Mladima iz Kerale

Svamijev govor održan prilikom otvaranja Konferencije mladih iz Kerale 11.aprila 2004. u Brindavanu.

Blistavi Gospod koji sija u svakom atomu i prožima ceo univerzum uvek će te zaštititi. On je svemoćni Gospod iz Partija koji će ti darovati  predanost (bhakthi), i uvek ti pomoći u svim tvojim nastojanjima. Šta drugo reći ovom skupu plemenitih duša?

Utelovljenja ljubavi!

Bogu nije potrebna ničija podrška niti pomoć. On brine o svemu od svoje volje i svima daruje svoju milost. 

Ljudsko postojanje je nemoguće bez prisustva Božanstva

Poklonici! Nemojte misliti da se Bog nalazi na određenom mestu i da vi treba da ga tražite. Traganje za Bogom, koji je svuda u svakom trenutku, ukazuje na neznanje. Vi prvo treba da istražite i da razumete ko je Bog. On je onaj koji prožima svaku česticu i svaki atom prirode (prakriti). Priroda je direktno ispoljavanje Boga. Nema ničeg što Bog ne bi mogao da ostvari. On  u svakom trenutku vidi sve. Ne prepoznajući božansku moć u prirodi, pogrešno zaključujete da Bog ne odgovara na vaše molitve i ne dolazi da vas spase. Odanost Bogu i božanska milost  međusobno su povezane i zavisne. Svet kao obmana (maja), sprečava čoveka da razume božansku moć.

Sve što Bog čini je za dobrobit sveta. Ni jedan jedini čin Božji nije bez određene svrhe. Čovek je zbunjen jer nije u stanju da razume unutrašnje značenje Božjih postupaka. Zemlja se vrti oko svoje ose brzinom od oko 1600 km na sat omogućujući tako pojavu dana i noći. Izlazak i zalazak sunca kao i mesečeve mene izvor su svih aktivnosti na zemlji. I ne samo to. Zemlja se okreće oko sunca brzinom od preko 100 hiljada kilometara na sat, omogućujući na taj način pojavu raznih godišnjih doba. Ona čoveku koriste na mnogo načina. Obrazovanje oblaka i kiše pomažu čoveku da proizvede hranu. Zemlja na taj način daje hranu i održava sva bića. Može li neko ljudsko biće ili neka vlada da ostvari tako moćan zadatak? Ne, ne može. Ne priznajući ta Božja dela koja su korisna čoveku i tako ogromnih razmera, čovek svoj život  provodi uludo, prepuštajući se zabludi i sumnji. Ako odgovor zatražite u dubini svoje duše, znaćete da božanska moć deluje u svakom trenutku. Svakom ćelijom (kana), svakim trenutkom (kšana)  i svakim eonom (juga) upravlja Božanska volja. Bog je svuda u obliku prirode. Pošto nisu u stanju da spoznaju tu istinu, ljudi sumnjaju u postojanje Boga. Bog sve održava i potpora je svemu. Ne može postojati čovečanstvo (Mahavatvam) bez Božanstva (Daivatvam). Vaš život će biti posvećen kada budete razumeli ovu istinu.

Ponudi sav svoj rad Bogu

Bog ne gubi ni jedan trenutak. Sve vreme je zauzet delovanjem za dobrobit svih. On je jedino utočište svih ljudi u svakom trenutku. Bogu, koji prožima zemaljske, nebeske i kosmičke prostore (Anda, Pinda i Brahmanda), ništa nije nemoguće. Svaka sekunda našeg života zavisi od Božanske volje. Svakim dahom našeg života upravlja Bog. Ne možemo ni jednom udahnuti a da to nije Njegova volja. Ljudi nisu u stanju da prepoznaju takvog sveprisutnog, svemogućeg Boga i gube vreme uzaludno se prepirući oko toga da li On postoji. Zbog nedostatka vere u Njega, nisu u stanju da iskuse ni mrvicu radosti.

Jednom je Arđuna upitao Gospoda Krišnu. »Svami! Zašto si Ti uvek zaokupljen nekim poslom?« Krišna je odgovorio, »Arđuna! Ja radim (karma) da bih ljudima pokazao ideal kome treba da teže. Kada ja nešto učinim, ljudi slede Moj primer. Ceo svet bi prestao da se kreće ukoliko ja ne bih delovao. Vrednost delovanje je se ne može iskazati.«

»O Parta! Nema tog dela koji ja treba da obavim u sva tri sveta. Niti ima ičeg što bi vredelo ostvartiti a što ja nisam ostvario, 
a ja ipak stalno delujem.«

Ja ne radim radi sebe niti išta od toga dobijam. Nema ničeg što treba da ostvarim delovanjem. Sve što činim je za dobrobit sveta. Vi biste trebalo da to razumete i sledite moj primer. Bog vas svemu poučava ne samo pričom već i delom. Samo ispravnim istraživanjem možete razumeti ovu istinu. Treba da istražujete sa iskrenšću i postojanom verom. Ako nemate vere, ne možete razumeti ništa, ma koliko dugo  pokušavali. Svaki Moj korak ima određenu svrhu. Svaki Moj čin odražava određeni vid ispravnosti (dharme) Ništa se u svetu ne može desiti bez Moje volje (sankalpa). Ali vi niste u stanju da razumete moju volju i ispravnost. Bog se inkarnirao ne radi sebe već radi svih bića. Bog je stvarnost a svet je njegov odraz. Prirodno je da odraz sledi stvarnost. Sve što Bog čini je za vašu dobrobit. Slično tome, sve što vi činite treba Njemu da bude ugodno.

Moralno ponašanje ima Božju milost

Vi možete javno izjavljivati da su svi vaši postupci usmereni ka tome da ugodite Bogu. Ali to ne znači da je On zaista zadovoljan vama. Bog će biti zadovoljan samo kada budete razvili strah od greha, ljubav prema Bogu, i moralno ponašanje u društvu (Papa Bhithi, Daiva Prithi, Sangha Nithi). Bez morala ne možete se nazivati ljudskim bićem u pravom smislu te reči. Moral je obeležje ljudskog bića. Oni koji se pridržavaju morala  pravi su pripadnici ljudske rase. Prvo, treba da razvijete ljubav prema Bogu. Ona vodi ka strahu od greha, a on zatim dovodi do moralnog ponašanja u društvu. Tako je ljubav prema Bogu temelj na kome počiva zdanje ljudskog života. Ljudsko društvo može da napreduje samo kada u društvu vlada moral. Čak se i ptice i životinje pridržavaju pravila ponašanja koji je za njih određen. Jedino čovek ne sledi pravila moralnog ponašanja. Kada bi samo on dosledno sledio moral, Bog bi ga svakako obasuo svojom milošću. Moral nije nešto što treba sebi da nametne. To je vaša priroda. Zato je najvažnije od svega da prihvatite moralno ponašenje. Samo će tada božanstvenost procvetati u vama. Ceo svet će napredovati ako čovek sledi moral. Samo tada čovek može biti srećan. Gde god se nalazili, šta god činili, smatrajte moral temeljom svog života. Moral je, zapravo, ono što vas preporučuje. Božansku milost možete steći kada sledite moralno ponašanje.

Istina je pravo Božje ime

Šta podrazumeva iskreno poštovanje Boga? To nije samo nuđenje cveća Bogu i izvođenje obreda. Treba dosledno da sledite božansku reč i striktno se pridržavate morala u svakodnevnom životu. To se može smatrati pravim odavanjem poštovanja Bogu. Danas ljudi misle da se oni mole Bogu i da pevaju o Njegovoj slavi. Ali Bogu to sve nije potrebno. Vi se molite Bogu radi sebe a ne radi Boga. Vi obavljate razne duhovne radnje kao što su ponavljanje Božjeg imena, pokora, joga itd, samo radi svog zadovoljstva. A zapravo,  ako volite Boga, nije potrebno da činite ste to. Dovoljno je da svoje dužnosti obavljate savesno. Tada će vas Bog svakako obasuti svojom ljubavlju i milošću. Ako svoju dužnost ne obavljate iskreno, kako možete očekivati da do vas dopre Božja ljubav? Bog na vašu dobrobit misli u svakom trenutku. Gde je Bog? On je svuda. Gde god ste vi, tu je i Bog. Svojim rukama, stopalima, očima, glavom, ustima i ušima On prožima ceo univerzum.

Ako mislite da je Bog ograničen određenim mestom, pokazujete svoje neznanje. Kao što je prethodni govornik rekao, istina je Bog, Bog je istina. Zato, moramo da štitimo istinu. Govori istinu, ispravno se ponašaj (Sathyam Vada, Dharmam Chara). Istina i ispravno ponašanje dva su glavna stuba na kojima počiva ceo svet. Ukoliko štitimo istinu i ispravnost, oni će sa svoje strane štititi nas gde god mi išli. Istina je izvor svake sreće. Ako se ne pridržavate istine, kako možete da očekujete da budete srećni? Istina je osnovni princip života. Međutim, misli, reči i dela današnjeg čoveka zaprljani su neistinom i neispravnim ponašanjem. Zato čovek nije u stanju da uživa u srećnom životu. Kultura Bharata poučava: 
»Govori istinu, govori je na prijatan način i ne govori istnu koja nije prijatna« 
(Sathjam brujath, prijam brujath, na brujath sathjamaprijam). 
Bog štiti one koji štite istinu i ispravno ponašanje. U svetu nema ničeg višeg od istine. Istina prožima ceo kosmos. Ali ljudi ne mare za takav sveprožimajući princip istine već pokušavaju da potisnu istinu i prepuštaju se lažima. Posledica toga je da nepravde u svetu ima sve više.

Utelovljenja ljubavi!

Istina je vaš život. Ne postoji Bog van istine. Samo vas istina može uvek zaštititi. Od drevnih vremena kultura Bharata naglašavala je potrebu da se sledi istina i ispravnost. Drago mi je što mogu da primetim da poklonici iz Kerale  žive  negujući ideale: ljubav prema Bogu, strahujući od greha i poštujući moral u društvu. Ako imate ljubavi prema Bogu, možete postići sve u životu. Jednom kada u vaš život uđu istina i ispravnost (sathja i dharma), svaki trenutak vašeg života biće ispunjen srećom. Oni koji nisu u stanju da iskuse trajnu sreću treba da dođu kod Mene. Ja ću im pokazati put ka sreći. Ako sledite istinu i ispravnost, Bog će uvek biti sa vama i štitiće vas. Šta je istina? Istina je ono što prevazilazi sva tri vremena (Trikal – abadhjam sathjam). Ono što doživljava promenu prolaskom vremena ne može se nikako nazvati istinom. Ali deca danas ne znaju pravi značaj istine i ispravnog delovanja. Mala deca ne razumeju pravo značenje istine. Nije dovoljno ako ih poučavate da se pridržavaju istine u svom govoru i ponašanju. Treba da ih učimo da je istina Bog i da ih samo istina može zaštititi. Ako ih ne naučimo šta je istina i koji je njen značaj, kako možemo očekivati da se deca drže istine? Naš se ceo život zasniva na istini i ispravnosti. Nema veće ispravnosti nego što je privrženost istini (Sathjanasti paro dharma). Istina je koren, ispravnost  su grane i grančice, a sreća je plod drveta života. Zato treba da živimo tako što ćemo istinu i ispravnost postaviti kao temelj svih naših postupaka. Mnogi ljudi obavljaju ritualno obožavanje Boga sa puno sjaja i pokazivanja. Meni je smešno njihovo neznanje. To nisu prave duhovne aktivnosti. Kako može takva duhovna praksa (sadhana) da vodi viđenju Boga (sakšatkara)? Umesto takvog spoljašnjeg pokazivanja odanosti Bogu, treba da u svoj život utkate istinu i ispravnost. Bez njih je sve što učinite  samo predstava. Istina je nepromenljiva i večna. Ona prevazilazi vreme, prostor i okolnosti. Ona treba da bude osnov svih vaših postupaka. Ako vaši postupci nisu zasnovani na istini, postaju veštački. Istina izranja iz vašeg srca i treba da bude primenjena u životu. Bogu treba da se molite sa čistotom misli, reči i dela. Ni u jednom trenutku i ni pod kakvim okolnostima ne smete odustati od istine. Samo će vas tada istina štititi.

Vezanost za telo je uzrok vaše obmane

Utelovljenja ljubavi!

Nema svrhe pridržavati se istine i ispravnosti a pri tome imati negativni stav. To je poput gradnje kula u vazduhu! Sve što učinite sa negativnim stavom dovešće vas do negativnog ishoda. Zato, razvijte pozitivan stav. Ispunite svoj život ljubavlju. Čovek je učinio izuzetna dela, ali od kakve su ona koristi? On nije u stanju da razume značaj istine i ispravnog delovanja. Ne postoji niko ko bi bio superiorniji od čoveka. U ljudima postoji božanskost. Ali čovek nije u stanju da ostvari svoju unutrašnju božanskost zbog uticaja obmane (maje). On treba da uloži napor da prepozna svoju božanskost. Samo ona može iskupiti ljudski rod. Umesto da ostvari tu unutrašnju božanskost, čovek se upetljava u svetovnost. Šta je to što vi treba da iskusite danas? To je samo božansko, božansko, i božansko. Ono je večno i uvek sa vama, gde god išli. Nikada, ni za trenutak, nemojte zaboraviti tu pozitivnu moć. Odbacite negativna osećanja i razvijte veru u pozitivnu moć, odnosno božanskost. Ona je u velikoj meri prisutna u vama u obliku savesti koja vas vodi i čuva. Ako krenete lošim putem, vaša savest će vas odmah upozoriti na opasnost. Ona vam pokazuje ispravan put. Nije moguće iskusiti božanskost ako ignorišete ono što vam nalaže vaša savest.

Sve što vidite je samo Bog, i ništa više. Možete pokazati na nekog pojedinca i kazati: »Vidim ga kao drugu osobu. Kako on može biti Bog?« Odakle je on potekao? On potiče od Boga. Sve je Bog. Kako možete imati viziju Boga ako vidite mnogostrukost u jednom? Na ovom svetu, gde god pogledate, sve je jednota i samo jednota. Istina je samo jedna. Ne postoje dve istine. Tako i Bog, koji je utelovljenje istine, samo je jedan. Istina je jedna ali je mudri nazivaju raznim imenima (Ekam sath viprah bahudha vadanti). Možete Ga nazivati bilo kojim imenom, obožavati bilo koji Njegov lik, ali zapamtite da postoji samo jedan Bog. Možete ga nazivati Alahom, Isusom, Ramom ili Krišnom ali On je jedan. Kada shvatite ovaj princip jednote i ostanete potpuno postojani u njemu, svakako ćete ostvariti božanskost.

Uvek treba da govorite istinu. Istina je pravo ime Boga. Ako želite da se molite Bogu, dovoljno je da kažete: »Odajem poštovanje utelovljenju istine.« (Sathjasvarupaja namaha) Sva druga imena su Njegova druga imena. Istina je Bog. Ta istina stoluje u vašem srcu. Ako shvatite ovu istinu, možete ostvariti konačni cilj života. Tu istinu je moguće ostvariti u trenutku. Isto božansko načelo prisutano je u svima – u majci, ocu, detetu, itd. Ali ste ga vi zaboravili. Vi mislite da se Bog pojavljuje samo u određenom liku. A On zapravo nema određeni lik. Kud god pogledate, On je tamo. Svi likovi su Njegovi. Imajte taj sveti osećaj. To je prava odanost Bogu.

Odbacite vezanost za telo. Koga god sretnete, od deteta do starca, svakog smatrajte utelovljenjem Boga. Jednom kad razvijete takav sveti osećaj, vaša odanost Bogu biće postojana. Ako ne odbacite vezanost za telo i ako vaš um luta svakog trenutka, završićete u potpunoj zbrci. Telesna svesnost uzrok je vaše obmane. Zato je se oslobodit i razvijte Božansku svesnost. Nemojte da vas ponese svet obmane. Razvijte ljubav prema Bogu. Tada ćete postepeno biti u stanju da prevaziđete vezanost za telo i vaša ljubav prema Bogu biće jaka i postojana. Šta je uzrok tome što ljudi nemaju postojanu ljubav prema Bogu? Oni ne razmišljaju o jednom imenu i jednom liku. Vaša odanost postaje čvrsta kada u svoje srce ustoličite jedno ime i jedan lik. Možete ponavljati mnoga imena: Klanjam se Gospodu Kešavi, Madhavi, Narajani ali vi obožavate samo jednog Boga. Bogu se treba moliti sa tako čvrsto usađenim načelom jednote u srcu.

Gde god da pogledate, svuda je samo Bog. Nikada ne sumnjajte da je Bog ovde a da nije tamo. Gde god Ga tražili, On je tamo. Kada neprekidno kontemplirate o atmi, videćete Božanstvo svuda. Učinite onda napor da prepoznate jednotu, ostvarite je i postanete jedno sa njom. Ako želite da ostvarite božanskost, dovoljno je ako se držite principa istine. Istina ima ime i lik. Držite se toga čvrsto. Sledite to bez pogovora. Samo će vam se tada Božanstvo otkriti.

Sve je manifestacija Boga

Ne dajte se zavarati imenima i likovima. Današnjoj omladini nedostaje postojanost uma a uzrok tome je što je zavedena imenima i likovima. Imajte čvrstu veru da je Bog jedan, da je istina jedna. Smatrajte Boga svojim jedinim utočištem. Tada ćete, kuda god išli i šta god videli, u svemu videti Njegovo ispoljavanje. Gde god pogledate, On je tamo. On nije ograničen na jedno mesto. On je svuda. Šta se desilo zlom Kamsi koji je sledio put uživanja na ovome svetu (Pravriti marga)? Kad god bi izgovorio ime »Krišna«, Krišna je bio tu. Ali je on mislio da je to samo obmana. Nije mogao da shvati Krišninu božanskost zbog svoje vezanosti za telo. Možete imati viziju Božanstva samo kada razvijete ljubav prema Sopstvu (Atmabhimana). Atma je jedna i samo jedna. Uzmite na primer tri reči: Dehaatma, Đivatma i Paramatma. Atma je ono što postoji u svemu. Uvek treba da kontemplirate o Atmi. Razvijte čvrstu veru da je atma Bog. Atma je uvek sa vama, u vama, oko vas, iznad vas i ispod vas. Osim atme ne postoji ni jedan drugi entitet u ovom svetu.

Utelovljenja ljubavi!

Nemojte uludo gubiti vreme. Vi tako gubite ne samo vreme (Kalam) već i telo (Kajam). Vi možda obavljate duhovne vežbe ali niste u stanju da prevaziđete iluziju o stvarnosti sveta. Sve što vidite smatrajte ispoljavanjem Boga. Čak je i komarac oblik Boga. Mrav je oblik Boga. Zato je svetac Thjagarađa pevao ovako: »Oh, Ramo! Ti prožimaš sve, od mrava do Brahme. Ti si u Šivi a takođe i u Kešavi. Molim te dođi i spasi me.« Božanstvo postiji čak i u mravu. Svi vi vrlo dobro znate kako zaboli kada vas ujede mrav. I ne samo to. Mravi grade velike mravinjake gde se nastanjuju zmije. Kako bi mali insekt poput mrava mogao da poseduje takvu moć, ako to ne bi bilo zahvaljujući prisustvu božanstva. Božanstvo prožima sve, od mikrokosmosa do makrokosmosa. Nikada nemojte zanemariti mikrokosmos jer božanskost je sveprožimajuća.

Moderna omladina ne razume šta je božanskost. To je posledica njihove mladosti. U mladosti je krv vrela i um nepostojan. Kako može čovek da razume Božanstvo sa takvim povodljivim umom? Prvo treba da smirite um. Samo tada možete ostvariti božanskost. Istina je najbolji prijatelj ljubavi, a ispravnost je u rodu i sa istinom i sa ljubavlju. Izrazi poput istine, ljubavi, ispravnosti, itd., mogu biti različiti ali je načelo božanskog jedno i isto u svima njima.

Utelovljenja ljubavi!

Danas je iz Kerale došlo tri hiljade mladih vođeno ogromnom ljubavlju prema Svamiju. Razvijajte takvu ljubav iz dana u dan. Smatrajte ljubav Bogom. Samo će vam ljubav doći u pomoć kada to bude potrebno. Kada je Surdas, slepi poklonik Gospoda Krišne, putovao kroz gustu šumu, Krišna je došao da mu pomogne u liku malog dečaka. Rekao mu je: »Surdas! Ja idem u Brindavan. Drži me za ruku. Povešću te sa sobom.« Kada je čuo ime Brindavan, Surdinoj radosti nije bilo kraja. Dečak mu je rekao da drži Njegovu ruku. Pod uticajem obmane, Surdas je držao štap koji je Krišna držao u svojoj ruci. Krišninom božanskom voljom štap se postepeno smanjivao. Tako je Surdasova ruka takoreći dodirivala Krišninu ruku. Tada je tek Krišna otkrio ko je. Rekao mu je »Surdas! Bog je tvoje jedino utočište gde god se ti nalazio, u šumi, na nebu, u gradu ili u selu, na vrhu planine ili posred dubokog mora. Zato sam došao da ti pomognem.« Čim je Surdasova ruka dotakla Krišninu ruku, On je spoznao Boga. Do tada je razgovarao sa Krišnom i slušao Njegove slatke reči ali ga nije dotakao. Onog trenutka kada je dotakao Krišnu, pao je u ekstazu i glasno uzviknuo »Krišna! Krišna!« Kaže se Viđenje Gospoda razara sve grehe, Njegov dodir uništava okove karme, razgovor sa Njim uništava sve nevolje.  Bog se inkarnira da bi  svojim poklonicima omogućio da Ga vide (Daršan), da Ga dotaknu  (Sparšan) i da sa Njim razgovaraju (Sambhašan). Svo troje je od izuzetne važnosti. Ne bi trebalo da se zadovoljavate samo daršanom. Trebalo bi da težite da ostvarite svo troje.

Prema svima se odnosite kao prema Božjem liku. To znači da je svaki pojedinac utelovljenje Božanstva. Sva imena i likovi su Njegovi. Ovde ste u mogućnosti da vidite hiljade Božjih likova. Kako ste srećni! Znak je neznanja ako sebe smatrate slabim, zaboravljajući pri tome svoju unutrašnju božanskost. Iskreno govoreći, vi niste obični smrtnici, vi ste utelovljenja besmrtnog božanstva. Sam Bog igra ulogu ljudskog bića u ovoj kosmičkoj drami. Bog uzima lik ljudskog bića (Daivm manuša rupena).  Zato, razvijte čvrstu veru da je sve božansko. Tada ćete izgubiti vašu pojedinačnu svest i postaćete jedno sa Božanstvom. Videti mnogostrukost u jednoti je posledica iluzije (maja). Kada budete razumeli jednotu, vaše pojedinačno biće (Đivaatva) preobraziće se u Božansko biće (Daivatva).