Voli sve služi svima

Bog je Ljubav i može se zadobiti jedino negovanjem i primenjivanjem Ljubavi. On se ne može uhvatiti nekim trikom. On obasipa Milošću jedino kada se pridržavate njegovih zapovesti – zapovesti da volite sve i služite svima. Kada volite sve i služite svima, najviše služite sebi, sebi koga volite naviše! Jer vas tada obavija Božja Milost i to vas ojačava više nego što ste ikada pre doživeli.  Neka svi vaši dani u životu budu neprekidna ponuda Ljubavi. Budite poput lampe koja do zadnje kapi osvetljava svoju okolini. Pognite telo, popravite čula i završite sa umom – to je proces kojim se postižeš status „deteta besmrtnosti“, koji su Upanišade rezervisale za čoveka.   

Bog je utelovljenje slatkoće. Postignite ga time što ćete Njemu, koji prebiva u svima, ponuditi slatkoću koju je On ponudio vama. 
Zdrobite šećernu trsku u mlinu seve, nesebičnog služenja, skuvajte ga u kotliću pokajanje; skinite mu boju svih čulnih nagona, i Njemu ponudite kristalizovani šećer saosećajne ljubavi.  
Seva (služenje) iznosi u prvi plan sve što je u čoveku veliko. Proširuje srce i viđenje. Ispunjava čoveka radošću. Unapređuje jedinstvo. Oglašava istinu o duhu. Isteruje sve zlo osobine u čoveku. Mora se smatrati velikom duhovnom disciplinom. Rođeni ste da služite, ne da dominirate. Svako u svetu je sluga a ne gospodar. Svi odnosi – muža i žene, majke i deteta, poslodavca i zaposlenika – zasnovani su na međusobnom služenju.  Svet i napreduje zbog tog uzajamnog služenja. Sevu treba vršiti iz osećaja dužnosti.

Čoveku je dato telo da bi ispravno delovao. Svako u životu mora da ispunjava svoje dužnosti. Greh je zanemarivati svoje dužnosti. Ispunjavajte svoje dužnosti bez obzira šta vam drugi kažu ili šta čine. Posvetite se akcijama služenja. Smatrajte služenje društvu služenjem Bogu. To je najlakši način da se zasluži Božja ljubav. Najbolji način da se voli Bog jeste voleti sve i služiti svima. Time će ceo vaš život biti posvećen.

Osećaj privrženosti Bogu sastoji se u izražavanju ljubavi prema svima. Bog se može vezati samo vezom ljubavi. Ali samo kada ova ljubav voli ljubavi radi, ova veza može vezati Boga za čoveka. Ako je ljubav motivisana željom za svetovnim objektima, Bog će nam biti van domašaja. Morate postati utelovljenja ljubavi. Ako ste ljubazne prirode,  vaša ljubav će biti ograničena na nekolicinu.  Tek kada postanete utelovljenje ljubavi, vaša ljubav će moći da obuhvati sve. Tek ćete tada shvatiti da isti Bog obitava u svim bićima.

Dužni smo zahvalnost Božanstvu koje nam je ne samo podarilo ovo dragoceno ljudsko telo već koje ga i održava. Moći ćemo da uživamo u ovim darovima samo ako ispunimo ovaj dug prema Božanskom. Kako to učiniti? Služeći drugim telima koji su prožeti istim Božanstvom, čineći ispravna dela i posvećujući sva dela u služenju društvu. Ovaj dug prema božanskom mora se u potpunosti ispuniti u ovom životu ili tokom mnogih budućih života. Što pre otplatimo taj dug, pre ćemo spoznati Božanskost.

Suvišno je tragati za Bogom. Istinu govoreći, vi ste Božanstvo. Nastojte da spoznate ovu istinu. Postoji  prost i lak način. Verujete da je svako ljudsko biće utelovljenje Boga. Volite sve. Služite svima. Najbolji put ka Bogu je VOLETI SVE, SLUŽITI SVIMA.