Kalendar festivala

Kalendar događaja u Prašanti Nilajamu

 

"Čovek voli, jer je on Ljubav.
U potrazi je za srećom, jer je on Sreća.
Žedan je Boga; jer je od Njega sačinjen i
bez Njega ne može da postoji."

~Satja Sai Baba

Calendar