• Započni dan s ljubavlju
  • Ispuni dan s ljubavlju
  • Završi dan s ljubavlju

Satja Sai organizacija

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta. Satja Sai organizacija je duhovna organizacija opredeljena za služenje čovečanstvu, kako bi pojedinac spoznao svoju urođenu božanskost.

Više

Služenje bližnjem

Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi.  Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi.

Više

Institut Satja Sai obrazovanja

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti,  kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.

Više

Misao dana

19. septembra 2018.

Vaš um sada luta i zalazi u sve pojavnosti u Svemiru. Odbija ostati samo na jednoj ideji - Bogu. Poput muve koja sleće i na čisto i nečisto, i odbija zadovoljstvo sedenja na vrelom ugarku, vaš um takođe beži od svih misli o Bogu. Muva će biti uništena kad se spusti na vatru. I vaš um će biti uništen kada bude počivao na Bogu. Um je samo obrazac želja, tkan osnovnom i potkom istog materijala. Kada Rama (Gospod) uđe u um, kami (želji) nema mesta u njemu. Želja nestaje kad Bog zauzme um. Zapravo, budući da je želja sama tvar kojom je um stvoren, um postaje nepostojeći i vi ste slobodni. Ova faza se zove, mano-nigraha, mano-laya ili mano-nashana - smrt uma, stapanje uma ili uništenje uma. (Božanski govor, 26. sep. 1965.) Baba

 

Misao dana u Prašanti Nilajamu

Novosti

Važno obaveštenje
Ovo je zvaničan stav Satja Sai internacionalne organizacije o „medijumima“ i „suptilnim oblicima“ koji tvrde da predstavljaju Šri Satja Sai Babu. Satja Sai internacionalna organizacija (SSIO), Šri Satja Sai Trust (SSSCT) i Šri Satja Sai seva organizacija (SSSSO) su bili osnovani, negovani i vođeni od strane samog Satja Sai Babe i one imaju autorsko pravo za korišćenjesvojih imena. SSIO, SSSCT i SSSSO nemaju nikakav odnos ili vezu sa aktivnostima u Mudenahaliju, niti sa Šri Satja Sai Sarasvati trustom, koji deluje u suprotnosti sa učenjem Šri Satja Sai Babe.
Pročitaj ceo tekst