremite ka cilju.

blog

Hrana za zdrav um i telo

“Da li u hrani koju jedemo, vodi koju pijemo, rečima koje izgovaramo i čujemo u svim navikama koje imamo, umerenost je ključna.”

Video Image

Istaknuti status u UN

"Specijalni konsultativni status koji je dodeljen Sri Sathya Sai Central Trust-u omogućava mu da se aktivno angažuje sa ECOSOC-om i njegovim pomoćnim telima, kao i sa Sekretarijatom Ujedinjenih Nacija, programima i agencijama na nekoliko načina. SSSCT takođe može predstavljati Ujedinjene Nacije u oblastima u kojima je SSSCT doprineo u proteklih mnogo decenija i nastavlja da bude aktivan. Za nas je ovo prestižna prilika koju nam je dao Bagavan, da preuzmemo Njegovu univerzalnu poruku ljubavi i služenja milionima širom sveta." - SSIO

Kalendar dešavanja

18-19 Feb, 23

02:00 PM - 02:00 AM

Online

Mahašivaratri

Kada mesec, koji predstavlja um, izbaci petnaest svojih faza (kala) i treba da izbaci još poslednju (šesnaestu) fazu, taj period zove se Šivaratri. Drevni mudraci su objavili da onaj ko drži Rudre (vezanosti, mržnju i želje za čulnim zadovoljstvima) pod kontrolom na svetu noć Šivaratri je u stanju da iskusi Božansko.

Gledaj uživo
15

Jan

Makara Sankranti

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

18

Feb

Mahašivaratri

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

08

Mart

Holi

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

Biseri mudrosti

Citati Satja Saija