Bolnica

Iz Bagavanovog govora održanog prilikom svečanog otvaranja Šri Satja Sai Instituta za više medicinske nauke u Vajtfildu, Bangalor, 19. januara 2001. godine.


Naša rodna gruda dala je svetu
Plemenite duše poznate na svim kontinentima
To je zemlja koja je proterala
Osvajače i ostvarila slobodu.
Ova zemlja Barat poznata je po svojoj učenosti.
To je sveta zemlja, koja je bila primer
U muzici, književnosti i svetoj nauci;
Rođeni u zemlji Barat, zapaženoj 
po umetničkom delima i prirodnim lepotama
O, poklonici! Vaša je neizostavna dužnost 
Da negujete slavu i napredak svoje rodne zemlje.
(Stihovi na teluškom)

Utelovljenja božanske Atme!

U životu je zdravlje najveće bogatstvo. Još od drevnih vremena,
mnogi jogiji, sveci, proroci i izuzetni ljudi sprovodili su istraživanja ne bi li pronašli načine i sredstva za održavanje dobrog zdravlja. U tom smeru su činili velike napore jer su smatrali da čovek može da radi u interesu mira i sigurnosti svoje nacije jedino kad je zdrav kao dren. U moderno doba, neki ljudi polažu svu veru u alopatiju, a neki smatraju da je pored alopatije od velikog značaja i ajurvedska medicina. Alopatija pruža samo privremeno olakšanje, ona nema trajni lek za bolest. Ali ajurveda je ta koja može dovesti do trajnog izlečenja.

Božanska Milost je ono što održava ljudski život

Najvažniji deo tela je srce. Ako srce zakaže, telo ostaje beživotno. Koja je uloga srca u ljudskom telu? Ono pumpa krv i šalje je prvo do pluća, gde se pročišćava, a zatim do svih ostalih organa. Sa svakim otkucajem srca, krv prevali jedan deo puta, dugačkog približno 19,200 km, kroz telo. Ko je telu darovao takvu sposobnost? Da li je naučnik, inžinjer ili jogi, ili neki aparat ono što mu omogućava da obavlja tako zadivljujući zadatak? Ne. Osnova svega je jedino božanska sila. Čovek ne može da obavi ni najprostiji zadatak bez pomoći božanske sile. Danas je čovek izgubio samopouzdanje i ne veruje u Boga. Zato on pre svega treba da neguje samopouzdanje bez koga život gubi svaki smisao.

Alopatija ne može trajno da iskoreni bakterije koje prouzrokuju bolesti. Uvek postoji opasnost da se bolest vrati. Iako je alopatija napredovala, i broj bolesti je srazmerno rastao. Nemački lekar Samjuel Hahneman, koji je otkrio homeopatiju, pomno je istraživao i ajurvedsku medicinu. Njegova misao – vodilja bila je dobrobit za čitavo čovečanstvo. Ali današnjeg čoveka ne zanima dobrobit čovečanstva.

Darujte siromašnima sreću i zdravlje

U današnjem društvu i vremenu bolesti srca su najbrojnije. Zbog toga smo u Prašanti Nilajamu otvorili Super-specijalističku bolnicu u kojoj je do sada obavljeno 10,600 operacija, potpuno besplatno. To je koristilo mnogim siromašnim ljudima. Operacije srca su postale jako skupe. U takvim okolnostima, kakva je sudbina siromašnih? Izgleda da to nikoga ne zabrinjava. Čovek mora da radi za dobrobit siromašnih, da im olakša patnju i postavi uzor za čitavu naciju. Služenje zaista dobija značaj tek kada je ponuđeno siromašnima i ugroženima. Danas o dobrobiti sirotinje ne misle ni lekari ni političari, pa čak ni država. Ako je za izgradnju bolnice utrošeno sto miliona, oni očekuju profit od jedne milijarde. Umesto da budu ljubazni, oni su postali poslovni. Otuda i bedan položaj siromašnih.

Tokom zadnja tri-četiri dana u ovoj bolnici su obavljene brojne operacije srca. Ko su pacijenti? Jedan je stolar, drugi je dhobi (perač rublja). Ovde se leče mnogi takvi pacijenti koji žive u nemaštini. Čak je 50 operacija obavljeno za ovo kratko vreme! Čoveka ispuni neizmerna radost kad vidi njihova ozarena lica. Od kakve je vajde medicinska nauka ako ne daruje sreću i zdravlje siromašnima i ugroženima? Ja sam srećan samo kada se siromašnima pomaže. Posvetio sam ceo svoj život uzdizanju siromašnih i ugroženih. U budućnosti će se ovde obavljati čak i tako složene operacije kao što su presađivanje srca i pluća. Čovek može biti bogat i pun vrlina, ali ako nije zdrav, on ne može da živi srećno. U ovom poduhvatu nam je puno pomogao sada pokojni bivši ministar Patel. I sadašnji glavi ministar, Krišna, bio je od velike pomoći. I brojni plemeniti ljudi Karnatake uzimaju učešća u ovom poduhvatu. Prema tome, rešeni smo da pružimo radost ljudima u Karnataki.

Sai ustanove su večne

Bolest ne zna za razlike, ona može da snađe svakoga, pa bio on siromah ili milioner. Ni mi ne znamo za razlike. Ovde će lečenje biti potupno besplatno, za bogate i za siromašne podjednako. I ne samo to, čak će i hrana biti besplatna. Cilj nam je da pacijente izlečimo od bolesti i pošaljemo ih kućama srećne i zdrave. Ova će ustanova zauvek služiti siromašnima. Neki pogrešno zamišljaju da će to biti samo privremeno. Sve ustanove koje Sai otvara trajaće večno.

Pre neki dan je u našoj bolnici operisan od srca perač rublja Gulbarga. Kada me je ugledao, njegovoj sreći nije bilo kraja. «O Svami», rekao je «Ti si naš Bog, a ja sam operisao srce u Tvojoj bolnici». Operacija srca puno košta. Čak i samo da vas prime na odeljenje, potrebno je da date na hiljade rupija. Siromašni perač rublja nema čak ni delić potrebne sume. U ovom svetu ima mnogo bogatih, ali koliko njih izražava saosećanje prema siromašnima? Možda oni kažu hiljadu stvari, ali, da li urade barem jednu? Mi trošimo na stotine miliona rupija da bismo stanovnicima sela obezbedili pijaću vodu,  besplatno lečenje i besplatno obrazovanje. Ali neki ljudi se iz ljubomore upuštaju u širenje laži. Jezik nema kost, pa ga ljudi izvrću kako god žele. Hajde da vidimo da li je iko od tih koji šire laži spreman da nahrani gladne i olakša patnju siromašnima. U stvari, takvi ljudi napujdaju pse na prosjake koji im dođu na kućni prag da zatraže milostinju. Danas su sve oblasti, obrazovanje, medicina, muzika, književnost i dr., okrenute zaradi.

Požrtvovanje je obeležje lekara

Utelovljenja ljubavi – lekari!

Ispunite srca saosećanjem i služite siromašne i ugrožene. Ne dozvolite da vam srce bude od kamena, a um opsednut novcem. Kada dođe vreme da se svode računi, hoćete li moći da ponesete sa sobom bogatstvo koje ste nagomilali? Ne. Služite siromašne s ljubavlju. Jedino vas to može iskupiti. Služiti siromašne isto je što i služiti Bogu. Žrtvujte svoj život u ime siromašnih. Služenje siromašnima je moj jedini moto. Ja nemam drugih želja. Spreman sam da žrtvujem čak i svoj život u služenju siromašnih. (usklici oduševljenja) Uradite bar hiljaditi deo od onoga što Svami čini. Od kakve je koristi ljudski život ako se ne provede u služenju siromašnih.

«Ni pokora, ni hodočašća, ni proučavanje svetih spisa, ni pevanje mantri ne mogu pomoći da se pređe preko okeana života. To se može postići jedino služenjem siromašnih»
(Stihovi na Sanskritu)

Vaša je velika sreća što ste postali lekari. Požrtvovanje je obeležje pravog lekara. Zato u lekarima treba da živi duh požrtvovanosti. Oni treba da budu saosećajni i obzirni prema siromašnima. Ima mnogo siromašnih ljudi koji umiru jer ne mogu da plate lečenje koje je preskupo. Jedino ih vaša ljubav može održati u životu. Što više u sebi razvijete duh služenja, napredak će u svetu biti veći. Bolnice bi trebalo da služe siromašne, a ne da zarađuju novac. Od kakvog je smisla zaraditi sto miliona  rupija kada na kraju čovek mora da ovaj svet napusti praznih ruku? Zato potrošite svu svoju zaradu u korist siromašnih. Posvetite život služenju bližnjima. Pre nego što je ova bolnica podignuta, zemljište ovde nije mnogo vredelo. Ali, od kad je bolnica podignuta, i vrednost zemlje je porasla. Sada vidite da se puno gradi naokolo. Kakva korist od toga, ako čoveka zanima samo zarada? Čovek ovo treba da iskoristi za dobrobit siromašnih. Vaša će sreća biti višestruka ako usrećite bar jednu siromašnu osobu. Uvek pomozi, nikad ne povredi. Nemojte od sirotinje izvlačiti novac. Nemojte ih zbog svoje pohlepe za novcem izlagati patnji. Zapamtite da im ne čupate novac, nego sam život. Neka život koji vodite bude natopljen ljubavlju, saosećanjem i požrtvovanošću. Samo thjaga (požrtvovanost) vodi do joge (produhovljenost).

Mi ne poznajemo razlike prema kasti, veri, političkom uverenju ili nacionalnosti. Svima nudimo besplatno lečenje. Rešeni smo da lečenje bude besplatno, pa šta bude, čak iako budemo morali da pozajmljujemo. Spremni smo da potrošimo koliko god treba- čuvanje života naših pacijenata nam je glavni cilj. Svi vi, a posebno lekari, treba da naučite tu lekciju. Izbegavajte pohlepu za novcem, negujte ljubav i duh požrtvovanosti. Onda će vam novac sam doći.

Za izlečenje je neophodna Božanska Milost

Utelovljenja ljubavi! Lekovi sami po sebi ne mogu da izleče od bolesti, ono što leči je Božja Milost. Jedino se požrtvovanjem može zadobiti Božja Milost. Nemojte se zadovoljavati time da samo svoj stomak napunite, pokušajte da i drugima utolite glad. Latite se posla koji će koristiti siromašnima. Ovo zdanje se ne ističe samo svojom lepotom. Andam (lepota) je bezvredna bez anande (blaženstva). Doživećete blaženstvo samo ako pružite radost siromašnima. Siromašni pate i nemaju novca ni za lek. Mi ćemo sve potrebne lekove dati besplatno. Učinite sve da svima pružite radost.

Pošto je program počeo kasnije, nemam vremena da vam dam više uputstava. Razvijte produhovljen pogled na svet i odnosite se prema pacijentima s ljubavlju i brigom, čineći ih srećnim i zdravim. Bez Božje Milosti ni puls ne može da kuca. Vi pogrešno smatrate da lek sam može da izleči bolest. Kad je to tako, šta se onda desilo sa svim onim bogatašima i kraljevima kojima je bila dostupna najbolja lekarska pomoć? Dakle, pored leka, neophodna je i Božja Milost. Lek i Božanska Milost su kao pozitiv i negativ. Bolest se može izlečiti jedino kad se to dvoje spoje. Zato se, pored uzimanja leka, treba i moliti za Božansku Milost. Bez Božanske Milosti se ljudsko telo ne može održati. Ljudsko telo je čudesno i prepuno tajni. Ko je odgovoran za otkucaje srca? Ko omogućava da srce pokreće krv? Sve je to Božja volja. Božja sila omogućava da telo raste. Nema svrhe da se telo samo hrani i održava ako se ne koristi za služenje siromašnih.

Ova će bolnica bez sumnje zauzeti visoko mesto. Možda to sada ne shvatate, ali ćete shvatiti u budućnosti. Iz svih krajeva sveta će dolaziti ljudi da se ovde leče. (pljesak) Ova bolnica u sebi nosi takve božanske mogućnosti. Nemojte se baviti pogrešnim idejama o ovoj bolnici. Kada je ranije Super-specijalistička bolnica otvorena u Putapartiju, ljudi su imali sopstvene sumnje o tome kako će ona raditi. Danas vi ne možete naći u selima oko Putapartija nikoga ko boluje od srčanih bolesti. Tamo se čak ni mala deca ne boje da budu operisana u našoj bolnici. Treba da se pobrinemo da niko ne boluje od srčanih bolesti u državi Karnataka. Seljane koji boluju od srca treba dovesti ovde na lečenje. Svako ovde može da se leči. Mi nemamo prigovora. Svi imaju jednaka prava da ovde budu lečeni.

Vođe treba da podstiču plemenite poduhvate

Naš premijer Vajpaji se puno potrudio da bi ovde došao. Vođe poput njega su neophodne za ovaj svet.On je vođa koji podržava i podstiče plemenite poduhvate poput ovog. Da bi narod napredovao, neophodni su ministri da pruže saradnju kada je svrha dobra. Potrebno je da ih ispunjavaju plemenita osećanja i ljubav prema Bogu da bi zadobili Božju Milost. Nema toga što čovek ne može s Božjom Milošću.
Loka Samastha Sukhino Bhavantu (Neka svi svetovi budu srećni!) To je moja želja. Za to sam spreman da sve uradim. Spreman sam da žrtvujem čak i svoj život za dobro čovečanstva. Od kakve je koristi život onog ko ne teži dobrobiti čovečanstva? Ja uvek želim da drugima bude dobro. Moja su osećanja uvek čista i sveta. Ako su vam osećanja i namere plemenite, ne treba da brinete o novcu; on će vam sam doći na kućni prag.

Utelovljenja ljubavi!

Izazvali smo puno neugodnosti time što ste morali da čekate tako dugo. Svi ste vrlo umorni s obzirom da ste ovde strpljivo sedeli zadnja tri-četiri sata. Pošto ste učestvovali u ovom skupu, želim da razvijete u sebi duh požrtvovanosti i trošite vreme, bogatsvo i energiju služeći siromašne! To želim od vas. Ništa ni od koga ne tražim. Pomažite sirotinji na svaki mogući način. Nahranite gladne. Hrana je Bog. Ne bacajte hranu. Ne razbacujte novac. Novac je uzrok mnogih nepravdi. Zloupotreba novca je zlo. Bogataši rasipaju novac na piće i kocku. Novac treba primereno koristiti. Čovek ne treba da troši kako mu drago. Ne traćite energiju i ne traćite novac. Postoje četiri važna načela kojima čovek treba da se rukovodi. Protraćen novac je protraćen život. Umesto što trošite vreme na isprazna ogovaranja, iskoristite ga za služenje društvu. Pomozite svima u granicama mogućeg. To očekujem od vas. Dođite i sami se uverite u posao koji se ovde obavlja u duhu požrtvovanosti, i iskusite blaženstvo. Ovde ćete naići na siromašne čija su lica ozarena radošću. Treba da se postarate za to da siromašni ljudi vode zdrav i srećan život. To treba da vam bude životni cilj. Paropakara punjaja papaja parapidanam (čovek stiče zasluge služeći druge, a čini greh povređujući ih). Sve vas blagosiljam da zaslužite da na licima siromaha vidite radost.

(Nakon Bagavanovog govora usledila je državna himna).

=====

Uvek pomozi, nikad ne povredi!