• Započni dan s ljubavlju
  • Ispuni dan s ljubavlju
  • Završi dan s ljubavlju

Satja Sai organizacija

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta. Satja Sai organizacija je duhovna organizacija opredeljena za služenje čovečanstvu, kako bi pojedinac spoznao svoju urođenu božanskost.

Više

Služenje bližnjem

Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi.  Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi.

Više

Institut Satja Sai obrazovanja

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti,  kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.

Više

Misao dana

19. maj 2019.

Utelovljenja ljubavi! Možda ste čuli slavne budističke stihove: "Buddham saranam gacchami, Dharmam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami", šta to znači? Ove tri maksime sugerišu da prvo treba izoštriti intelekt i sposobnost za duhovnu diskriminaciju. Dalje, takva se inteligencija mora koristiti da služi društvu. Treće, služenje se mora zasnivati na dharmi ili ispravnosti. Ako se sledite ova tri koraka, vodit ćete blaženi život. Nikada nemojte na bilo koji način povrediti bilo koje živo biće. Pomozi uvek, nikad ne povredi - to je bit Budinog učenja. Što više volite svoje bližnje, to će veće biti vaše blaženstvo. Što više volite druge, to ćete biti srećniji. Zato, ako želite biti uvek srećni, uvek morate voleti sve. Ljubav je kraljevski put Bogu. Najbolji put k Bogu je voleti sve i služiti svima. Ovo je važna pouka kojom je Buda podučavao čovečanstvo. (Božanski govor, 21. maja 2000.)

Misao dana u Prašanti Nilajamu

Novosti

Važno obaveštenje
Ovo je zvaničan stav Satja Sai internacionalne organizacije o „medijumima“ i „suptilnim oblicima“ koji tvrde da predstavljaju Šri Satja Sai Babu. Satja Sai internacionalna organizacija (SSIO), Šri Satja Sai Trust (SSSCT) i Šri Satja Sai seva organizacija (SSSSO) su bili osnovani, negovani i vođeni od strane samog Satja Sai Babe i one imaju autorsko pravo za korišćenje svojih imena. SSIO, SSSCT i SSSSO nemaju nikakav odnos ili vezu sa aktivnostima u Mudenahaliju, niti sa Šri Satja Sai Sarasvati trustom, koji deluje u suprotnosti sa učenjem Šri Satja Sai Babe.
Pročitaj ceo tekst