Važno obaveštenje

Ovo je zvaničan stav Satja Sai internacionalne organizacije o „medijumima“ i „suptilnim oblicima“ koji tvrde da predstavljaju Šri Satja Sai Babu. Satja Sai internacionalna organizacija (SSIO), Šri Satja Sai Trust (SSSCT) i Šri Satja Sai seva organizacija (SSSSO) su bili osnovani, negovani i vođeni od strane samog Satja Sai Babe i one imaju autorsko pravo za korišćenje svojih imena. SSIO, SSSCT i SSSSO nemaju nikakav odnos ili vezu sa aktivnostima u Mudenahaliju, niti sa Šri Satja Sai Sarasvati trustom, koji deluje u suprotnosti sa učenjem Šri Satja Sai Babe.

Posebno naglašavamo:

1. Satja Sai Baba je jasno izjavio u više javnih govora da on ne govori kroz druge osobe ili medijume.
2. Satja Sai Baba je izričito zabranio traženje sredstava za fondove od svojih sledbenika ili od javnosti za bilo koji projekat. Svaki projekat koji je vodio Satja Sai izveden je bez ikakvog traženja sredstava. SSIO, SSSCT i SSSSO se ponašaju u skladu sa tom instrukcijom.
3. Svi govori koje je izdala SSIO su javni govori koje je održao direktno Satja Sai Baba i oni su zaštićeni autorskim pravima. Kruženje govora koji su dobijeni putem medijuma i koji se predstavljaju kao da potiču od Satja Sai Babe, su u kontradikciji sa Njegovim učenjem i na njih se ne treba obazirati.

Urgiramo da se svi članovi i sledbenici SSIO usredsrede na rad koji je pokrenuo Satja Sai Baba i da ne daju svoju pažnju Trustovima i aktivnostima zasnovanim na medijumima i „suptilnim oblicima“. „Kada govorimo o veri, moram da vas upozorim. Mnogi ljudi sakupljaju novac na različitim mestima koristeći moje ime u različite svrhe, kao što su organizovanje prijema, izgradnja hramova, izvođenje puđe itd. To je neovlašćeno i protiv moje želje i naredbe. Ne prihvatajte takve molbe i ne ohrabrujte takva ponašanja, koja ja osuđujem.“

„Postoji grupa ljudi koja trguje sa vašom verom. Oni oglašavaju da ja „govorim“ kroz neki medijum ili nešto drugo. Postupajte sa takvim ljudima i njihovim agentima ili brokerima kao sa varalicama; ako ih ne budete tako tretirali, onda ste i vi saučesnici u procesu prevare.“

„Postoje oni koji okupljaju grupe sledbenika i obožavaoca i prikupljaju novac. Oni čak objavljuju, „Baba me je poslao tebi da bih od tebe uzeo nešto novca.“ Ili „Baba mi je ovo dao“ ili „Baba me je blagoslovio posebno za ovo i ono“ i onda traže vašu pomoć ili podršku ili novčanik! Molim vas da izgrdite takve ljude i da ih oterate, ko god da su.“
Izvodi iz govora od 25. novembra 1962. godine u Prašanti Nilajamu

„Postoje oni koji veličaju druge zbog apsurdnog razloga da Sai Baba govori kroz njih! Zar nije to budalasto? Sve je to drama koja obmanjuje bolesne umove. Nemojte postati njihov plen. Zbog toga vam govorim da svoju devociju okrenete ka unutrašnjosti, da je držite pod kontrolom i da vas varalice i sebičnjaci ne zavedu. Ova pogrešna ideja o manifestaciji Boga će vas odvesti na krivi put. Oni kaljaju veru koju njihova braća i sestre polažu u Boga.“
Izvod iz govora od 15. oktobra 1964. u Prašanti Nilajamu

„Ljudi kažu „Baba mi se pojavio u snu i naredio da uradim ovo ili ono za tebe i da od tebe nešto prikupim, itd“; nemojte pridavati važnost takvim prevarama; kaznite ih onako kako oni to zaslužuju. To je savet koji vam moram dati.“ „Ne verujte ako vam neko dođe i kaže, „Satja Sai Baba mi je došao u san i izabrao me da govorim o Njemu u javnosti. Molim vas pomozite koliko možete.“ Nikoga ne biram za takve poslove, niti u snovima, niti u budnom stanju. Takvi ljudi su prevaranti; postupajte s njima kao takvima bez milosti.“
Izvod iz govora od 26. marta 1965. u Kakinadi.