Izdanja SSIO Srbije

Njegova priča, onako kako ju je sam ispričao

U drevnoj Indiji, žene su sa velikom verom i odanošću izvodile obred Satjanarajana vrata (religiozni obred koji se obavlja da bi se umilostivio Gospod Satjanarajana). U skladu s tim drevnim običajem, majka ovog tela, Išvarama, takođe je odavala duboko poštovanje Gospodu Satjanarajani, i zajedno sa svojom susetkom Subamom slušala božansku priču na kraju obreda. U jednoj posebnoj prilici taj obred se održavao u Subaminoj kući. Bilo je kasno poslepodne kad se završio...

Više

Glasnik SSIO Srbije  

Glas Avatara

Glas Avatara je internetsko izdanje glasnika SSIO Srbije. Glasnik izlazi kvartalno i obuhvata i prati aktivnosti organizacije. Kao što su duhovne aktivnosti, aktivnosti služenja i edukacije.

Više

Izdanja Svetske SSIO

Rezime

Rezime paket dolazi sa knjigom, uz 12 DVD-a da prikaže svaki mogući aspekt najmirnije, ali najmoćnije revolucije kojim putem je ljudski duh ikad prošao. To je ispunjenje proročanstva Bhagavana Babe koje je otkrio Blitz Uredniku (pokojnom) Gdin. R. K. Karanjia u septembru 1976. godine. U svom najdužem medijskom intervijuju ikad, Šri Sathja Sai Baba je prorekao oblik duhovnog socijalizma koji se zasniva na preobražaju dobara u zadužbinu za otklanjanje siromaštva.

Više