Božić

(Govor održan 25. decembra 2004, prilikom proslave Božića, Prašanti Nilajam)


Kako to da sunce izlazi ujutru a zalazi uveče, bez izuzetka?
Kako to da zvezde trepere na večernjem nebu, a skrivaju se preko dana?
Kako to da vetar neumorno duva održavajući u životu sve žive stvorove, a da ne zastane da se odmori ni za tren?
Kako to da reke večito teku veselo žuboreći? 
(teluški stihovi)

Reč đagat (svet) označava ono što se rađa, održava i na kraju nestaje. Bog, koji je odgovoran za stvaranje, održavanje i razaranje sveta, nema određeni oblik. On prožima ceo svet u obliku pet elemenata: etera, vetra, vatre, vode i zemlje. Nema osobe niti mesta gde ovih pet elemenata nije prisutno. Ista istina je objavljena u Bagavad Giti: Sarvatah panipadam Tat sarvathokši siromukham, sarvatah sruthimaloke sarvamavruthja tišthati (sa rukama, nogama, očima, glavom, ustima i ušima koje prožimaju sve, On prožima ceo univerzum). Nema mesta gde Bog ne postoji. Kako iko može razumeti načelo takve sveprožimajuće prisutnosti?

Ljudi Bogu pripisuju različita imena i svojstva. Oni proslavljaju rođendane božanskih oblika koje su odabrali, obožavaju ih i iz toga crpe radost. Ali niko ne može u potpunosti odgonetnuti prirodu božanstva. I niko ne može zanemariti tu činjenicu. Kada se dete odvoji iz majčine utrobe, ono zaplače. Zašto? Čim mu na jezik padne kap meda ili mleka ono prestaje s plačem. Iz toga možemo zaključiti da se svako rađa gladan i žedan. Kakva je to glad? Svetovna ili duhovna? Teško je prosuditi ko je rođen s kojom vrstom gladi. Međutim, glad je svima zajednička. A hrana je nezamenljiva da bi se glad utolila. Dužnost svakog pojedinca je da se bori za samoodržanje i da deli ono što ima sa drugima.

Bog se ne rađa niti umire. On prevazilazi sva imena, oblike i svojstva.
Bog je večan, nema rođenja niti smrti.
Nema početka, sredine ni kraja,
On je svemoguć, večiti svedok. 
(teluški stihovi)

Kako može iko dati neko ime Bogu koji je svemoguć i sveprožimajući? Zemlja upija kišnicu i napaja useve. Zahvaljujući tome mi žanjemo letinu. Tako nas majka zemlja održava u životu obezbeđujući nam hranu. Voda je od presudnog značaja za naš opstanak. Čovek može nekoliko dana bez hrane, ali niko ne može preživeti bez vode. Voda je Božji dar. Može se dobiti jedino molitvom i nikako drugačije. Ljudi na različitim mestima obavljaju obrede i nude posebne molitve bogovima da bi zadobili božansku milost u pogledu vode. Prosjak ili milioner, svi se moraju moliti Bogu, jer samo On daje hranu i vodu. Čovek ne može sam stvoriti hranu. On čak ne zna ni koja vrsta hrane je neophodna za zdrav život. On se mora truditi da to razume.
Štagod Bog učini to je za dobrobit sveta. Morate shvatiti da je svet sam oblik Boga. Stvoritelj i stvoreno se ne razlikuju. Čovek ne treba da se moli Bogu za ostvarenje svetovnih želja. Treba da se moli Bogu da dostigne Njega. On poklonika zasipa milošću i daje mu sve što želi. Samo On zna šta je dobro za stvoreno. On daje sve što treba kada dođe pravi trenutak. Bez da se imalo trudite, On vam daje ono što zaslužujete. Nije osobina pravog poklonika da bude razočaran i krivi Boga ako mu se želje nisu ostvarile. A dužnost poklonika je da pronađe puteve i sredstva da zadobije Njegovu milost i da se trudi da ga dosegne.
Niko ne može da razume puteve Božje. U tom je smislu svetac Tjagarađa ispevao stihove:

Ni vlat trave se neće pomeriti bez Božje volje.
Sve od mrava do Brahmana, sve prožima Bog.
Neki to ljudi ne shvataju i ponose se svojom inteligencijom.
Ali niko, ma koliko silan bio, ne zna šta će se desiti sledećeg trenutka.
(teluški stihovi)

Niko ne razume niti može da objasni božanske planove. Samo Bog zna šta planira, i samo ih On može otkriti. Niko ne može predvideti kada će Bog pojedinca zasuti svojom milošću. Samo Bog zna odgovore na pitanja: ko, kada, gde, zašto i kako. Ako čovek zaboravi na Boga i ponesu ga ego i osećaj da je on izvršilac, neće uspeti u onom što radi. Sve se može postići molitvom. Nema ničeg većeg od molitve. Zbog toga svako mora ponuditi svoje molitve Bogu. Ali čovek ne treba da se moli za svetovne dobitke. “O, Bože! Želim Tvoju ljubav i ništa više!” To treba da bude neprekidna molitva. Kada počnete da primate Božansku ljubav, možete osvojiti ceo svet.

Možete se latiti nekog zadatka, ali nemojte se moliti Bogu da se zadatak ostvari. Radije prepustite sve Njegovoj volji. Imajte bezrezervnu veru da će On učiniti sve za vas. Molite mu se, “O Bože, molim te vodi brigu o mojim potrebama celog mog života”. Kada se oslobodite svojih dužnosti prepuštajući sve Bogu, nema sumnje da će vaši zadaci biti uspešno obavljeni. Ali Svamijeva Volja se uobličava u pravo vreme bez ikakvih podsećanja ili planiranja. Sve što Svami želi stiže, a da nije ni zatraženo.

Međutim, Svami želi da razjasni još nešto. Pošto nam stižu dobrobiti a da nismo ni tražili, treba da ih upotrebimo za dobrobit drugih.  Svami ne želi baš ništa! Jedini Svamijev cilj je, da sada kada je tu, vi najbolje iskoristite ovu priliku i živite radosne i posvećene živote. Ništa ne treba da date meni. Svami je uvek spreman da vam ispuni želje. Ali pre nego što izgovorite želju, treba da se zapitate da li je zaista zaslužujete.

Svaki i najveći zadatak može se ostvariti uz pomoć molitve. Ne molite se za ostvarenje sitnih želja. Odustanite od svih želja i molite se Bogu svim srcem s ljubavlju. Život će vam sigurno biti ispunjen. Božanstvo možete razumeti i iskusiti samo putem ljubavi. Neki se ljudi žale, “Svami, Bog nam ne pritiče u pomoć iako se neprestano molimo.” Na to im odgovaram: “Greška je u vašoj molitvi, ne u Bogu” Ako su vam molitve iskrene, sigurno će biti uslišene. Nema ničeg što Bog ne može.

Priče o Gospodu su najdivnije i najsvetije u sva tri sveta.
One su kao srpovi koji seku korov svetovnih vezanosti.
One su plemenite i uzvišene.
One svecima i mudracima daruju blaženstvo dok u šumama izvode pokore. 
(teluški stihovi)

Danas slavimo sveti praznik Božića. Treba da ga proslavljamo u pravom duhu, ne baveći se sitnim željama. Isus je bio sin Božji. Dok su ga razapinjali rekao je: “Oh, Oče, neka bude volja tvoja”.

Kada se predate Božjoj volji, On će se za vas brinuti. Nemojte da razvijate kompleks više vrednosti. Odustanite od ega i pompe. Molite se tiho i iskreno. Ako vam molitve ne budu uslišene, onda Me možete dovesti u pitanje. Bog nije ograničen na neki zabačeni kraj sveta. On je uvek u vašem srcu. Možete sve postići. Uvek je spreman da obavi ma koji zadatak, bio veliki ili mali, zarad svojih poklonika. Svi su Njegova deca. Zbog toga će sigurno odgovoriti na vaše molitve.

Isus je razmišljao: “Svi su deca Božja”. Kada ste u to čvrsto ubeđeni, možete uspeti u svemu. Ne morate zato čitati debele knjige. Ispunite srce ljubavlju i prepustite sve Njegovoj volji. Sigurno će vam poduhvati biti uspešni.

Utelovljenja Ljubavi!

Ljubav je tiha suština Svamijevih govora. Njegova ljubav je moć. Nema ničeg većeg od ljubavi. Kada razvijete ljubav, možete se lako suočiti sa životnim izazovima i izaći kao pobednik. Bog će uvek biti sa vama, u vama, oko vas i brinuće se o vama. Svaki i najveći zadatak može se ostvariti uz pomoć molitve. Ali se moliti morate iskreno. Misli, reči i dela moraju biti usklađeni. Razvijte čvrstu veru da je Svami u vama i da sluša svaku vašu molitvu. Ako mislite da je Svami negde izvan, kako će do njega stići vaše molitve?

Utelovljenja Ljubavi!

Samo će vam ljubav pomoći da u životu postignete uspeh. Zbog toga razvijte ljubav. To je istinska molitva koju Bog od vas očekuje.

Bagavan je zaključio govor bađanom: Prema Mudita Manase Kaho”.