Božanski govor

Prašanti Nilajam, 15. decembar 2007. 
Bagavan nam je svima podario svoj Božanski govor - Ljubav je Bog, živite u Ljubavi 
  
Utelovljenja Ljubavi! 

Ljudi misle da u ovom svetu ima puno problema, nevolja i tuge i zbog toga su ispunjeni strahovima i brigama. Ali u stvari, ničega od toga nema: blaženstvo je svugde.

Brahmanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwandwateetam, Gagana Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam, Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee Sakshibhutam, Bhavateetam, Trigunarahitam (Čovek je utelovljenje božanskog blaženstva, apsolutne mudrosti, iznad parova suprotnosti, prostran i sveprožimajuć kao nebo, na čiji cilj ukazuje Mahavakja Tat tvam asi, jedan bez drugoga, večan, čist, nepromenljiv, svedok svih funkcija intelekta, iznad svih mentalnih stanja i tri svojstva satva, rađas i tamas).

Svet je božja kreacija. Počevši od čoveka, sva živa bića, uključujući i životinje, ptice, pa čak i insekte, su božja kreacija. Zbog toga što su sva bića božja stvorenja, sva potiču iz blaženstva. Sve te nevolje i problemi su samo ljudska mašta. Zadovoljstvo je kratak predah između dva bola. Ne može biti sreće bez teškoća. Ove teškoće su tu da bi vam dale sreću a ne da bi vas bacile u očajanje i još veću žalost. Stoga, bilo šta da nam se desi, treba da to vidimo kao dar od Boga i da budemo srećni. Ne treba da smatramo da nam je to dato da bismo patili. Pretpostavimo da vas boli stomak. Šta će doktor učiniti? Ako vas operiše, to ne čini da bi vam naneo bol. Bol koji vam doktor nanosi će otkloniti vašu patnju. Dakle, treba da podnosite nevolje i prevladate svoju tugu. 

Na ovom svetu postoje milioni živih bića. Sva ona potiču od Boga. Prema tome, isti Bog je prisutan u svima njima. Ljudi Bogu daju mnoga imena kao Rama, Alah, Isus, itd., ali Bog je samo jedan. Atma je drugo ime Boga; ona je ista u svima. Pravo ime Atme je ljubav. Ljubav je samo jedna, ali je svuda prisutna i može ukloniti svaku patnju. Onaj ko je obdaren ljubavlju je oslobođen svih patnji. Svi vi ste došli iz tako udaljenih mesta kao što je Amerika. Zbog čega? Došli ste zbog ljubavi prema Meni (glasan pljesak). Ako imate ljubav, možete bilo šta da postignete. Bog nema određeno ime. On je u čoveku prisutan u obliku Atme. Šta znači Atma? Znači samo ljubav. Ona je ljubav koja sve ujedinjuje. Ako primite u sebe ovaj princip jedinstva, tada će svi postati jedno. Kada postignete ovo jedinstvo, imaćete čistotu. Kada imate čistotu, tada će se u vama manifestovati Atma Tatva (princip Sopstva). Prema tome, morate imati jedinstvo da biste zadobili božanskost. Ja i vi smo jedno. Bog i vi ste jedno. Bog nigde nije odvojen od vas. Treba da razvijete osećaj da ste vi sami Bog. Kada kažete ‘Ja’, to predstavlja jedinstvo. Svi su jedno. Nestalan um je taj koji je nemiran i proizvoljno luta.

Samo jedna stvar je stalna. To je ljubav, ljubav, ljubav. Ljubav je Bog. Živite u ljubavi. To je ono što danas moramo da naučimo. Ista ljubav je prisutna u svima. Majka voli svoju decu zahvaljujući ovom osećaju ljubavi. Svi su božja deca. Prema tome, Bog voli sve. On nema mržnje. On nije uzrok vašeg bola i patnji. Bog nije odvojen od vas. Gde god vi bili, Bog je tamo prisutan. Bog vas ne napušta. Ne postoji mesto gde nema Boga. Gde god da pogledate, Bog je tamo prisutan. (Svami je pokazao prstom na različite stvari i rekao) Ovo je Bog. Ovo je Bog. Svi vi ste utelovljenja Boga. Imate dva oka, ali njima možete da vidite mnogo ljudi. Slično tome, Bog je jedan, ali On može sve da vidi. Gde je Bog? On je u vama, sa vama, iznad vas i ispod vas. Nema potrebe da Ga tražite. Zbog toga što je naše viđenje ograničeno na fizički nivo, mi vidimo razlike. Ne treba da se oslanjamo na fizičko telo. Telo je kao vodeni mehurić; um je kao poludeli majmun. U jednom momentu um je ovde a u sledećem momentu on leti na drugo mesto. Manas, budi, čita, ahamkara (um, intelekt, sadržaji uma, ego) - svi oni su privremeni kao prolazni oblaci. Samo jedna stvar je stalna. To ste vi. Gde je Bog? Treba da razvijete osećanje da ste vi Bog. Ovo je tačan odgovor na pitanje gde je Bog. Možete da izvršite koliko god hoćete duhovnih praksi kao što su bađani, đapa i tapas, ali ljubav treba da bude u osnovi svih ovih praksi. U stvari, ako imate ljubav, nema potrebe da izvršavate bilo koju duhovnu praksu. Nema svrhe da izvršavate sve duhovne prakse ako nemate ljubavi. Ispunite svoj um ljubavlju.“Prema Mudita Manase Kaho Ram Ram Ram …” (recitujte Ramino ime sa srcem punim ljubavi). Stoga, pridajte najveći značaj ljubavi. Ljubav je važna. Ljubav je Bog. Živite u ljubavi. Ovo je duhovna praksa koju treba da izvršavamo. Svetovne veze su privremene. One su nestalne kao prolazni oblaci koji dolaze i odlaze. One su vaša mentalna reakcija, odraz i odjek.

(Svami, pokazujući svoju maramicu) Šta je ovo? Ovo je platno. Ovo nije samo platno, ovo je kombinacija niti, nije čak ni nit, nego je pamuk, koji je božja kreacija. Sve je proizašlo iz Boga, kao niti. Vi tkate niti kako vam se sviđa. Ali nije to šta se vama sviđa to što je bitno; ono što jeste bitno je šta se Bogu sviđa. Mogu se desiti promene u telu i u umu. Ali ljubav je nepromenljiva. Ona je stalna. Sve ima svoje rođenje i smrt ali nema rođenja i smrti za ljubav. Ljubav bez rođenja i smrti je samo jedna. Ona dolazi iz Istine. Istina je jedna. Istina je Bog. Ovaj Bog u obliku ljubavi je svugde prisutan, u svemu što vidite.

Bog je u čoveku prisutan u njegovom dahu. Kada dišete, odakle dolazi dah? Dolazi iznutra. Sam dah je vaš Bog. Koja je njegov oblik? On je u čoveku prisutan u obliku soham, koji otkriva vaš božanski identitet. ‘So’ znači ‘to, ‘ham’ znači ‘ja’. Dakle ‘soham’, znači ‘ja sam to. ‘To’ označava Boga koji je u čoveku prisutan u obliku ljubavi. Zbog toga, čovek treba da pažljivo čuva ljubav u svom srcu. Druge misli dolaze i prolaze kao prolazni oblaci. Samo je ljubav stalna i večna. Svaki zadatak treba da obavljate sa ljubavlju. Čak i ako naiđete na svog neprijatelja, treba da ga volite i pozdravite govoreći, ‘zdravo, zdravo’. Tada će i on takođe odgovoriti rečima ‘zdravo, zdravo’. Ovo je reakcija, odraz i odjek vaših osećanja. Sve dobro ili loše što proživljavate je rezultat vaših sopstvenih dela. Sve dolazi iz vas samih. Zbog toga, treba da uvek ostanete natopljeni ljubavlju. Ako imate ljubavi, možete bilo šta da postignete i da obavite bilo koji zadatak. Ljubav je ta koja je odgovorna za čitavu kreaciju i njeno funkcionisanje u ovom svetu. Nema Boga iznad ljubavi. Ljubav je Bog. Šta god da radite bez ljubavi je beskorisna vežba. Zato negujte ljubav u svom srcu. Ova ljubav će sve privući. Ona će vam sve podariti. Ljubav je ta koja stvara, održava i razara. Kada gledate svet svojim fizičkim očima, vidite različitost u kreaciji. Ali, u stvari, sve je ljubav. Ona se ne menja. Treba da budete ispunjeni takvom ljubavlju. Ako sledite ovaj princip ljubavi, ona će vam podariti plodove svih duhovnih praksi.

Ljudi zovu Boga mnogim imenima, kao što su Rama, Krišna, Isus, Alah itd. Ali sva imena označavaju istog Boga. Ako Ga zovete Alah, On odgovara. Isto tako, ako Ga zovete Isus, ili Zoroastra, ili Rama, On će odgovoriti. Sva ova imena su dali ljudi. Bog nije rođen sa tim imenima. Pravo ime Boga je samo ljubav. Možete da pogledate u bilo kom rečniku; ljubav je samo jedna, a ne dve. Čovek može imati mnoge fizičke odnose. Možete da smatrate da je neko vaš suprug, neko vaš sin i neko vaša ćerka. To su sve fizički i svetovni odnosi. Ko je uspostavio ove odnose? Samo vi. Zbog toga što ste vi uspostavili ove odnose, oni su promenljivi. Ali ljubav ostaje ista. Sa takvom ljubavlju možete da recitujete bilo koje ime kao Rama, Krišna, Govinda, Narajana, Isus ili Alah. Sva ova imena se odnose na istu božanskost. Možete da sameljete rižu i pripremite razna jela kao dosa, idli, itd. Možete da pomešate rižu sa šećerom i pripremite pajasam (slatki puding). Ali je riža ista u svim tim jelima. Na isti način, samo jedan Bog je prisutan u čitavoj kreaciji, a to je ljubav. Baš svaki zadatak treba da obavljate sa ljubavlju.

Mi zovemo jedni druge ‘braća i sestre’. Na fizičkom nivou oni su odvojeni. Ove odnose ste sami stvorili. Ali nemojte nikada da posmatrate različitosti. Braća, sestre i svi drugi odnosi su jedno. Vidite starca ili dete, oboje su u suštini božanski. Bog je iznad i izvan svih uzrasta i svih oblika. Samo ljubav je Njegov pravi oblik. Ista ljubav je prisutna u svim oblicima koje vidite. Stoga svako od vas treba da razvije ljubav. Možete Boga da zovete Rama, Krišna ili Sai. Ali razlika je samo u imenima. Bog je samo jedan (glasan pljesak). Volite sve punim srcem. Samo tada možete da iskusite blaženstvo. Dokle god imate ljubavi nećete biti lišeni blaženstva.

Danas ljudi posmatraju individualne razlike. Postoje tri aspekta svakog pojedinca. 1. ono što mislite da jeste. 2. ono što drugi misle da jeste, 3. ono što stvarno jeste. Na fizičkom nivou vi se možete identifikovati sa svojim imenom, oblikom i selom. Ali u stvarnosti, vi ste samo jedno. Ovo treba da shvatite. Prepoznajte jedinstvo čitave kreacije. Vaši svetovni odnosi će takođe zadobiti neku vrednost kada prepoznate ovo jedinstvo. Možete da dodate bilo koji broj nula na jedinicu i vrednost će se povećavati. Ako uklonite jedinicu, neće biti vrednosti. Na isti način, možete da recitujete bilo koje ime uviđajući jedinstvo/jednotu  Boga. Ekam sath viprah bahudha vadanthi (istina je jedna, ali mudri je označavaju mnogim imenima). Vede dokazuju istu ovu istinu. Ako imate ljubav u svom srcu, možete da idete u bilo koju zemlju, da recitujete bilo koje ime, da izvršavate bilo koju duhovnu praksu. Nemojte nikoga da mrzite. Uvek pomozi, nikada ne povredi. Ovo je ono što poklonici treba da čine (glasan pljesak). Kada se nazivate poklonikom, ne treba da primećujete nikakve razlike “Ti nisi moj, on jeste moj”. Ovo nije dobro. To je jednako mržnji prema Bogu. Treba da mislite “Bog je u meni, sa mnom, oko mene, iznad mene i ispod mene”. Gde god da pogledate, isti Bog je tamo prisutan. Razvijte ovaj osećaj jedinstva. Onda ćete dostići najviše blaženstvo.

Vi ste došli iz različitih zemalja i imate različita imena i oblike. Ali time što ste došli ovde, vi ste svi jedno (glasan pljesak). Od danas pa nadalje, neka uvek i zauvek ostanete u blaženstvu. Ljudi kažu, “danas je moj rođendan”. Šta znači rođendan? To je dan kada se rodilo telo. Danas je rođeno, sutra može umreti. Ali vi ste večni. Za vas ne postoji rođenje, niti smrt. Budite uvek srećni. To je ono što Ja želim. Ne dozvolite da vam se približe razlike kao moje i tvoje. Svi ste pevali u slavu Boga kao jedan glas. Ovo jedinstvo je božanskost. Tamo gde nedostaje jedinstvo, tamo je različitost. Stoga razvijte jedinstvo. Tamo gde je jedinstvo, tamo je čistota. Čistota je ta koja privlači Boga. Bela haljina koju ste obukli je simbol čistote. Razlike se primećuju kada obučete haljine različitih boja. Ne treba da pružate priliku različitostima. Ne samo u oblačenju, treba da čuvate jedinstvo i čistotu u svom umu, osećanjima i mislima. Svi su jedno. Kada se vratite u svoja mesta, živite svoje živote u jedinstvu, ljubavi i blaženstvu. Vaši bađani su me usrećili.

(Bagavan je otpevao bađan “Hari Bhajan Bina Sukh Santhi Nahin …” i nastavio svoj govor.)

Smatrajte da su bađani vaša bođan (hrana) koja zadovoljava vašu duhovnu glad. Treba da u svakom momentu uzimate hranu bađana, iz dana u dan. Od samog jutra do večeri, treba da stalno pevate bađane, uvek kada ste budni. Ovo je Svamijevo učenje za vas. Izvršavajte sve svoje zadatke, kontemplirajući o božjem imenu koje je u vama. Bog je u vama, izvan vas, iznad vas, ispod vas i iza vas. Vrlo sam srećan.

- Iz Bagavanovog govora održanog u unutrašnjem Mandiru, Prašanti Nilajam, 15. decembar 2007.