Kamp mladih

Brindavan, Vajtfild, Bangalor 27. maj 2006.
(Iz Babinog Božanskog govora održanog u Brindavanu 27. maja 2006, prilikom Kampa mladih koji je organizovala Satja Sai organizacija indijske države Karnataka).

Sva imena i oblici su manifestacija Vrhovnog Bića koje je utelovljenje mira i povoljnosti. Ono je Postojanje, Znanje, Apsolutno Blaženstvo i nedvojno je. Ono je satjam, šivam, sundaram (Istina, Dobrota, Lepota).

Postoje četiri celine: vjašti, samašti, srišti i Paramešti (pojedinac, društvo, stvoreno i Tvorac). Stvoreno se javlja iz Tvorca, a pojedinac je deo društva.

Osnov stvorenog

Kao deo društva, pojedinac treba da mu služi. U stvari je služenje društvu najvažnija čovekova dužnost. To mu može dati božanske moći. Služenje društvu je, u stvari, služenje Božanstvu. Zašto čovek postoji? Zbog društva. Slično tome, društvo postoji radi svega što je Bog stvorio. To je osnov svega stvorenog. Materijalni svet je manifestacija ili ispoljavanje Boga. Čovek u njoj zauzima posebno mesto. Ali, kakva je korist od toga ako se on ponaša kao životinja ili ptica? Božanstvo je neotuđiv deo svakog bića. Istu istinu objavio je Gospod Krišna u Bagavadgiti: Mamaivamšo đivaloke đivabuta sanatana (Večna atma u svim bićima deo je Mog Bića). Kako je svako biće deo Božanskog, sve treba poštovati, voleti i obožavati. Nikoga ne treba da mrzite i ne treba da se udaljavate jedni od drugih. Isto kao što svi delovi tela sačinjavaju jedan organizam, i sva bića su kao različiti udovi Boga. Kada se povredi noga, oko proliva suze. Isti prisan odnos postoji između Boga i svih bića poput onog između različitih organa istog tela. Možda se pitate zašto čovek upada u nevolje kada je u tako prisnom odnosu s Bogom. Bog je u suštini utelovljenje besmrtnosti i blaženstva. On nikome ne stvara teškoće ni probleme. Neki misle da je Bog uzrok njihovim problemima i teškoćama, ali to je velika greška. Svi vaši problemi proistekli su iz vaših sopstvenih postupaka - njih Bog ne daje.

Svi moraju da se suoče sa posledicama svojih dela..
Niko ne zna šta ga čeka u budućnosti.
Ali ono što je izvesno jeste da svi moraju požnjeti posledice svojih dela.
(stihovi na teluškom)

Naše radosti i tuge odraz su naših sopstvenih postupaka, njih ne izazivaju drugi. Kriviti druge za naše tuge velika je greška. Sve u svetu je reakcija, odraz i odjek. Svaki čovek je svedok sebi samom.

Steknite znanje koje pruža spoznaju sopstvenog bića (Sopstva)

Jedino mladi mogu zaštititi ovaj svet. Mladi i samo oni mogu ispraviti ovaj svet. Nijedna nacija ne može opstati bez mladih. Ponekad stariji potcenjuju sposobnosti mladih, smatrajući da su neiskusni i premladi. Ali mladi su obdareni ogromnom snagom. Ako nešto čvrsto reše, mogu postići sve na ovom svetu. Ako shvate svoju moć, mogu emancipavati celu naciju. Za to nije potrebno obrazovanje. Šta je obrazovanje? Obrazovanje, odnosno vidja, podrazumeva znanje o Sopstvu. To je temelj sveg obrazovanja. Današnji studenti usvajaju samo knjiško znanje. Da li čovek postaje obrazovan samo time što je stekao diplomu? Može li se osoba u kojoj nema mudrosti i koja ne postupa ispravno zvati obrazovanom? Obrazovanje koje ne donosi mudrost uopšte nije obrazovanje: to je samo svetovno i knjiško znanje. Moderna mladež vapi za takvom vrstom obrazovanja. Odlaze u inostranstvo u zemlje poput Nemačke, Japana i Amerike da bi stekli takvu vrstu obrazovanja. Obrazovanje koje ne postoji u Indiji, ne postoji nigde drugo (glasan pljesak). Jana Bharate, thana Bharata (Ono što nema u Baratu, ne može se naći ni na drugom mestu). Neki ljudi pogrešno smatraju da su oni koji su se obrazovali u inostranstvu veliki. A u stvari, mnogi od njih se vraćaju stekavši loše osobine, loše misli i navike.

U Baratu studenti stiču sveto obrazovanje, a ono počinje sa mislima o Bogu. Čak i nepismeni vozač u Baratu pozdravlja volan pre nego što upali motor automobila. Slično tome, muzičar pozdravlja svoj instrument pre nego što počne da svira. U stvari, sve vrste obrazovanja u Baratu počinju sa Božjim imenom i molitvom upućenom Njemu, a svaka radnja se obavlja kao ponuda Bogu, bez izveštačenosti i umišljenosti. Ljudi koji su se obrazovali u inostranstvu vraćaju se sa zvučnim titulama i diplomama. A šta je ta diploma? To je samo parče papira. Oni ne shvataju suštinu obrazovanja. Studenti u Baratu imaju čisto i sveto srce. Blažen sam kad pogledam indijske studente. Dobrota i obrazovanje im se vide na licima. Indijci nisu ni po čemu manje vredni. Obdareni su ogromnom svetošću. Svi pojedinci u Baratu su prožeti božanskim osećanjima. Zaboravljajući ovu vrstu svetog obrazovanja, ljudi danas trče za svetovnim i materijalističkim obrazovanjem. Danas imamo veliki priliv naprava, poput računara. To su samo jantre (mašine). Ove jantre  ne mogu se uporediti sa mantrom (prizivanjem). Prava mantra je Božje ime koje daje neizmerno blaženstvo. Indijci zbog samo-obmane ne mogu da shvate ovu istinu. Ali srce im je veoma sveto.

Barat je zemlja žrtvovanja

Današnji ljudi se upropašćuju željama za svetovnim i materijalnim dobrima. Čak i oni zaduženi za upravljanje državnim poslovima koračaju stazama zla. Oni žele da se u našoj zemlji radi samo na svetovnom obrazovanju. Govore o nauci i tehnologiji. Šta je tehnologija? To je samo znanje o trikovima. Kažu da je to tehnologija, ali ono što rade je samo ’trikologija’. Mnogi ljudi u Baratu posluju prljavo, varaju druge i nanose im nepravdu. Nijedan Indijac ne treba da uzme učešća u ovakvoj vrsti biznisa. Srca svih treba da budu ispunjena božanskim osećanjima. Sve što radimo treba da bude usmereno tako da udovoljimo Bogu. Kada sve aktivnosti započnete sa molitvom, sigurno ćete biti nagrađeni blaženstvom. Ako danas pozovete muzičkog umetnika da vam peva pobožne pesme, pitaće vas: „Koliko ćete mi platiti?“ Na taj način je sve što radimo postalo usmereno na biznis i zaradu. Čak su i hrana i piće postali veliki biznis. Sveta zemlja Barata je anapurna kšetra (zemlja izobilja). Tradicija u Baratu je da se besplatna hrana ponudi svakoj gladnoj osobi, a voda svakom ko je žedan. Izgleda da je ova sveta tekovina nestala u zadnje vreme. Oponašajući zapadne kulture, današnji stanovnici Barata kaljaju dobro ime Barata. To je zemlja velike kulture. Teško da ima neka zemlja koja bi se mogla uporediti s njom kada govorimo o svetosti njene kulture. Kad smo već rođeni u svetoj zemlji Barata, treba da živimo kao pravi Baratijci. Zemlja koja je poznata po tjagi (žrtvovanju) pretvara se u zemlju boge (zadovoljstva), u mahnitom porivu da se oponaša zapadna kultura. To je razlog što se Barat danas suočava sa brojnim problemima. Ovoj zemlji treba tjaga,  a ne boga.

Zamislite veliko žrtvovanje Sakubai koja se Boga radi svega odrekla. Na karmanana prađaja dhanena tjagenaike amrutatvamanasu (besmrtnost se ne postiže putem delovanja, sticanjem potomstva ili bogatstva – može se postići jedino žrtvovanjem). Novac je često glavni razlog zlu. Novac je krivac za mnoga nedela. Glavni prioritet bogatih ljudi danas je da decu pošalju u inostranstvo na školovanje. Čak i stariji ohrabruju mladež da idu u strane zemlje kako bi zaradili novac. Previše novca vodi čoveka na izopačene staze. Novac dolazi i odlazi, a moralnost dolazi i raste. Dakle, moramo u sebi razvijati moralnost. Sami temelji Barata počivaju na satji i darmi. To je ono što moramo da širimo. Žitelji Barata treba da smatraju da je pridržavati se Istine najviši oblik darme. Satja i darma najvažnije se u čovekovom životu. Mladi treba strogo da ih se pridržavaju. Šta je Satja? To je sklad između misli, reči i dela. Tamo gde su oni usklađeni, prisutna je i satja. Ljudi za govornicom govore jedno, nešto drugo im je na umu, a rade nešto sasvim treće u odnosu na ono što govore i misle. To je najgori greh.

Služenje društvu je znak plemenitosti

Utelovljenja Ljubavi!

Vaš pravi oblik je ljubav. Ljubav štiti ceo svet. Pet elemenata koji sačinjavaju ceo univerzum zasnovano je na ljubavi. Tek kada se ljubav pomeša sa pet elemenata, nastaje univerzum. Ali ovih dana je teško pronaći ljubav, bilo gde. Danas ljubavi nema čak ni između majke i dece. Šta se desilo sa tom ljubavlju? Trampili smo je za novac. Kada je izgubljen novac, ništa nije izgubljeno. Umesto da se uzdamo u novac, treba da više verujemo u ljubav i da odnose sa drugima ispunimo ljubavlju. Kada imate ovu vrstu odnosa, zasnovanu na ljubavi, ljubav će sve više rasti. Tek ćemo tada moći da volimo sve.

Ne treba da smatramo da je neko naš a neko nije. Treba u sebi da razvijemo osećaj da pripadamo svima i da svi pripadaju nama. Svi su deca iste majke. Kao deca ista majke, svi treba da budu kao braća i sestre. Može biti nekih razlika, ali one su privremene. One dolaze i odlaze, kao prolazni oblaci. Jedino što je trajno i večno je ljubav. Nema ničeg velikog u sticanju diploma i gomilanju bogatstva. U ovom svetu je bilo mnogo milionera, ali šta su poneli sa sobom u času napuštanja ovog sveta? Ni veliki osvajač, Aleksandar Veliki, nije poneo ništa sa sobom kada je napuštao ovaj svet.

Čak ni kralj Harisčandra, koji se strogo pridržavao staze Istine, morao je na kraju da napusti svet ostavljajući za sobom svoje ogromno kraljevstvo i bogatstvo. Car Nala, koji je vladao velikim carstvom, ništa nije mogao poneti sa sobom kada je preminuo. Da li je kralj Mandata, koji je ukrasio Krita jugu, poneo sa sobom bogatstvo kada je napuštao zemlju? Da li je Gospod Rama, koji je izgradio most preko okeana, danas na zemlji?
(stihovi na teluškom)

Možete zaraditi koliko hoćete novca, ali dok ste živi, treba drugima da pružate radost poduhvatajući se milosrdnih dela. Oni koji imaju novca treba da vode brigu o siromašnima i bolesnima. Sve što zaradite upotrebite na pravi način. Smatrajte služenje društvu služenjem sebi samima. Oni koji se bave služenjem društvu su plemeniti. Nasuprot tome, oni koji se ne prihvataju staze služenja, zli su. Kada vas neko pozdravi, i vi pozdravljate njega. Svi su prijatelji. Nemojte ni prema kome gajiti mržnju ili neprijateljstvo. Neprijateljstvo je zla osobina. Treba da postanete kao jedan. To je pravo prijateljstvo (maitri). Svi treba da budu ujedinjeni. Ako zaista želite da vidite Boga, prvo treba da ga vidite u svima. Mladi treba da se međusobno pozdravljaju i odnose kao braća i sestre. Ali danas ne vidimo tu vrstu odnosa među ljudima. Danas se ljudi pozdravljaju sa „zdravo, zdravo“, ali srca su im šuplja, bez ikakvih osećanja. Volite sve i razvijte u sebi ljubav prema Bogu. Čovek bez vere (visvasa) je u stvari bez daha (svasa). Vera u Boga naš je životni dah. Ako želite da razvijete veru u Boga, razvijte ljubav. Ako u vama nema ljubavi, ne možete nositi ime ljudskog bića.

Ljudskost cveta u čistom srcu

Utelovljenja Ljubavi!

Razvijte ljubav. Kada dođemo na ovaj svet, sa nama dolazi samo ljubav. Iz ljubavi dolazi istina. Kada se ljubav i istina spoje, raste ljudskost. Kuća ljudskog života može se izgraditi na temelju samopouzdanja, poduprta stubovima samozadovoljstva, a koren iz koga izrasta je u samopožrtvovanju. Tek tada u životu možete postići samoostvarenje. Ako želite samozadovoljstvo, prvo morate imati samopouzdanje. Bez samozadovoljstva, ne može u životu biti sreće. Kako može neko, ko nema vere u sebe, verovati u druge? Ljudi sumnjaju u sve i svašta. Sumnja dovodi život u opasnost. Onaj ko sumnja ništa neće postići u životu. Neće imati vere ni u svoju ženu i decu. Zato, kao prvo, razvijte veru. Mislimo da smo veliki i visoko obrazovani. Ali, kakva je korist od tog obrazovanja? Čak i životinje, poput koze i majmuna mogu naučiti puno toga. Majmun može biti dresiran da vozi bicikl. Čovek je daleko superiorniji od životinje. I njegovo ponašanje treba da bude takvo da pokazuje tu superiornost.

Kaže se: Đantunam nara đanma durlabam (od svih živih bića, ljudski život najređi je). Zato čovek ne treba da se ponaša kao ptice, životinje i insekti. Ljudi slatkišima časte druge kada dobiju decu. Šta je to tako posebno? Čak i svinja može doneti na svet deset potomaka. Odreknite se svih loših osobina i vodite idealan i blažen život. Tek će tada ljudskost u vama pronaći ispunjenje.

Utelovljenja Ljubavi!

Sve poteškoće prihvatite sa trpeljivošću. Prihvatite sve nevolje i iskušenja sa ljubavlju. Prihvatite i zadovoljstvo i bol s ljubavlju. Ispunite srca ljubavlju, a ne otrovom loših osobina. Čak i otrov postaje prasadam (sveta hrana) kada se ponudi Bogu. Kada je Mira dobila šolju mleka pomešanog sa otrovom, ponudila je Krišni. Krišna je prihvatio otrov, a njoj dao mleko kao prasadam.

(Bagavan je otpevao bađan ’Prema mudita manase kaho Rama, Rama, Ram…, a zatim nastavio svoj govor).

Rama, Rama, Rama, u stvari znači Prema, Prema, Prema. Rama i Prema jedno su isto. Ljudi obožavaju mnoga božanstva, poput Rame, Krišne, Saija, ali božanski princip u svima je isti. Atma nema ni ime ni oblik. Atma se još naziva Brahma. Brahma satjam, đagan-mitja (Samo je Brahman stvaran, svet je nestvaran). Bog je bez svojstava. On nikoga ne kažnjava niti povređuje. On je prisutan u vašem srcu u obliku čiste i neuprljane ljubavi. Sve je ljubav. Sama reč ljubav je natopljena slatkoćom. Odnosite se jedni prema drugima s ljubavlju, razgovarajte s ljubavlju, vodite život pun ljubavi i uživajte u blaženstvu.