• Započni dan s ljubavlju
  • Ispuni dan s ljubavlju
  • Završi dan s ljubavlju

Satja Sai organizacija

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta. Satja Sai organizacija je duhovna organizacija opredeljena za služenje čovečanstvu, kako bi pojedinac spoznao svoju urođenu božanskost.

Više

Služenje bližnjem

Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi.  Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi.

Više

Institut Satja Sai obrazovanja

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti,  kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.

Više

Misao dana

19. januara 2019.

Mir ili nemir, smirenost ili teskoba koju doživljavate danas proizvodi su vaših sopstvenih misli i dela, te vašeg stava ili ponašanja prema sebi i drugima. Mnogi poduzimaju redovnu meditaciju na ime i oblik Boga, i u stanju su umiriti uznemirenost srca i otvoriti put unutarnjem ostvarenju. Djana - meditacija ne bi smela varirati od jednog ideala do drugog; niti bi se trebala svoditi na puku mehaničku udžbeničku formulu, kruti vremenski raspored disanja ili besmisleno gledanje u vrh nosa! Ona je stroga disciplina čula, nervna struja i krila mašte. Zbog toga je u skladu s tim rečeno, djana je dolina mira koja leži na suprotnoj strani golemog planinskog niza vrhova, koji se nazivaju šest neprijatelja - požuda, ljutnja, pohlepa, vezanost, ponos i zavist. Morate se popeti iznad njihovog dometa i stići do doline.
- Božanski diskurs, 9. juna 1970.

Misao dana u Prašanti Nilajamu

Novosti

Važno obaveštenje
Ovo je zvaničan stav Satja Sai internacionalne organizacije o „medijumima“ i „suptilnim oblicima“ koji tvrde da predstavljaju Šri Satja Sai Babu. Satja Sai internacionalna organizacija (SSIO), Šri Satja Sai Trust (SSSCT) i Šri Satja Sai seva organizacija (SSSSO) su bili osnovani, negovani i vođeni od strane samog Satja Sai Babe i one imaju autorsko pravo za korišćenje svojih imena. SSIO, SSSCT i SSSSO nemaju nikakav odnos ili vezu sa aktivnostima u Mudenahaliju, niti sa Šri Satja Sai Sarasvati trustom, koji deluje u suprotnosti sa učenjem Šri Satja Sai Babe.
Pročitaj ceo tekst