• Započni dan s ljubavlju
  • Ispuni dan s ljubavlju
  • Završi dan s ljubavlju

Satja Sai organizacija

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta. Satja Sai organizacija je duhovna organizacija opredeljena za služenje čovečanstvu, kako bi pojedinac spoznao svoju urođenu božanskost.

Više

Služenje bližnjem

Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi.  Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi.

Više

Institut Satja Sai obrazovanja

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti,  kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.

Više

Misao dana

21. april 2019.

U stremljenju ka dobrom i pobožnom životu, možete se susresti s mnogim poteškoćama i uznemirenjima. Oni koji mrze druge na kraju će biti uništeni vlastitom mržnjom. Pojavljuju se mnoge sumnje i pitanja. Tek kad se sa svim poteškoćama suočite otvoreno, a nevolje podnesete uz strpljivost i hrabrost, možete razumeti istinsku prirodu stvarnosti. Preobražujuća snaga ljubavi je bezgranična. Sveti Pavao, koji je prvobitno bio stalni kritičar Isusa, Kristova je ljubav pretvorila u najvećeg Isusova apostola. Čista Ljubav se nikada neće pokoriti silama zavisti ili mržnje, ma koliko one bile moćne. Nesebična ljubav će sigurno njih nadvladati. Ne smete dopustiti da vas na bilo koji način preplave poteškoće i tuge, sumnje i razočaranja. Morate imati vere. Imajte poverenja u sebe i nastojte dobro razumeti prirodu Božje ljubavi. Omogućite ljubav kao sveti cilj ljudskog života. - Baba, Božanski govor, 25. decembra1984.

Misao dana u Prašanti Nilajamu

Novosti

Važno obaveštenje
Ovo je zvaničan stav Satja Sai internacionalne organizacije o „medijumima“ i „suptilnim oblicima“ koji tvrde da predstavljaju Šri Satja Sai Babu. Satja Sai internacionalna organizacija (SSIO), Šri Satja Sai Trust (SSSCT) i Šri Satja Sai seva organizacija (SSSSO) su bili osnovani, negovani i vođeni od strane samog Satja Sai Babe i one imaju autorsko pravo za korišćenje svojih imena. SSIO, SSSCT i SSSSO nemaju nikakav odnos ili vezu sa aktivnostima u Mudenahaliju, niti sa Šri Satja Sai Sarasvati trustom, koji deluje u suprotnosti sa učenjem Šri Satja Sai Babe.
Pročitaj ceo tekst