Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Karakter

kao cilj

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Neguj ljubav

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Mi kao Jedno

Satja Sai internacionalna organizacija Srbije

Više

Delatnosti organizacije

Tri krila organizacije

Duhovnost

Duhovne delatnosti obuhvataju osvešćivanje pojedinca u pogledu njegove božanske prirode i pomažu mu da ukloni prepreke koje stoje na putu takvoj spoznaji - niže porive kao što su bes, ljubomora, mržnja, vezanost za želje, i sl.

Više

Edukacija

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti, kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost...

Više

Služenje

"Kada živimo u skladu sa našom pravom prirodom, onda živimo jedni za druge. Ljubav je sila koja nas zbližava. Uspeh i sreća drugih ljudi treba da budu naša sopstvena sreća i uspeh. Neuspeh i tuga drugih treba da budu naš sopstveni neuspeh i tuga...“

Više
welcome

Misao dana

„Ljubav je Bog, Bog je Ljubav“. „Istina je Bog, Bog je istina“. Istina i Ljubav su otelovljenja božanskosti, verujte u to. Iako je Bog jedan, ljudi mu pripisuju različita imena, kao Rama, Krišna, Govinda i Narajana. Različita imena i likovi koja se pripisuju Bogu, rezultat su pesničke i slikarske mašte. Na primer, Ravi Varma je prikazao Boga u različitim likovima prema svojoj mašti. Ali Bog se ne može ograničiti na određeno ime i oblik. Sva imena i likovi su Njegovi, a On ih i nadilazi! Bog je sastavni deo svih živih bića, uključujući i ljudska bića. Čitavo Stvaranje je ispoljavanje Božanskog. Bog nema želja ni težnji. On je nesebičan. Sve u spoljašnjem svetu je reakcija, odraz i odjek našeg unutrašnjeg bića.

- Satja Sai Baba

članci i aktivnosti

Istaknuti sadržaji

big blog
Duhovnost, Satja Sai | SSIOS-Članci

Spokojan um je veliki izvor energije

Umerenost u govoru je izvor velike radosti. Tako su naši drevni mudraci razvijali svoju božansku energiju...

Više
blog

EDUCARE – Ljudske vrednosti u obrazovanju

Obrazovni program zasnovan na pet kardinalnih ljudskih vrednosti – Istini, Ljubavi, Miru, Ispravnom ponašanju i Nenasilju...

blog

Svami o meditaciji

Ne popuštajte nikad u disciplini vaših duhovnih vežbi. Meditirajte uvek u isto vreme. Nepokolebljivo stremite ka cilju.

blog

Hrana za zdrav um i telo

“Da li u hrani koju jedemo, vodi koju pijemo, rečima koje izgovaramo i čujemo u svim navikama koje imamo, umerenost je ključna.”

Video Image

Istaknuti status u UN

"Specijalni konsultativni status koji je dodeljen Sri Sathya Sai Central Trust-u omogućava mu da se aktivno angažuje sa ECOSOC-om i njegovim pomoćnim telima, kao i sa Sekretarijatom Ujedinjenih Nacija, programima i agencijama na nekoliko načina. SSSCT takođe može predstavljati Ujedinjene Nacije u oblastima u kojima je SSSCT doprineo u proteklih mnogo decenija i nastavlja da bude aktivan. Za nas je ovo prestižna prilika koju nam je dao Bagavan, da preuzmemo Njegovu univerzalnu poruku ljubavi i služenja milionima širom sveta." - SSIO

Kalendar dešavanja

23 November

12:25 PM - 00:00 PM

Prashanti Nilayam

Svečani program

Svečani program povodom obeležavanja dana rođenja Bagavana Šri Satja Sai Babe, koji je održan u Prašanti Nilajamu 23. nov 2023.

Više
15

Jan

Makara Sankranti

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

8

Mart

Maha Shivaratri

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

25

Mart

Holi

8:00 AM - 5:00 PM

Prašanti Nilajam

Manifestacija se obeležava svake godine

Biseri mudrosti

Citati Satja Saija