Obrazovanje

Sai Baba pridaje najveći značaj svrsi obrazovanja, koja je preobražaj karaktera putem primenjivanja pet ljudskih vrednosti – Istine, Ispravnog delovanja, Mira, Ljubavi i Nenasilnosti, koje postoje pritajene u svakom ljudskom biću. U protivnom, obrazovanje postaje samo proces dobijanja diplome iz čisto profesionalnih razloga. 
U delu Indije gde živi, Sai Baba je 1968. osnovao ženski koledže, u Anantapuru, posle čega su usledila još dva koledža, muška, u Bangaloru i Putapartiju. Ova tri koledža sačinjavaju tri kampusa Satja Sai univeziteta, koji je osnovan 1981. godine.  Tako su pokriveni svi nivoi obrazovanja, od osnovne škole do univerziteta i postdiplomskih studija. Šta više, 2001. godine otvorena je Muzička akademija u Putapartiju, dok je 2006. pušten u rad Međunarodni sportski centar. Kao rezultat neprekidnog ulaganja napora  Sai Babe u obrazovanje zasnovano na vrednostima, danas na hiljade devojaka i mladića studiraju na njegovim institutima i postižu izuzetne rezultate u akademskom polju, usvajajući, osim naučnih kvalifikacija, i dobrobiti celovite obuke karaktera i visok osećaj društvene odgovornosti.
Širom zemljine kugle osnovane su ustanove Satja Sai obrazovanja, sa ciljem da stvore novi programkoji će pomoći utemeljenju kvalitetnijeg obrazovanja. Mnoge Satja Sai škole, u kojima se ovaj program celovito primenjuje, mogu se naći u brojnim zemljama, uključujući Indiju, Englesku, Argentinu, Brazil, Kanadu, Japan, Novi Zeland, Indoneziju, Keniju, Nepal, Filipine, Južnu Afriku, Šri Lanku, Tajland, Zambiju.<<

„Obrazovanje ne treba da bude informacija.
Obrazovanje treba da bude transformacija“.