Nova Godina 2004

Ljudi mogu reći da ovo jeste Brahman,
Ali niko ne može reći da ovo nije Brahman,
Samo Bog uvek postoji,
Svet je prividan, pogledajte! 
(Teluški stihovi)

Utelovljenja ljubavi!

Danas su svi zaneseni Novom godinom. Značajno je da je ova Nova godina počela u četvrtak. Glupo je izdvojiti jedan određeni dan u godini i slaviti ga s velikom radošću. Istinskom pokloniku svaki dan je svetkovina. Prema tome, moramo smatrati svaki minut, svaki dan novim i slaviti ga s radošću. Svaki dan je ustvari Nova godina. 
Sve u ovom objektivnom svetu je nestalno i nestvarno. Zato moramo kontemplirati o večnoj istini i stvarnosti. Ne smemo trošiti vreme na razmišljanje o prošlosti ili predviđanje budućnosti. Velika je ludost brinuti se o budućnosti ili prošlosti, zaboravljajući sadašnjost. Samo je sadašnjost stvarna. Prošlost je prošlost. Ne možete je vratiti, koliko god molili za to. Budućnost je skrivena u utrobi vremena. Nije je moguće videti. Prema tome, samo je sadašnjost važna. Budući da nisu u stanju da shvate ovu istinu, ljudi se brinu o prošlosti i budućnosti. 
Glavna aktivnost kojom se čovek mora baviti jeste služenje drugim ljudskim bićima. Umesto toga, ljudi troše svoje dragoceno vreme brinući o prošlosti ili budućnosti. Zato, utelovljenja ljubavi, uvek biste trebalo da se bavite služenjem drugim ljudskim bićima. Ne postoji veća sadhana od takvog služenja. Smatrajući devet puteva predanosti, a to su: šravana (slušanje), kirtana (pevanje), Višnusmarana (kontempliranje o Višhuu, Bogu), padasevana (služenje Njegovima lotosovim stopalima), vandana (veličanje), arčana (obožavanje), dasja (služenje), sneha (prijateljstvo), atmanivedana (predanost sopstvu), jedinim važnim putem do spasenja, ljudi su zaokupljeni tim aktivnostima. Potpuno zaboravljaju na važnost služenja. Samo su plodovi služenja večni. Moramo se neprestano baviti služenjem drugima. Bog nam je samo za tu svrhu dao telo. Ovo telo nije stvoreno samo za puko uzimanje hrane i pića i time trošenje dragocenog vremena. Moramo shvatiti istinu da nam je Bog dao ovo telo kako bi služili drugima i time im pomagali. Ništa nije uzvišenije od služenja čovečanstvu. Služenje ljudima je služenje Bogu. Svi su veliki ljudi učinili svoje živote svetima samo kroz služenje čovečanstvu. Prema tome, počnite služiti čovečanstvu barem od sada pa nadalje. Služenje je važnije od bhajana i svih ostalih sadhana.

Utelovljenja ljubavi!

Šta je po vama služenje? Služenjem smatrate pomaganje ljudima u nevolji. Ne. Nije to tako jednostavno. Vaše telo se neprestano mora baviti služenjem drugima. Ljudsko telo se sastoji od više organa. Svi su ti organi stvoreni kako bi služili drugim ljudima a ne za druge aktivnosti. Nažalost, mi zaboravljamo tu osnovnu činjenicu. Svaki organ u ljudskom telu Bog vam je dao za karmopasanu (obožavanje Boga kroz služenje). Karmopasana je jedini način na koji ljudi mogu svoj život učiniti svetim. Gradimo hramove. Preduzimamo razne sadhane. Ali, sve nam te sadhane mogu dati samo privremeno zadovoljstvo, ali ne i trajnu sreću. Naši stari rišiji mogli su postići trajnu sreću svesnim naporom. Prema tome, morate razviti čvrstu veru u istinu da ništa ne može pružiti trajnu sreću osim služenja čovečanstvu. Posvetite se služenju onih koji pate. Služenje se ne ograničava na pružanje zdravstvenih usluga. Služenje obuhvata svaku moguću vrstu pomoći drugim ljudskim bićima.

Drevna kultura Bharate još se uvek sačuvala u selima, ali ne i u gradovima. Naša se kultura u gradovima skrnavi na sve moguće načine. Prema tome, idite u sela, saznajte šta im je potrebno i preduzmite takvu vrstu služenja koja će olakšati njihove patnje. Danas se mnogi ljudi sele u gradove u potrazi za udobnostima i luksuzom. Pritom završe u patnji i teškoćama. Za to su sami odgovorni. Na sukhat labhjathe sukham (sreća ne proizlazi iz sreće). Sreća se postiže samo kroz patnju. 
Morate se početi baviti služenjem. Ruke su vam u stvari i date kako bi mogli služiti čovečanstvu. “Ruke koje služe svetije su od usana koje mole.” Prema tome, krenite u  nesebično služenje i postignite blaženstvo. Kad počnete činiti dobra dela, uživaćete u životu ispunjenim mirom. Mladići koji su danas pevali bhađane su bivši studenti Instituta. Oni su preduzeli nekoliko vrsta služenja kako bi zadovoljili Svamija. Boga ne zanima obožavanje i druge sadhane. Njega zanima samo služenje. Zato se prihvatite služenja i služite sve više i više. Najbolji put do Boga je “Voli sve i služi svima”. Boga zanima samo ljubav i služenje. Ako možete shvatiti važnost tih dveju sadhana i ponašati se u skladu s njima, tada nema veće sadhane. Za služenje vam ne treba puno novaca. Učinite svoj život svetim služeći drugima s ljubavlju. Danas su bivši studenti Šri Sathja Sai Instituta za više obrazovanje doneli ček na 4,800.000 rupija, u želji da ga predaju Svamiju kao znak svoje ljubavi i služenja. Taj iznos su uštedeli od svojih plata uz veliko odricanje. Ali, kome zapravo pripada taj iznos? Taj je iznos namenjen za služenje u selima. To je za služenje najsiromašnijima od siromašnih. Prema tome, rekao sam im: "Dragi moji! Položite novac u banku i prihvatite se služenja s kamatama koje ćete dobiti od tog iznosa." Novac ne pomaže u razvijanju vrlina. Samo žrtvovanje može razviti plemenite osobine. Samo je u žrtvovanju prava joga. Zato se kaže tjagenaike amritatvamanasu (samo kroz žrtvovanje čovek može postići besmrtnost). Ali, danas ljudi žele bhogu (uživanje u materijalnim udobnostima). Takva vam bhoga (predavanje užicima) može doneti samo rogu (bolest), a ne jogu (stapanje s Bogom). Zato nastojte postići jogu kroz tjagu, požrtvovanost. Samo tako možete postići trajnu sreću.

Utelovljenja ljubavi!

Beskorisno je razmišljati o Bogu bez požrtvovanosti. Razmišljajući o Bogu možda možete postići duševno zadovoljstvo. Ali od toga nema koristi. Prema tome, razvijte čvrstu veru u istinu da je svako živo biće prožeto Bogom i ponašajte se u skladu s tim. Bog živi u svakom živom biću i doživljava blaženstvo. Upanišade tvrde: “Išvarah sarvabhutanam” – “Bog je stanovnik u svakom biću” i “Išvasjam idam sarvam” (Bog prožima ceo svemir). Nemojte misliti da je Bog stešnjen u neki hram ili građevinu. Kaže se: “Deho devalaja proktho đivo devah sanatanah” – “Telo je hram, a njegov je stanovnik Bog”. Pravi Božji hram je telo. Bog prebiva u hramu našeg srca. Zato mu je dato ime hridaja. Hrid + daja  = hridaja. Samo kad u svom srcu razvijate saosećajnost, možete ga nazivati hridaja. Prema tome, razvijajte vrlinu saosećajnosti. Kad služite sa srcem punim saosećajnosti, ono postaje sveto. Smatrajte svako ljudsko biće živim Bogom. Bog je svuda prisutan. Zaboravljajući tog sveprisutnog Boga, čeznete za sitnim i beznačajnim fizičkim zadovoljstvima. Ali, činjenica je da pomoću tela nikada ne možete postići pravu sreću. Ovo telo puno je ograničenja. S takvim telom nikada ne možete postići neograničenu anandu (blaženstvo).

Ovo telo se sastoji od pet elemenata i pre ili kasnije mora nestati,
ali  njegov Stanovnik nema ni rođenja niti smrti.
Stanovnik ničim nije vezan i on je večni svedok.
Stanovnik u obliku atme u stvari je sam Bog. 
(Teluški stihovi)

Morate znati da prepoznate takav Božanski atman. U današnje vreme ljudi obožavaju idole i slike, misleći da je Bog negde u spoljašnjem svetu. Ali Bog je prisutan  u svakom ljudskom biću. Iz tog razloga su naši stari rišiji govorili: “Daivam manuša rupena” – “Bog se utelovljuje u obliku ljudskog bića”. Od kakve je koristi klanjati se nevidljivom Bogu, a u isto vreme nanositi bol živim bićima oko sebe? Svako ljudsko biće na koje naiđete, utelovljenje je Boga. Nema svrhe obožavati idole i slike ako zaboravljamo žive bogove koji su pred nama. Prema tome, ne pridajte toliko važnosti takvim posrednim načinima obožavanja Boga. Smatrajte ljudsko biće koje stoji pred vama utelovljenjem Boga. Čak i kad naiđete na najljućeg neprijatelja, pozdravite ga s ljubavlju. Obratite mu se kao bratu. Tada će i on odgovoriti sa "zdravo brate". S druge strane, ako ga mrzite i izgrdite, on će vam uzvratiti istom merom. Poštujte svakog pojedinca, pa će i drugi poštovati vas. Čovek danas od drugih očekuje poštovanje, ali on ne želi poštovati druge. Ako ne poštujete druge, kako možete očekivati da će oni poštovati vas? Manava (ljudsko biće) označava pojedinca koji zaslužuje poštovanje. S obzirom da ste se rodili kao ljudsko biće, izrazite svoje poštovanje i primite poštovanje. To su vrline koje danas morate razvijati. Kad vi poštujete druge i drugi će poštovati vas. Kad se nekome naklonite, kome se zapravo klanjate? Ne klanjate se samo fizičkom telu koje se sastoji od pet elemenata. Klanjate se ustvari Stanovniku ljudskog tela, a to je sam Bog. A kakva je priroda tog tela?

Ovo je telo septička jama i sklono je boleštinama;
podložno je neprestanim promenama;
ono ne može preći okean samsare.
Ono je puka gomila kostiju.
O, ume! Ne budi u zabludi da je telo večno.
Umesto toga, pronađi utočište u Njegovim Božanskim lotosovim stopalima.
(Teluški stihovi)

Šta možete postići uzdajući se u takvo telo? Na taj način samo sakupljate greh. Ipak to telo treba održavati kako bi moglo služiti drugima. To vam je ljudsko telo dano samo u svrhu služenja drugim ljudskim bićima. Razvijte čvrsto uverenje u tu istinu. Kakvu vam sreću pruža to telo? Ustvari, nikakvu. Bez obzira u kakvim zadovoljstvima uživate uz pomoć tog ljudskog tela, sva ćete ta zadovoljstva, kao i telo, pre ili kasnije u trenu morati napustiti. Ima li smisla podnositi tolika iskušenja i patnje radi tako prolaznih zadovoljstava? Morate poštovati đīvu u ljudskom telu. To je prava daiva seva, služenje Bogu. Morate posvetiti svoje telo takvom služenju. Činite li tako, svaka je minuta vašeg života sveža i nova. Svaki je dan svetkovina. S druge strane, ako služite samo jednom godišnje, to i nije pravo služenje. Vaše deha (telo) je mrinmaya (sačinjeno od pet elemenata). Bog koji boravi u vama kao Stanovnik je činmaya (svesnost). Prema tome, uzdajte se u tog Boga i zaslužite iskupljenje.

Svi znate za Abrahama Linkolna. On je u svom detinjstvu pohađao školu u društvu bogatih dečaka. Ti su dečaci nosili skupu odeću i nakit. Ali Linkoln je morao ići u školu u pohabanoj odeći koju je krpila njegova majka. Jednog su ga dana prijatelji ismejavali zbog njegove odeće. Izgubio je kontrolu nad sobom. Otrčao je majci plačući i rekao: "Majko! Od danas više neću ići u školu. Ostali učenici mi se smeju. Gledaju me prezirno kao siromašnog dečaka koji nema pristojnu odeću." Majka ga je tada uzela u naručje i tešila ga rekavši: "Dragi moj sine! Ne treba da se žalostiš zbog tako nevažne stvari. Sve će ti to pomoći u budućnosti. Imaj na umu uslove u kojima živi naša porodica. Ne brini za ono što drugi govore. Imaj samopouzdanja i samopoštovanja. Poštuj svakoga, pa će i svatko poštovati tebe." Od tog je dana Linkoln počeo da primenjuje majčin savet i svakome je iskazivao poštovanje. Bio je ljubazan čak i s obućarom, govoreći mu: "Gospodine! Kako je vaš život svet! Bavite se velikim služenjem popravljajući nam sandale kako bi naša stopala bila zaštićena od trnja." Abraham Linkoln je svojim dobrim ponašanjem postepeno pridobio poštovanje svih ljudi. Stekao je vrlo dobar ugled. Nakon nekog vremena, u Americi su održani izbori. Njegovi prijatelji su ga nagovarali da se kandiduje na izborima. Protivio se tome govoreći: "Ja sam siromah. Ko će glasati za mene? Ja ne želim taj položaj i moć." Indijci danas troše desetine miliona rupija za kandidovanje na izborima, a odbijaju da izdvoje i jednu rupiju za siromašne. Plemenite reči koje je izgovorila Linkolnova majka ostavile su na njega trajan utisak. Počeo je da poštuje svakoga. Sa svakim je ljubazno razgovarao. Kao rezultat toga, stekao je ugled. Napokon je popustio željama svojih prijatelja i prijavio se na izbore. Osvojio je spektakularnu pobedu i izabran je za predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Tada je otišao svojoj majci i rekao: "Majko! Imam mogućnost da se uzdignem na ovaj uzvišeni položaj i pridobijem poštovanje Amerikanaca zahvaljujući tvom plemenitom učenju iz prošlosti." 
Majka je ta koja je zaslužna za ugled i slavu koju steknu njena deca. Ako deca žele da steknu ugled, moraju slušati zapovedi svoje majke. Iz tog su razloga Vede dodelile vrhovnu ulogu majci i ocu, objavivši: “Matru devo bhava, pitru devo bhava” – “Poštuj majku kao Boga, poštuj oca kao Boga”. Majka je poput tela, a otac je poput atmana. Zato moramo poštovati oca i majku. Tada možemo steći svako poštovanje. Abraham Linkoln stekao je ugled i slavu, i postao predsednik Amerike, samo zbog svog poštovanja prema majci. A šta deca danas čine? Ništa. Jednostavno troše novac koji su zaradili njihovi roditelji. Ona sramote svoje roditelje. To nije ono što se od njih očekuje. Ona su dužna da pravilno iskoriste novac koji im daju roditelji. Svaka kap vaše krvi u stvari je doprinos vaših roditelja. Svoje postojanje na ovom svetu dugujete ljubavi vaših roditelja. Zato, kad god se javi potreba za doniranjem krvi, trebalo bi da se javite i date krv. Time ćete ispuniti svoju obvezu prema roditeljima i društvu. Nikad ne radite iz vlastitih sebičnih interesa. Sebičnost i koristoljublje glavni su razlozi degradiranja ljudskog bića. Možda ste čuli za Vinstona Čerčila, bivšeg premijera Engleske. On je jednom izjavio "Čovek je zagospodario svime, ali nije zagospodario sobom." 
Deca moraju da razvijaju dobre navike i vrline i dođu u životu na dobar glas. Time treba da obezbede dobar ugled svojim roditeljima. Dobar ugled ne možete zaraditi novcem, već čestitim karakterom. Bez obzira koliko čovek bio bogat, njegova će reputacija biti ukaljana ako nema dobar karakter. Bogataš može živeti u velikim palatama i uživati u luksuzu, ali neće imati duševni mir i sreću. Ljudi žude za zarađivanjem sve više i više novca. Ali kakva je korist od tog novca? Sav novac potroše na beskorisne stvari. Čovek mora novac koji zaradi iskoristiti za dela koja su dobra i korisna za društvo. Mora se dobro vladati i imati dobre navike. Samo će tako imati pravi mir u životu.

Utelovljenja ljubavi!

Danas svi doslovno plaču za mirom. Ali gde je mir? U vama. Vi ste najsvetije duše. Ljubav je u vama. Mir je u vama. Nažalost, danas gubite i mir i sreću koja je u vama i žudite za sticanjem nečega u spoljašnjem svetu. Želite da zaradite veliko bogatstvo i sagraditi velike palate. Bez vrlina, sve bogatstvo koje sakupite je uzaludno. Prema tome, razvijajte vrline. Na svetu nema većeg bogatstva od vrlina. Što više trošite svoje vrline, sve ih više imate. One se nikada ne mogu iscrpiti. 
Utelovljenja Božanskog atmana! 
Pripremite se na žrtvovanje. Večni blagoslov pronaći ćete samo u žrtvovanju. Onaj ko se ne žrtvuje, nigde neće naći mir. Ljudi iz svih zemalja na ovom svetu mole se za mir izgovarajući "Šanti, šanti, šanti". Ali, stiču li mir? Ne. Padaju u očaj i razočaranje. Prema tome, morate razviti veru u istinu da je večni Bog uvek s nama. Kako možete postići mir ignorišući Božanskost koja vam je svojstvena poštujući nekog nevidljivog Boga? 

Utelovljena ljubavi!

Podelite vaše obrazovanje i bogatstvo s drugim ljudskim bićima. Bog je ustvari istinski vlasnik bogatstva koje ste stekli. Novac koji zaradite pripada Božjoj Fondaciji. Sam Bog je predsednik te Fondacije. Verujte Bogu i pravilno koristite svoj novac. Ne čeznite za novcem i drugim oblicima bogatstva. Neprestano kontemplirajte o Bogu. Ne morate ići u šumu ili pećine u brdima kako bi pronašli Boga. On je uvek s vama. Razvijte veru u to i odnesite pobedu nad demonskim osobinama. U današnje vreme, kud god pogledate, demonska svojstva i nasilje uzeli su maha. Ljudi se ne ustručavaju da steknu bogatstvo na nemoralan način. Ono što na kraju odlazi s vama u trenutku kada napuštate telo su gresi ili zasluge koje ste nakupili, a ne bogatstvo koje ste stekli. Podelite barem zalogaj hrane koju jedete s drugima. Pomognite sebi i pomognite drugima. To je najveća sadhana. Praktikovati je, ustvari, tako lako. Odbacujući ovu jednostavnu sadhanu i zaboravljajući plemenitu odliku ljubavi, krećete u potragu za mirom u belom svetu. Nije li to ludost s vaše strane?

Utelovljenja ljubavi!

Razvijte vrlinu ljubavi. Nemojte nikoga mrzeti. Verujte da je sve što vam se događa za vaše dobro. Kad god naiđete na poteškoću ili patnju, sami ste za to odgovorni. Poštujte druge. To će vas samo po sebi zaštititi. S druge strane, ako nekoga uvredite, to će vas samo po sebi kazniti. Zadovoljstvo ili bol, vaše su vlastite tvorevine. Zasluge i gresi koje ste počinili pratiće vas poput sene. Čovek danas propoveda drugima. Ali on sam ne sledi svoja pravila. Kakvu vrednost takvo učenje može imati? Sve je to samo varka. Učenja koja pročitate ili poslušate ne mogu vam pomoći ako ih ne provodite u praksi. Pomognite bar malo i drugim ljudskim bićima. To će vam jedino pomoći. Ne krivite druge za probleme s kojima se suočavate. Ne nanosite zlo drugima. Volite sve. Ponašajte se sa svim ljudima kao s braćom i sestrama. Razvijte osećaj bratstva ljudi i očinstva Boga.

Utelovljenja ljubavi!

Bharatijci su zaista srećni. Imaju sva sredstva. Ali u njima nema vrline ljubavi. Kad bi samo razvijali ljubav, niko ih ne bi mogao nadmašiti. Prema tome, povećajte svoju čast i ugled razvijajući vrlinu ljubavi. Sledite srodna načela satje i dharme s ljubavlju. Samo vas ljubav može zaštititi.

Utelovljenja ljubavi!

Zašto su vam date ruke? Da bi hranile usta? Ne, ne. Morate jezikom pevati o Božjoj slavi. Ruke su vam date kako bi mogli držati ritam uz melodiju. Bharatijci su oni koji se klanjaju Bogu s bhavom (osećajem), ragom (melodijom) i talom (ritmom). Slog "bha" takođe označava bhakti (predanost) "ra" označava ragu (melodiju), a "ta" označava tjagu (žrtvovanje). Pravi Bharatijci su samo oni koji pevaju u slavu Boga kombinujući ta tri aspekta. Svaki pojedinac rođen u zemlji Bharate je svet. Nama nije potreban raj. Učestvujmo u služenju izgovarajući sveto ime. Nema većeg bogatstva od toga. Zašto da patimo kad imamo tako veliko bogatstvo? Smatrajte svoje obrazovanje i svoje služenje Božjim delom. Gitačarja (Krišna) je uputio jasan poziv: “Sarvadharman paritjađja mamekam šaranam vrađa” – “Predaj  sva svoja dela Meni i potraži utočište samo u Meni”. Zato posvetite sva svoja dela Bogu. Samo ćete tako postići mir u svakom smislu.

Bhagavan je završio govor bhađanom: "Prema Mudita Manase Kaho …" 

(Tekst govora Bhagavana Šri Sathja Sai Babe od 1. januara 2004. u Sai Kulvant dvorani)