• Započni dan s ljubavlju
  • Ispuni dan s ljubavlju
  • Završi dan s ljubavlju

Satja Sai organizacija

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta. Satja Sai organizacija je duhovna organizacija opredeljena za služenje čovečanstvu, kako bi pojedinac spoznao svoju urođenu božanskost.

Više

Služenje bližnjem

Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi.  Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi.

Više

Institut Satja Sai obrazovanja

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti,  kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.

Više

Misao dana

18. avgusta 2018.

Jednom je Vivekananda upitao Ramakrišnu Paramahamsu je li vidio Boga. Ramakrišna Paramahamsa nedvosmisleno je odgovorio: "Da, video sam Boga. Video sam ga onako kako tebe vidim." " Zašto ga onda ja ne vidim?" Upita Vivekananda. Ramakrišna je odgovorio: "Plačete za svojom obitelji, trpite za svoje poslovanje i bogatstvo, ali da li plačete ili žudite za vizijom Boga? Učinite to i sigurno ćete videti Boga! Sve vreme čeznem samo za vizijom Boga. Zato, mi je Bog uvek vidljiv u svakom ljudskom biću." Na ovom svetu nema ništa lakše nego postići Boga. Suočavate se s velikim poteškoćama i osećate se utučeno jer ne razumete tu istinu. Umesto prolivene suze za svetovne stvari, zašto se ne boriš za viziju Boga? Ne idite nikuda u potrazi za Bogom. Okrenite svoj pogled prema unutra. Možete odmah videti Boga. Imajte punu veru da Bog živi u vašem srcu i iskusite ga u sebi. (Božanski govor, 23. novembra 1999.), Baba

 

Misao dana u Prašanti Nilajamu

Novosti

Važno obaveštenje
Ovo je zvaničan stav Satja Sai internacionalne organizacije o „medijumima“ i „suptilnim oblicima“ koji tvrde da predstavljaju Šri Satja Sai Babu. Satja Sai internacionalna organizacija (SSIO), Šri Satja Sai Trust (SSSCT) i Šri Satja Sai seva organizacija (SSSSO) su bili osnovani, negovani i vođeni od strane samog Satja Sai Babe i one imaju autorsko pravo za korišćenjesvojih imena. SSIO, SSSCT i SSSSO nemaju nikakav odnos ili vezu sa aktivnostima u Mudenahaliju, niti sa Šri Satja Sai Sarasvati trustom, koji deluje u suprotnosti sa učenjem Šri Satja Sai Babe.
Pročitaj ceo tekst