Zdravstvo

Sai Babina misija obuhvata fizičku, mentalnu i duhovnu dobrobit za sveukupno čovečanstvo. U tu svrhu, on je otvorio medicinske ustanove koje obezbeđuju zdravstvenu zaštitu, bez obzira na versku, kastinsku ili drugu pripadnost, koje se pružaju u atmosferi ljubavi i mira. U ovim ustanovama, sve usluge, uključujući i dijagnostiku, patologiju, hirurgiju, lekove, ishranu i drugo, potpuno su besplatne. 
Njegova inicijativa na medicinskom polju započela je sa Šri Satja Sai Opštom bolnicom, koja je otvorena oktobra meseca, 1956. godine. Kasnije je otvorena druga bolnica u Bangaloru, gde su do sada na hiljade i hiljade siromašnih pacijenata osetile dobrobiti besplatnog lečenja.
Kao odgovor na rastuću potrebu siromašnih stanovnika sela za zdravstvenom zaštitom, u septembru 1991. osnovao je Medicinku zadužbinu sa zadatkom da podigne Super- specijalističke bolnice koje će nuditi kvalitetnu medicinsku negu na tercijarnom nivou pacijentima kojima je takva nega potrebna, bez obzira na njihovu versku, kastinsku i drugu pripadnost.
Sada Zadužbina upravlja dvema takvim bolnicama:

Šri Satja Sai Super specijalistička bolnica Prašanti Nilajama, koju je novembra 1992. svečano otvorio predsednik Indije, sa odeljenjima kardiologije, kardio-toraksne vaskularne hirurgije, urologije i oftalmologije.

Šri Satja Sai Super-specijalistička bolnica u Bangaloru, koju je januara 2001. svečano otvorio premijer Indije, sa odeljenjima za kardio i neuro istraživanja i nauke.

Ovi „Hramovi isceljenja“, Sai Babin su poklon čovečanstvu i izraz njegovog saosećanja prema ugroženima. Međutim, ono što ove bolnice čini jedinstvenim nije samo zadnja reč tehnike i tehnologije ili visoko profesionalno osoblje, već atmosfera ljubavi koja prožima čitavu bolnicu i omogućava ozdravljenje.
Na međunarodnoj medicinskoj konferenciji, održanoj septembra 2005. u Putapartiju, Sai Baba je ovako posavetovao sve lekare koji su na njoj učestvovali:
„Smatrajte svoje pacijente za sopstveni narod, za svoje rođake, počasne goste i bliske prijatelje. Negujte ovaj stav bez obzira na okolnosti“.<<