• Započni dan s ljubavlju
  • Ispuni dan s ljubavlju
  • Završi dan s ljubavlju

Satja Sai organizacija

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta. Satja Sai organizacija je duhovna organizacija opredeljena za služenje čovečanstvu, kako bi pojedinac spoznao svoju urođenu božanskost.

Više

Služenje bližnjem

Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi.  Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi.

Više

Institut Satja Sai obrazovanja

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti,  kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.

Više

Misao dana

21. 6. 2018.
Većina ljudi sudeluje u poklonstvenom pevanju (bhajan), ritualima (puja) i meditaciji (dhyana), ali većinom samo fizički! Upitajte se iskreno - je li vam svest viša kao rezultat tih aktivnosti? Je li vaše srce natopljeno činom obožavanja? Nije! Zato ostajete na ljudskoj razini i ne možete se podići na Božanski nivo. "Može li se jezero napuniti sa malo kiše? Može li se neko osloboditi žeđi, s nekoliko kapi vode? Može li stomak biti pun, ako se guta vazduh? Može li se napraviti ugarak žeravice spaljivanjem vlati trave? ", poznati pesnik se pita. Ako se priprema drveni ugalj, treba naložiti drva, a samo plasti kiše mogu ispuniti jezero do vrha. Samo čaša hladne vode može nekome utoliti žeđ, ništa manje. Srce se treba ponuditi u celosti, a predanost ga mora ispuniti i prelevati iz njega, da bi se izdiglo u Božansko! "(Božanski govor, 8. januara 1983), Baba

Misao dana u Prašanti Nilajamu

Novosti

Važno obaveštenje
Ovo je zvaničan stav Satja Sai internacionalne organizacije o „medijumima“ i „suptilnim oblicima“ koji tvrde da predstavljaju Šri Satja Sai Babu. Satja Sai internacionalna organizacija (SSIO), Šri Satja Sai Trust (SSSCT) i Šri Satja Sai seva organizacija (SSSSO) su bili osnovani, negovani i vođeni od strane samog Satja Sai Babe i one imaju autorsko pravo za korišćenjesvojih imena. SSIO, SSSCT i SSSSO nemaju nikakav odnos ili vezu sa aktivnostima u Mudenahaliju, niti sa Šri Satja Sai Sarasvati trustom, koji deluje u suprotnosti sa učenjem Šri Satja Sai Babe.
Pročitaj ceo tekst