Satja Sai govori

 

Ko je Sai?

9. jun 1974. (Satja Sai govori IX, 88-92)
[Napomena urednika: Svami govori o Bogu, religiji Ljubavi, i svome avatarstvu.Objašnjava zašto materijalizuje prstenje, itd., i daje ih ljudima, i objašnjava šta znači “Sai Baba”.]

Otkrovenje

17. maj 1968. (Satja Sai govori VI, 210-213)
[Napomena urednika. Ovo je poslednji deo govora koji je Sai Baba održao na Svetskoj konferenciji Seva organizacije Bagavana Šri Satja Sai Babe u Bombaju, 17. maja 1968. U njemu je jasno i neposredno iskazano da je Satja Sai Baba inkarnacija Boga, koja je došla da ponovo uspostavi ispravnost (darma).]

Šiva Šakti

Proslava Gurupurnime, 6. jul 1963, 18.30. (Satja Sai Baba, Satja Sai govori III 5, 19.)
[Napomena urednika. Ovaj govor je bio uzbudljiv iz dva značajna razloga. Kao prvo, Svami je ilustrovao svoju moć samoizlečenjem, za nekoliko sekundi i pred hiljadama ljudi, izlečivši se od ozbiljnog moždanog udara čije je posledice trpeo osam dana i objasnivši zašto  je ovaj događaj morao da se odigra. Kao drugo, po prvi put je Svami pomenuo Prema Saija,  svoju sledeću inkarnaciju. Svami je rekao da će se vratiti u trećoj inkarnaciji kao Prema Sai osam godina nakon što napusti ovo telo.]

Znameniti govor

Govor održan tokom proslave 43. rođendana, 23. novembra 1968. (naveden je u knjizi Sai Baba- Svetac i psihijatar, koju je napisao Samjuel Sandvejs.) [Napomena urednika: U ovom govoru Svami skoro prvi put govori u glavnom govoru o tome da je avatar i objavljuje svoju misiju na zemlji: uspostavljanje ispravnosti.]

Najviše blaženstvo
Bhagavānov govor održan 1. septembra 1996. godine
O blaženstvu, mudrosti, zdravlju, satvičnoj hrani, pozitivnom uticaju na okolinu...

Bolnica

Iz Bagavanovog govora održanog prilikom svečanog otvaranja Šri Satja Sai Instituta za više medicinske nauke u Vajtfildu, Bangalor, 19. januara 2001. godine.

Mahašivaratri 2003

Poruka blagdana Mahašivaratri (Šivaratri sandeša)
Božanski govor koji je Bhagavan Šri Satja Sai Baba održao 1. marta 2003. godine u Prašanti Nilajamu 

Akand bađan
Cilj je neprekidno ponavljanje Božjeg imena - namasmarana
Iz Bagavanovog govora održanog u unutrašnjem mandiru u Prašanti Nilajamu, 13. 11. 2007. godine

Božanski govor
Prašanti Nilajam, 15. decembar 2007. 
Bagavan nam je svima podario svoj Božanski govor - Ljubav je Bog, živite u Ljubavi
 
Mladima iz Kerale
Svamijev govor održan prilikom otvaranja Konferencije mladih iz Kerale 11.aprila 2004. u Brindavanu.

Poziv na izgradnju vodovoda
Delovi govora od 19. 06. 2005. koji je Bhagavan Šri Satja Sai Baba održao po povratku u Prašanti Nilajam

Sankranti
Božanski govor koji je Bagavan Šri Satja Sai Baba održao na dan Makara Sankranti, u Prašanti Nilajamu, 14. januara 2006.

Ljudske vrednosti i organizacija
Prašanti Nilajam, 13. januar 1992.

Božić

(Govor održan 25. decembra 2004, prilikom proslave Božića, Prašanti Nilajam)

Krišnin dan

Božanski govor koji je održao Bhagavan  Šri  Satja Sai Baba povodom Krišninog rođendana, 6. septembra 2004. godine  u Sai Kulvant Holu.

Kamp mladih

Brindavan, Vajtfild, Bangalor 27. maj 2006.
(Iz Babinog Božanskog govora održanog u Brindavanu 27. maja 2006, prilikom Kampa mladih koji je organizovala Satja Sai organizacija indijske države Karnataka).

Mahašivaratri 2004

Govor održan 19. februara 2004. povodom Mahašivaratrija.

Rođendan 2004

Posvetite svoj život služenju društvu
Božanski govor koji je Bhagavan Šri Satja Sai Baba održao 23. novembra 2004. godine u Prašanti Nilajamu
Božanska poruka 79. rođendana .

Nova Godina 2004
 
Kodaikanal

Nakon svečanosti 14. aprila, Bhagavan se nije pojavio sutradan ujutru. 16. aprila naložio je studentima da pevaju posle podne. 17. aprila, za vreme popodnevnih bađana, Bhagavan je dao znak da želi da govori, pa je smesta i žurno iznet sto s mikrofonom.

Ja sam ja

Govor Satja Sai Babe održan na katolički Božić 2009.

Razvijte duhovnu energiju