• Započni dan s ljubavlju
  • Ispuni dan s ljubavlju
  • Završi dan s ljubavlju

Satja Sai organizacija

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta. Satja Sai organizacija je duhovna organizacija opredeljena za služenje čovečanstvu, kako bi pojedinac spoznao svoju urođenu božanskost.

Više

Služenje bližnjem

Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi.  Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi.

Više

Institut Satja Sai obrazovanja

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti,  kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.

Više

Misao dana

16. decembar 2018.

Svi muškarci i žene su škrinje koje čuvaju Božansku Slavu. Ali neke od njih smatrate prijateljskima, dok druge mrzite kao neprijateljske, i delite ih na tabore i grupe. Kada je neko dobar prema vama, tu dobrotu pripisujete njihovoj pobožnosti; kada je neko loš prema vama, trebali bi biti srećni što ste im pružili to zadovoljstvo, da postanete meta njihove pažnje! Ako mudracu neko ozledi telo, na njega to ne utiče, jer zna da nije telo! Ako neko pokuša naštetiti njegovoj duši, mudrac zna da to nije moguće, jer je duša uvek u blaženstvu! Pomoću Sadane, postajete onaj tip mudraca, kog ne dotiču zadovoljstvo i bol, gubitak ili dobitak, pobeda ili poraz. Budite svedok, nezainteresovani svedok svih gradacija sudbine. Preispitivanje - vičara će vam otkriti da su to samo kratkotrajne kreacije vašeg uma. Pomoću đape i djane - ponavljanja i meditacije na božansko ime, postićete jedinstvo s Univerzalnim Apsolutom - Parabrahmom.
-Božanski govor, 22. juna 1969.

Misao dana u Prašanti Nilajamu

Novosti

Važno obaveštenje
Ovo je zvaničan stav Satja Sai internacionalne organizacije o „medijumima“ i „suptilnim oblicima“ koji tvrde da predstavljaju Šri Satja Sai Babu. Satja Sai internacionalna organizacija (SSIO), Šri Satja Sai Trust (SSSCT) i Šri Satja Sai seva organizacija (SSSSO) su bili osnovani, negovani i vođeni od strane samog Satja Sai Babe i one imaju autorsko pravo za korišćenje svojih imena. SSIO, SSSCT i SSSSO nemaju nikakav odnos ili vezu sa aktivnostima u Mudenahaliju, niti sa Šri Satja Sai Sarasvati trustom, koji deluje u suprotnosti sa učenjem Šri Satja Sai Babe.
Pročitaj ceo tekst