• Započni dan s ljubavlju
  • Ispuni dan s ljubavlju
  • Završi dan s ljubavlju

Satja Sai organizacija

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta. Satja Sai organizacija je duhovna organizacija opredeljena za služenje čovečanstvu, kako bi pojedinac spoznao svoju urođenu božanskost.

Više

Služenje bližnjem

Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi.  Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi.

Više

Institut Satja Sai obrazovanja

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti,  kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.

Više

Misao dana

11. jun 2019.

Privrženost sistemu tela podrazumeva nakupljanje i sticanje stvari koje zadovoljavaju njegove potrebe i pohlepu. Nagomilavanje potiče iskorištavanje, te ne može omogućiti milost. Ono nema granica! Može li se jezero ispuniti kišicom? Može li se žar stvoriti spaljivanjem trave? Žudnja se povećava sa svakim gutljajem. Uvek traži više. Akumulacija stvari, učenja ili slave ne može doneti ništa ako se ne koriste. Mudrost da prepoznamo da je telo u koje verujete, u stvari samo instrument koji imate, mora osvanuti u vama. To je prvi korak prema višoj duhovnoj svesti. Možete se pitati kako može odricanje i nevezanost rezultirati radošću. Ako odbacite osećanje egoizma u aktivnostima; odbacite, dok doživljavate bilo kakve emocije ili reakcije, osećaj sudelovanja - onda, čovek može biti uvek u radosti. Tada se Bhogi pretvara u Yogija (duhovno napredna osoba).

Baba, (Božanski govor, 21. aprila 1983.)

Misao dana u Prašanti Nilajamu

Novosti

Važno obaveštenje
Ovo je zvaničan stav Satja Sai internacionalne organizacije o „medijumima“ i „suptilnim oblicima“ koji tvrde da predstavljaju Šri Satja Sai Babu. Satja Sai internacionalna organizacija (SSIO), Šri Satja Sai Trust (SSSCT) i Šri Satja Sai seva organizacija (SSSSO) su bili osnovani, negovani i vođeni od strane samog Satja Sai Babe i one imaju autorsko pravo za korišćenje svojih imena. SSIO, SSSCT i SSSSO nemaju nikakav odnos ili vezu sa aktivnostima u Mudenahaliju, niti sa Šri Satja Sai Sarasvati trustom, koji deluje u suprotnosti sa učenjem Šri Satja Sai Babe.
Pročitaj ceo tekst