Akand bađan

Cilj je neprekidno ponavljanje Božjeg imena - namasmarana 
Iz Bagavanovog govora održanog u unutrašnjem mandiru u Prašanti Nilajamu, 13. 11. 2007. godine.

            Trebalo bi da razumemo šta znače neprekidni - akhanda bađani. Postoje dve vrste bađana, jedni su oni koji predstavljaju deo - khanda, dok su drugi neprekidni - akhanda. Khanda bađani imaju određeno vreme, na primer, to su bađani koji se održavaju ujutro ili naveče određeno vreme koje je ograničeno. S druge strane, akhanda bađani uključuju stalno promišljanje o Bogu ujutro, naveče pa čak i tokom noći. To je stalno promišljanje o Bogu tokom sva tri stanja - budnosti, spavanja i dubokog sna.

Recimo da posmatrate sat. Na satu postoje tri kazaljke i to kazaljka koja označava sekunde, kazaljka koja označava minute i kazaljka koja označava sate. Kazaljka koja označava sekunde je najduža, ona koja označava minute nešto je kraća, dok je kazaljka koja označava sate najkraća među njima. Kada kazaljka koja označava sekunde prođe svih 60 podeljaka, tada se kazaljka koja označava minute pomakne za jedan podeljak. Kada kazaljka koja označava minute prođe 60 podeljaka, kazaljka koja označava sate pomakne se za jedan sat. Koja je od te tri kazaljke važna? Nema sumnje da je važna kazaljka koja označava sate. Sledeći to načelo, ponavljanje božjeg imena - namasmarana i bađani samo ujutro su poput kazaljke koja označava sekunde.

Božje ime ima veliku moć. Svako pojedino ime između nekoliko božjih imena ima određenu vrstu moći koja mu je svojstvena. Kada želite da svrsishodno iskoristite tu moć i da iz toga izvučete trajnu blagodat, trebate da učestvujete u akhanda bađanima.

Jednom je svetac Narada prišao Gospodu Višnuu i molio ga: 'O, Gospode! Ljudi se jako uzvišeno izražavaju o delotvornosti Raminog imena - ramanam. Lepo Te molim, možeš li to da mi objasniš?' Gospod Višnu je želeo da slikovito predstavi delotvornost Raminog imena. Zbog toga je savetovao Naradu: 'O, Narada, Narada! Idi do vrane i izgovaraj reč 'Rama'. Neka vrana za tobom ponavlja to ime.' Narada se uputio do vrane i rekao: 'O, vrano, tvoje je celo telo crno, nema niti najmanjeg delića koji bi bio beo. Zbog toga izgovori Ramino ime samo jednom.' Vrana je izgovorila 'Rama' i istog se trenutka srušila mrtva.

Naradi je bilo rečeno da je vrana uginula zbog toga što je samo jednom izgovorila Ramino ime. Nakon toga se uputi do Gospoda Višnua i obavesti ga je kako je vrana uginula. Gospod Višnu mu je na to odvratio: 'Nemoj zbog toga da brineš. Ovoga puta idi do lepog pauna koji se upravo izlegao i zamoli ga da samo jednom izgovori ime Rama.' Kako ga je Gospod Višnu uputio, Narada je otišao do pauna koji se tek izlegao i rekao: 'O, paune, tvoja lepota i gracioznost zadivljuju ceo svet. Izuzetno si lep i privlačan. Molim te, izgovori reč 'Rama' samo jedanput.' Istog trenutka kako je izgovorio 'Rama', takođe je pao mrtav.

Narada je ponovno otišao do Gospoda Višnua i izvestio ga o uginuću pauna nakon što je izgovorio Ramino ime samo jedanput. Gospod Višnu je opet savetovao Naradu: 'O, Narada, u staji koja je ovde u blizini nalazi se krava koja se upravo otelila. Molim te, idi do tog tek rođenog teleta i zamoli ga da samo jednom izgovori Ramino ime.' Narada je učinio onako kako mu je bilo rečeno. Kako je tek rođeno tele čulo reč 'Rama' takođe je palo mrtvo. Nakon što je Narada o tome izvestio Gospoda Višnua, On ga je ovako uputio: 'O, Narada, ovog puta idi do kraljevske palate gde se upravo rodilo dete. Zamoli ga da izgovori Ramino ime samo jedanput.' Narada je bio prilično uplašen i bojao se da pristupi tek rođenom kraljeviću, budući da su vrana, paun i tele odmah uginuli tek što su čuli reč 'Rama' izgovorenu samo jedanput. Molio je Gospoda Višnua da poštedi njegov život, jer će ga kralj pogubiti ako se nešto dogodi njegovom tek rođenom detetu nakon izgovaranja Raminog imena. No, Gospod Višnu je istrajao na tome da Narada ispuni Njegov zahtev.

Narada se uputio u kraljevsku palatu i zatražio od novorođenog kraljevića da jednom izgovori Ramino ime. Kraljević je pozdravio Naradu i izvestio ga je kako se samo izgovaranjem Raminog imena jedanput pretvorio iz vrane u pauna, iz pauna u tele a od teleta u ljudsko biće i to u kraljevića. Izrazio je svoju zahvalnost svecu Naradi na tome što ga je podstakao da izgovara Ramino ime. Na taj način ime - nama podaruje rođenje u ljudskom liku, što se smatra retkim darom. 

Ljudsko biće je utelovljenje božanskosti. Vi posmatrate sliku Boga. Svi likovi Boga su prikazani s licem čoveka. To je razlog zašto se kaže: 'Bog poprima ljudski lik.' Samo je božje ime to koje podaruje rođenje u ljudskom liku nekom biću. To je očito iz priče koja je upravo ispričana u kojoj su ptice i životinje ostvarile rođenje u ljudskom liku zahvaljujući tome što su samo jednom poslušale sveto ime. Na žalost, i pored izgovaranja božjeg imena nekoliko puta ne dolazi do preobražaja kod ljudi. Božje biste ime bi trebalo da izgovarate svim srcem i punom verom. Vera razvija ljubav prema Bogu i ta ljubav prema Bogu podaruje rođenje u ljudskom liku. Nema sumnje, čovek danas ponavlja sveto ime, ali bez ljubavi i postojane vjere. Više su usredsređeni na to kako drugi pevaju i jesu li njihovi glasovi - uruti  i melodija - raga skladni. Oni grupno pevanje božjeg imena - namasankirtana izvode dok im um vrluda. Zbog pevanja božjeg imena koje je izvedeno s tako kolebljivim umom ne može doći do promene, uprkos tome što satima pevaju zajedno s drugima. Pevanje božjeg imena potrebno je sprovoditi potpuno usredsređeno i s verom čvrstom poput vere jogija. Kaže se: 'Onaj koji uvek vlada svojim umom i čulima, stalno je jogi - satatam jogin.' Moguće je doživeti veliki preobražaj kada je um čvrsto usredsređen na božje ime.

Kada pevač koji vodi bađane peva određenu pesmu, ostali pevači razmišljaju o sledećoj pesmi koju će da pevaju. Na taj način je njihova pažnja skrenuta, a posledica toga je da oni i dalje ostaju samo obična ljudska bića. Poklonstveno pevanje bađana na njih neće ni na koji način delovati. Ne može da ih prenese na viši nivo božanskosti. Nema sumnje, promišljanje o Bogu će posvetiti osobu do određene mere. Kako bi se dosegla čistota nije dovoljno da se izgovaranje božjeg imena sprovodi samo određeno vreme. To treba da bude stalna duhovna vežba koja traje ceo život. Tek tada božje ime postaje urezano u vaše srce.

Možete da obavljate svoje svakodnevne poslove. Ali, dok obavljate te poslove u svom domu ili izvan njega stalno se morate prisećati: 'Sve što činim, mislim ili govorim, sve pripada Bogu.' Ispravan pristup bi trebao da bude: 'Svako delovanje pripada Bogu - sarvakarma Bagavat pritjartam.' Uzmimo na primer kuvanje. Dodajete različite sastojke i dodatke koje kuvate u određenom srazmeru i nastojite da ih učinite ukusnima. No, pravi ukus nastaje tek kada se kuvanje obavlja kao ponuda Bogu. Hrana postaje božanska kada se ponudi Bogu. S druge strane, kada se različiti sastojci kuvaju s pristupom: 'Ja to radim samo kao rutinski posao, ja ovo kuvam za moju porodicu koja će tu hranu pojesti,' to ne dopire do Boga.

Zbog toga, sav posao koji obavljate učinite kao ponudu Bogu izgovarajući ime: 'Ram, Ram, Ram.' Čak i kada hodate, razmišljajte o tome kako je Bog taj koji čini da možete da hodate zbog toga što je božanskost u istančanom obliku prisutna u svakom atomu i ćeliji u ovom univerzumu. U nemogućnosti da spoznaju ovu istinu, ljudi misle: 'Došao sam ovamo hodajući, prešao sam mnogo kilometara' i tome slično. Takvo delovanje pripada fizičkom svetu a ne duhovnom. Stoga, sve što mislite, govorite ili činite, smatrajte božjom zapovedi, božjim poslom. Uz takav pristup dovoljno je da izgovorite božje ime 'Rama' samo dvaput - ujutro i naveče. Ne samo ime 'Rama' već bilo koje ime možete da odaberete za izgovaranje. Izgovarajte bilo koje božje ime svim srcem i barem jedanput. To će biti dobro.

Nema nikakve koristi od brojanja sekundi i minuta dok pevate božje ime i pri tome razmišljate: 'Izgovarao sam božje ime toliko i toliko sekundi, toliko i toliko minuta. Dovoljno je ako izgovorite božje ime samo jedanput svim srcem. To je poput kazaljke koja označava sate na brojčaniku koja ima određeni značaj. Takvo pevanje iz sveg srca je danas postala retkost. Neki ljudi koji učestvuju u pevanju bađana kažu: 'Danas se ne osećam dobro. Promukao sam od prehlade i kašlja. Ne mogu da pevam.' Istina, možda vas muči prehlada i kašalj. Ali pevati možete u sebi, zasigurno. Učinite to. To će da vam podariti dovoljno snage. Božje je ime izuzetno sveto. Kada ga ponovite samo jedanput, čak će i mrtvi da se vrate natrag u život. Savitri je izgubila muža. No, svojim molitvama koje su izvirale iz duše ona je mogla da ga povrati u život. Oni koji mogu da povrate mrtve natrag u život mogu se pronaći samo u Indiji - Bharata i nigde drugde. Iako se božanska moć širi svuda i sveprisutna je, ona se u velikoj meri izražava samo u Indiji. Oni koji su čistog srca uvek će uspeti. Nezavisno od toga koji posao obavljate, obavljajte ga sa dužnom pažnjom.

Razvijte čistotu uma. Kada obavljate posao s tako čistim umom i nakon toga se molite Bogu, sigurno ćete postići rezultat. Mira je učinila to isto. Molila je Gospoda: 'Svami, uronila sam duboko u okean i dohvatila biser tvoga božanskog imena. Neka taj dragoceni biser ne isklizne iz moje ruke i padne natrag u okean. Kako sam rođena u ovom svetu, dopusti mi da neprekidno pevam u slavu božanskog imena i na taj način posvetim svoj život.'
Gita kaže: 'Svako biće je deo mog večnog Sopstva  - mamaivamšo đivaloke điva bhþtah.' Zbog toga, jedino što treba da učinite je da Me sledite. Moja je ljubav božanska i posvećena. Takva bi trebalo da bude i vaša ljubav. Ako sledite to načelo, tada će se čistota ostvariti sama po sebi. Tamo gde je čistota, tamo je i božanskost. Sve je odraz, odgovor i odjek. Od davnina svi ste vi deo Mene - amsa. Nikada nemojte da zaboravite tu istinu. Ako samo razvijete veru u tu istinu, to će biti isto kao da ste pročitali celu Bhagavadgitu.

Svako ljudsko biće sledi ispravnost - dharma. Odakle dolazi ta ispravnost? Dolazi od osećaja - bhava koji proizlazi iz vere - viuvasa. Tek kada postoji vera, rađa se ispravnost. Ta vera je istina. Ispravnost je samo utelovljenje božanskosti. 'Istina je Bog, vera je Bog, ljubav je Bog, živite u ljubavi.' Ako sledite samo to troje možete sve da postignete. U životu možete da se suočavate s brojnim gubicima i poteškoćama. Možete jako da patite. Ali, nikada ne biste smeli da odbacite istinu, veru i ljubav. Gubitak, patnja i poteškoće su poput talasa na okeanu vašeg života. Oni samo dođu i prođu. Zbog toga razvijte veru za 'vodu' odnosno božanskost. Vaše su misli poput oblaka što plove nebom. Zbog toga vašu veru čvrsto usmerite na Boga. Ako razvijete ljubav i veru prema Bogu ne postoji ništa na svetu što ne biste mogli da postignete.

Uz pomoć vere i ljubavi možete da promenite čak i zemlju da postane nebo i nebo da postane zemlja. Moć božjeg imena ne može se ni sa čim uporediti. Ljudi to obično olako shvataju. To je pogrešno. Ne biste smeli da zamenite svetlucavi komadić stakla za dijamant. Pravi se dijamant razlikuje. Čuvajte ga i pazite. Nemojte da vas opterećuju bol i patnja, gubitak i poteškoće. One samo dolaze i odlaze. To nije vaša prava priroda. Vaše je Sopstvo snažno, večno i stvarno - sat. Ne biste smeli da sledite prolazne i nestvarne talase, zaboravljajući pri tome svoju istinsku i večnu prirodu. Na žalost, ljudi danas slede samo nestvarno i talase koji prolaze. Ako prianjate uz takve prolazne i nestvarne stvari, uvek ćete biti razočarani. Kada potražite utočište u Lotosovim stopalima Boga, nikada od toga ne biste smeli da odustanete.

Nezavisno od toga šta činili, božja će vas stopala zaštititi. Ukoliko usadite božje ime postojano u svom srcu, vaš će život postati posvećen. To je predanost Bogu - bhakti. To je vaša moć - uakti. To je oslobođenje - mukti. Duhovna vežba - sadhana neprekidnih akhanda bađana propisana je barem jednom godišnje kako bi ljudi spoznali tu istinu. Reč 'neprekidno - akhanda'  podrazumeva izgovaranje božjeg imena neprekidno 24 sata. Ali, ljudi će dolaziti i odlaziti tokom trajanja akhanda bađana. Takvi bađani mogu da se nazovu samo delimični - khanda bađani. Oni predstavljaju samo jedan delić bađana. Na takvim je bađanima teško održati stalne božanske vibracije. Trebalo bi se pobrinuti da ne postoji prekid između njih. Tokom akhanda bađana možete da odete kući iz bilo kog razloga, na primer da biste jeli. Ali vi i dalje nastavljate da izgovarate božje ime dok obavljate bilo koji posao u svom domu.

Bog ne želi da vi ne obavljate vaše svakodnevne dužnosti u domu. Možete da obavljate sve poslove koje je potrebno obaviti, ali stalno se prisećajte Boga dok ih obavljate. To je srž poruke koju je u Giti dao Gospod Krišna: 'Uvek me imaj na umu i bori se do kraja.' Tim je rečima savetovao Arđunu da se mora boriti u ratu, ali Ga se stalno prisećati. Rat u tom smislu ne podrazumeva samo ubijanje drugih tako da ih gađamo strelicama ili metcima To nije odlika veličine. U tom slučaju vi obavljate vašu dužnost na bojnom polju. Ako to činite tako, onda će oni koji su osuđeni na smrt i poginuti.

Sve svoje dužnosti trebalo bi da obavljate s lepim izrazom i osmehom na licu. Ono što se od vas traži je osmeh na licu. Nema nikakve svrhe od izraza lica kao da ste upravo popili riblje ulje. 'Radost je jedinstvo s Bogom.' To je prava božanskost. Kada ste suočeni s određenim poteškoćama, nemojte da se uzbuđujete i da stalno brinete: 'Oh! Kako ću prevladati ove neprilike?' Na primer, mladi ljudi se često suočavaju sa 'brigama o venčanju'. Takva zabrinutost će samo da pogorša prilike. Položite svoju veru u Boga. Nemojte o tome da razmišljate kao o venčanju, već o 'svom usponu' odnosno o prilici za unapređenje. Kada razvijete takav pristup, vaš će život biti posvećen. Svako ko izgovara božje ime na takav način, nezavisno od toga koje ime je odabrao i gde se nalazio, njegov će život biti posvećen. Biće oslobođen greha. Ne bi trebalo da budete preterano opterećeni melodijom - raga i ritmom - tala.

Postoji samo jedna melodija, a to je melodija koja izvire iz vašeg srca - hodaja raga. To je On sam ja - 'So...ham', 'So...ham.' Neka vas život bude u skladu s tom melodijom 'So-ham'. Tada će svaka aktivnost koju preduzmete doživeti uspeh. Velika je sreća što možete da učestvujete u akhanda bađanima. U druge dane bađani se održavaju u ovom prostoru ujutro i naveče. To je velika blagodet. Nemojte da propustite priliku da učestvujete u pevanju bađana. Samo ako to pretvorite u svoju dobrobit, vaš će život  biti posvećen. Akhanda bađani se zbog toga održavaju širom sveta svake godine.