U Hadsiju

(Svamijev govor održan 29.oktobra ove godine u Hadsiju) 

      Ovu zemlju, Bharat krase tolerancija i trpeljivost. Ima li lepšeg osećanja od osećanja prema svojoj majci?

       Koliko god da naučite, još uvek ostaje beskrajno znanje i uvek ima još nešto da se nauči.

      Bharat je najsvetija zemlja – božanska zemlja. Svako rođen u ovoj svetoj zemlji Bharat u svojim prošlim životima učinio je mnoga hvale dostojna dela.

      Koja je svrha ovog ljudskog života? Ljudski život vam je darovan da biste zaslužili Božju milost. Osoba koja primi obilje Božje milosti može da dovede do preobražaja u društvu. Moderno društvo je puno briga i nemira. Gde god odete, s čim god se susretnete, svuda je samo patnja.

      Bili smo svedoci mnogih prirodnih katastrofa nedavno. Katastrofe kroz koje prolazimo nemaju nikakve veze sa Bogom. One se događaju zbog čovekovih grešaka i njegovo su delo. Bog uvek poučava samo o ispravnosti (Dharma). On ne želi da vi ikada kročite pogrešnim putem (Adharma).

      Ne možemo pobeći od odraza, reakcije i odjeka svega što učinimo. Stoga treba da budemo svesni da je Bog jedan. Jednom istom Bogu dajemo mnoga imena. Svi su jedno. Tako, u celom svetu postoji samo jedan. To je jedna ista svest u svim bićima (Ekam Sat Bahuda Vipraha Bhavanti).

      Osećamo se nesrećnim. Ako upitate sebe, znaćete da je nesreća vaše delo. Ona nema nikakve veze sa Bogom. Zato, nikada nemojte misliti da vam je sve dato od Boga. Sve nam se vraća zbog naših sopstvenih misli. Samo nam Bog, u kome nema dvojstva, koji je eteričan i samo jedan, svima daruje blaženstvo.

      Ako proučimo Vedantu, videćemo da nam Bog ne daje ništa. I bol i zadovoljstvo smo sami stvorili. Grešimo ako mislimo da je neko drugi odgovoran za naš bol ili naše zadovoljstvo.

      Uvek pomozite, nikoga ne povredite. Volite sve. Imajte vere u svakog čoveka.

      Ne postoji ljudsko biće koje je bez ljubavi. Čak i zveri, ptice, životinje i insekti imaju ljubav. Iskustvo te ljubavi imaju i najmanja stvorenja. Treba da budemo duboko ubeđeni da je Bog prisutan u svima u obliku svesti – atme.

      Kada mrzite druge, vi ne mrzite sebe, vi mrzite Boga. Svako ljudsko biće je poput ogledala. U ogledalu je vaš odraz. U mnogim ogledalima, vi vidite mnoge vaše odraze. Odraze. Reakcije. Odjeke.

      Vi optužujete sebe, krivite sebe. Na koga god da naiđete, budite duboko ubeđeni da su svi Božja stvorenja. Čovek ne razume ovu istinu. Nije ispravno da se bilo kome podsmevamo ili bilo koga mrzimo. Ljubav je jedina kraljevska staza koja vas vodi bliže Bogu.

      Sve plemenite duše su se stopile s Bogom zbog svoje postojane ljubavi prema Njemu. Sakubai je neprestano ponavljala „Ranga, Ranga, Ranga“. Svi su joj se podsmevali a njen je muž mučio. Na kraju se ona stopila sa Bogom. Uvek je govorila: „Ja se ne razlikujem od Range.“ U sva tri stanja svesti, ona je mislila samo o Rangi.

      Jedan ateista iz Tamil Nadua imao je običaj da papučom tuče figuru Vinajake. Karunanidi je nekada uživao posmatrajući to. Ali Karunanidi sada izjavljuje da je Satja Sai Bog. Vrlo je verovatno da mi činimo greške iz neznanja. Onda se kajemo. Ali morate se pokajati za svoje greške. Iskreno pokajanje pruža nam priliku da se iskupimo za svoje grehe.  

      Karunanidin sin Stalin veruje u Boga. On dolazi u Putaparti i kada se vrati u Deli priča o svom iskustvu drugima.

      Onaj koji govori, hoda, sluša u svakoj aktivnosti je jedino Bog.

      Mi se povodimo za imenom i likom. Nešto nazivamo zmijom ili škorpionom. Bog je u svakom stvorenju. Bog je različitim stvorenjima darovao veštine da bi se zaštitila. Škorpion zabada žaoku u samoodbrani a ne sa namerom da povredi. U gustoj šumi, lav će povrediti nekog samo ako sam bude povređen. Reakcija, odraz, odjek.

      Loši postupci vode lošim posledicama. Zato činite dobra dela. Sve sa čime se čovek suočava jesu posledice njegovog misaonog procesa. Naše misli bi trebale biti čiste. Ljudsko biće bi treba da odlikuju ljudske vrednosti. Danas se prema ljudskim bićima postupa kao prema psima. Čovek je uzrok svih grešaka i svega lošeg. Reakcija, odraz, odjek.

      Prema tome, apsolutno je neophodno da ispravimo sopstvene greške i ne tražimo ih kod drugih.

      Ljudi su se podsmevali onima koji su učestvovali u spašavalju žrtava poplave. Na isti se način cela zajednica podsmevala Sakubai koja je neprestano ponavljala Krišnino ime. Na kraju im je Krišna dao lekciju. Bog je okean ljubavi. Potpuno nepravedno i iz krajnjeg neznanja mi ne razumemo sami sebe i krivimo Boga. Dobro i loše sa kojima se suočavamo posledica su onoga što smo sami učinili. Zato moramo da se iznutra popravimo.

      Hrišćani veruju u „ja“ (I). Presecite „I“ i dobićete krst. Ego mora da bude ubijen. Jednom kada se oslobodimo tog ega, tek tada možemo da ostvarimo naše pravo sopstvo. Čovek danas poseduje znanje iz raznih oblasti života. On osvaja kosmos, sprema se da prebroji sve zvezde. Ali on greši u malim stvarima. Ljubav prožima sve.

      Postoje razne vrste slatkiša, ali je šećer jedan. Upanišade kažu da koga god da pozdravite, to stiže do Boga. Bog je onaj koji vam sve daje. Shvatite svoj um. Shvatite svoju sopstvenu grešku.

      Uvek pomozite. Nikog ne povredite. Pravi je čovek onaj koji zna ovu temeljnu istinu, koji ima moral i karakter. Ako ovo razumete, niko zbog vas neće patiti. Prepoznajte jedinstvo u različitosti. Bog je samo jedan – atma – svest, nema imena ili lika. Duh ili svest je ono što prožima sva bića. Postoji više sijalica, ali struja je jedna.

      Možemo obavljati mnoge duhovne aktivnosti ali sve se to svodi na jednotu. Ako razumete jednotu, imaćete mir i bićete u blaženstvu. Vi ste atma – jedina – večna. Bog je samo jedan – nikada nemojte misliti da ih ima više. Kada se suočimo sa teškoćama, mi ponavljamo mnoga Božja imena. Ali kada nemamo nikakvih problema u životu, ne mislimo na Boga. Treba da se držite reči „soham“. Ime koje svako dobije na rođenju je „Soham“. Iskupićemo naše živote, radeći na oslobođenju, ako poznajemo Božansko načelo, i Božansku prirodu.

      Mnogi ljudi o Svamiju pričaju različite stvari. To je sve plod njihove mašte. Bhagavan uopšte nema maštu. Ne treba živeti u mašti.

      Političari ništa ne znaju. Da znaju istinu, narod bi bolje živeo. Ne upuštajte se u politiku. Nema veze između onoga što političar kaže i onoga što čini.

      Ako neko čini dobro, sledite ga. To je Babina poruka svima danas. Ceo svet treba da bude sretan. Neka sva biće budu sretna. Blažensto ćete steći kroz ljubav. Ponavljamo: „Mir, mir, mir“. A gde je taj mir? Svuda je samo podeljenost. (igra reči : peace = mir, pieces = komadići-podeljenost)

      Bagavan je srećan i blagosilja sve koji su se ovde skupili.