NAJVIŠE BLAŽENSTVO IZVIRE IZ APSOLUTNE MUDROSTI

Bhagavānov govor održan 1. septembra 1996. godine

Hoće li luk prestati odisati svojim mirisom čak i kada ga posadite u kamfor, dodate miris mošusa kao đubrivo i zalevate ga mirisnom vodicom?
(teluški stihovi)

BLAŽENSTVO – ĀNANDA NAČELO JE BRAHMANA

Studenti!
Čovek bi, pre svega, trebao razviti fizičke, mentalne i duhovne sposobnosti da bi održao ljudskost i osvetlio svoju božanskost. Rođenje u ljudskom obliku nije namenjeno da bi se uživalo u fizičkom, materijalnom i svetovnom životu. Ptice, zveri i životinje isto tako uživaju u istoj vrsti fizičke sreće za kojom i vi težite.

Čovek bi trebao spoznati svoju božanskost

Po čemu je onda rođenje u ljudskom obliku tako posebno? Među svim živim bićima, rođenje u ljudskom obliku najređe je od svih – jantunam nara janma durlabham. Što je to što čini rođenje u ljudskom obliku retkim i jedinstvenim? Životinje isto tako kao i vi jedu hranu i razvijaju odnose sa svojim bližnjima. One isto tako imaju želje, kao i vi. Ako ćete i vi voditi život kakav vode životinje i zveri, čemu onda služi vaše obrazovanje? Čemu služi svetovno znanje – vijñāna, duhovno znanje – sujñāna i najviše božansko znanje – prajñāna koje ste stekli tokom vašeg obrazovanja? Je li vaše celokupno obrazovanje namenjeno samo tomu da biste napunili želudac? To nije znak ljudskosti, to nije cilj ljudskoga života. Čovek bi trebao spoznati svoje istinsko Sopstvo i izvor iz kojega je potekao.

Čovek je u svetu vezan za delovanje. Čak i ptice i životinje isto tako provode delovanje. Zato bi čovek trebao provoditi delovanje koje je povezano s ispravnošću. Celokupno delovanje – karma koje čovek provodi trebalo bi biti povezano s ispravnošću – dharma.
Čovek bi trebao upotrebiti svoju inteligenciju i sposobnost razlučivanja te svim srcem ući u polje delovanja. Pre nego što se upusti u provođenje bilo kojeg zadatka, trebao bi preispitati hoće li to delovanje biti primereno ljudskom biću ili životinji.

Beskrajna i nemerljiva božanskost svojstvena je čoveku. Kada smo obdareni takvim svetim i božanskim rođenjem u ljudskom obliku, šteta je voditi život na način pticā i životinja. Brahman sve prožima. Iz toga načela Brahmana nastao je eter – ākaśa, sa zvukom kao obeležjem. Iz etera nastaje vetar, iz vetra nastaje vatra, iz vatre nastaje voda, a iz vode nastaje zemlja. Na zemlji raste usev, iz useva nastaje hrana, a iz hrane čovek ima svoj početak. Ljudski je život putovanje od hrane – anna do blaženstva – ānanda. On započinje s hranom i njegov je krajnji cilj ostvarenje blaženstva. Postoji bliska veza između hrane, Brahmana i blaženstva. U stvari, blaženstvo je načelo Brahmana. To je razlog zašto se božanskost opisuje kao „Bog je otelovljenje božanskoga blaženstva, najviše sreće i apsolutne mudrosti – brahmānanda parama sukha kevala jñānamūrti.“ Koji je izvor božanskoga blaženstva – brahmānanda? Kako izgleda božansko blaženstvo? To je stanje najviše sreće. Odakle izvire ta najviša sreća? Ona izvire iz apsolutne mudrosti. Blaženstvo koje ima izvor u mudrosti, predstavlja temelj ljudskoga života u ovome svetu.

No, čovek danas nije u stanju spoznati šta je istinsko blaženstvo. On ne zna što je istinska sreća. On materijalni svet i svetovnu sreću smatra za istinsku sreću. Koliko će dugo trajati svetovna sreća? Ona je poput oblaka koji plove nebom. Je li to sreća za kojom bi trebali težiti? To sam vam već toliko puta rekao: Adi Śankara je isto tako poučavao tu istu istinu. Neki od vas mogu misliti da Svami uvek iznova ponavlja jednu te istu stvar. Želeo bih vam postaviti jedno pitanje. Zašto vi uvek iznova punite isti stomak? Ne uzimate li hranu tri puta dnevno da biste napunili jedan te isti želudac? Ni vi sami ne znate koliko ste vreća pirinča već dosad pojeli i koliko ćete još pojesti.

Jako se trudite u životu da biste napunili svoj stomak. Stičete raznovrsno znanje u raznim oblastima. Ali, niste u stanju uživati u potpunom blaženstvu. Zato pronađite utočište u Bogu i promišljajte o Njemu. On će vam sigurno pokazati pravi put.
(teluški stihovi)


Pojeli ste nebrojeno puno vreća pirinča. Ipak vaš stomak još uvek nije pun. Zato biste trebali slušati iste lekcije uvek iznova, upiti njihovu suštinu, provesti ih u delo i doživeti blaženstvo. Adi Śankara je rekao:

Nemojte biti ponosni na svoje bogatstvo, poreklo ili mladost,
Pl
ima vremena može to uništiti u trenu.

Vi ceo svoj život provodite u ispunjavanju svetovnih želja. Učite tolike predmete, čitate tolike knjige i stičete brojne akademske naslove, ali od kakve je to koristi? U kojoj ste meri u praksi primenili znanje koje ste stekli? Ni u najmanjoj. Da bi hrana, koja je poslužena na tanjiru, dospela u vaš želudac, trebate zaposliti svoje ruke i usta. Isto tako, trebate primeniti barem nešto od onoga što ste učili i naučili da biste doživeli sreću. Od kakve je koristi ono obrazovanje koje se na primeni u praksi? Takvi ljudi predstavljaju teret na Zemlji. To nije način na koji biste trebali voditi svoj život. Trebali bi služiti društvu i zaustaviti haotične okolnosti koje danas prevladavaju u društvu. Samo putem obrazovanja čovek može steći sposobnost kako bi to učinio. Samo su studenti tî koji su u stanju razrešiti probleme u društvu. No, oni postaju nesposobni zbog svoje sebičnosti i ličnih interesa. U stvari, oni vode život kao životinje. To nije svrha obrazovanja. Kada ste ostvarili rođenje u ljudskom obliku, trebali biste predstavljati primer u društvu. Kakav primer? To je primer koji je prikladan ljudskom biću.

Koja je svrha života? To sam spomenuo juče. Čak i mrtav zec ima neku vrednost, ali ne i mrtvo telo ljudskoga bića. Čak je i papučama dopušteno ući u kuću, ali ne i mrtvom telu. Je li to vrednost čoveka? Ne, ne. Pokušajte preispitati odakle ste došli. Spoznajte svoje istinsko Sopstvo i dosegnite Izvor vašega porekla. To je ono što bi trebali znati. Da bi spoznali tu istinu, u vama bi se trebala ispoljiti božanskost. Ne samo da bi trebali spoznati svoju božanskost, već bi isto tako svuda trebali videti božanskost. U stvari, ceo svet je božanski i ispunjen blaženstvom. Uopšte ne postoji nikakva patnja. Ako je to tako, kako je onda moguće da vi doživljavate tugu i patnju? Kako je onda moguće da ste opsednuti ispraznim, svetovnim željama? Za to je odgovorna vaša vezanost za telo. Čovek, koji bi trebao biti onaj koji voli Sopstvo – ātmabhimani, danas je postao onaj koji voli fizičko telo – dehabhimani.

Telo je sastavljeno od pet elemenata i osuđeno je na to da će se raspasti, pre ili kasnije, ali onaj koji boravi u tome telu ne poznaje niti rođenje niti smrt. Onaj koji boravi u telu uopšte nema nikakve vezanosti i samo je večni svedok. Istinu govoreći, onaj koji boravi u telu i koji je u obliku istinskog Sopstva – ātman, uistinu je Bog sȃm.
(teluški stihovi)


Zašto je čoveku dano telo? Sveto ljudsko telo dano je čoveku kako bi ga odvelo na put ispravnosti, privuklo plemenite misli i odvelo u dobro društvo. To je Gargi rekao svecu Jađnavalkji tokom rasprave na dvoru kralja Đanake.

Ostvarenje jednote predstavlja istinsko znanje

Jednom je Đanaka održao velik skup učenih ljudi i mudraca na svome dvoru i vodio raspravu o tome šta je trajno, a šta je prolazno, šta je polje – kšetra, a ko je poznavatelj polja – kšetrajña. Rasprava je trajala 21 dan. Na kraju je Jađnavalkja ustao i rekao kako je on spreman odgovoriti na bilo koje pitanje koje bi bilo ko od okupljenih mogao postaviti.

Gargi je ustala u upitala ga: „Šta se podrazumeva pod mudrošću – jñāna?“ Jađnavalkja je rekao: „Iskustvo nedvojnosti predstavlja mudrost – advaita darśanam jñānam“. Gargi je odvratila: „Da, ja prihvatam to što si rekao. Osoba koja uočava razlike ne može biti mudrac – jñānin. Istinski mudrac je onaj s osećanjem jednote – ekātmabhāva. Samo takva osoba istinski je učena osoba. Učen čovek – pāndita je onaj čiji je um ujednačen – pāndita samādarśina.“ Gargi je bila učena osoba i niko joj nije bio ravan u njenom znanju. U stvari, znanje je pravi ukras čoveka.

Talasi su ukrasi okeana,
Kuće su ukrasi sela,
Lotos je ukras jezera,
Mesec je ukras neba,
Znanje je ukras čoveka.
(teluški stihovi)


Na 21. dan, kada je rasprava završila, nekoga je između okupljenih učenih ljudi i mudraca trebalo izabrati da bi zahvalio kralju Đanaki. Đanaka je bio poznat kao Videha i bio je potpuno oslobođen vezanosti za telo. Imajući u vidu njezino veliko znanje i vrhunsku mudrost, Gargi se smatrala najprikladnijom osobom koja bi zahvalila kralju Đanaki. Od tako velikog skupa uvaženih učenih ljudi i mudraca, kralj Đanaka je odlučio da će primiti zahvalu iz ruku Gargi. Muškarac i žena razlikuju se samo po obliku, ali znanje je zajedničko svima.

Bog je jedan i isti za svakoga, a isto tako On je i cilj. Ne postoji razlika između muškaraca, žena, dece, mladih i starijih osoba u odnosu na znanje, isto kao što ni ne postoji razlika na osnovu pripadnosti nekoj grupi ljudi i različitim životnim dobima. Istina je jedna, ali mudraci su ju opisivali kao da ih ima mnogo – ekam sat viprāh bahudhā vadanti. Ostvarenje jednote predstavlja istinsko znanje.

Međutim, nije lako postići to ostvarenje. Ipak, trebali bi nastojati i učiniti napor da bi to doživeli. Stići ćete na cilj kada ćete napredovati propisanim putom. Upornim vežbanjem možete postati dobar pevač. Čak i plod drva nim ima slatki ukus kada ga dovoljno dugo žvačete. Drvo sandalovine stvorit će udubinu na kremenu ako ćete njime trljate kamen. Što više brusite dijamant, to će biti veća njegova vrednost.

Sve je moguće postići stalnom vežbom. Hodanje, čitanje, govorenje, jedenje, pisanje, sve to zahteva vežbu. Koliko je dugo potrebno vežbati ako želite voziti motor?! Možete pasti ne znam koliko puta, ali hoćete li odustati od vežbanja? Nažalost, vi odustajete od svoje odluke već prilikom prvog neuspeha na putu duhovnosti. U svim ostalim nastojanjima, bez obzira na prepreke, vi ustrajete. U stvari, na putu duhovnosti trebali bi izražavati istu odlučnost - i više od toga. Zašto? Zato što vas duhovnost vodi do cilja vašeg života. To je svrha rođenja u ljudskome obliku.

Božje ime posvećuje prostor

Rođenje u ljudskome obliku postaje svrsishodno tek kada ostvarite cilj života. Nakon što ste postigli rođenje u ljudskome obliku, trebali bi težiti za njegovim ispunjenjem i zaslužiti uvažavanje od svih. Vi se osećate odbačenima kada se suočite s neuspesima, a uzvišenima kada postignete uspeh. Gde je potreba da postanete odbačeni u teškim trenucima i uzvišeni u trenucima sreće? Sreća nema nikakve vrednosti ako ne postoje poteškoće.

Ljudi seju semenke sadnica koje su gorke, a kasnije očekuju slatke plodove. Posledica toga je da, kada trebaju pojesti gorak voćni plod, oni se ljute i krive mene za svoju patnju.
(teluški stihovi)


Je li to ljudskost? To je suprotno zakonima prirode. Kakva je semenka, takav će biti i plod. Ako želite uživati u slatkim voćnim plodovima, trebali bi sejati dobro seme. Ljudi teže sreći u svetovnome životu. U početku, to se može činiti jako ugodno, ali sreća se smanjuje prolaskom vremena. Kazao sam to studentima velik broj puta. Kada tek venčani par krene u šetnju u javni park i suprug primeti trn na putu ispred njih, on će odmah povući svoju suprugu u stranu rečima: „Vrati se nazad, tamo je trn.“ U tom trenutku on smatra da je žena život. Šest meseci kasnije nailazimo na istu situaciju, suprug samo upozorava suprugu: „Pazi, tamo je trn.“ Nakon još šest meseci, ako se ponovno nađu u istoj situaciji, on će povikati na nju: „Zar ne vidiš da je tamo trn?“ Na taj način svetovna se ljubav smanjuje svakim danom. Samo se božanska ljubav stalno povećava.

Onaj ko gradi zid, penjati će se sve više i više kako zid postaje viši, a onaj ko kopa bunar, spuštat će se sve niže i niže.
(teluški stihovi)

Uzdizanje i spuštanje ovisi o tome šta radimo. Neki mladići kažu: „Što da učinim kada stariji rade pritisak na mene da se oženim?“ To je velika majstorija. Ako netko zaista nije zainteresovan, šta mogu učiniti oni koji su u njegovoj kući? Ako vas neko prisiljava da popijete otrov, hoćete li ga popiti? Vaše su želje odgovorne za vašu patnju. Vaše vlastite misli odgovorne su za vašu sreću isto tako kao i za patnju. Vaša je sreća istinski raj dok je vaša patnja poput pakla. Zato biste trebali pokušavati proveravati svoje misli. Negujte samo plemenite misli. Samo će se tada ljudskost rascvetati i isijavati iz vas.

Danas je svet u stanju pozamašne zbrke. Gde god pogledate, nemir i uzbuđenje rastu u svim zemljama. Slavite Božje ime da biste uklonili nemir – aśanti i stvorili vrhunski mir – praśanti. Svaka ulica i svaki delić prostora trebali bi odjekivati od izgovaranja Božjeg imena. Samo će tada moći biti mira i staloženosti u svetu. Kada pevate bađane, svete se vibracije prenose u sve kutke sveta putem zvučnih talasa. U vezi s tim nema nikakve sumnje. Kada netko drži govor koji se prenosi putem Radio postaje Deli, kako ga možete čuti u Prašanti Nilajamu? Zvuk je stigao do nas putem elektromagnetskih talasa u atmosferi.

Kada se izgovara Božje ime, svete vibracije koje time nastaju šire se posvuda i odvlače loše i negativne vibracije u okruženju. Kada udišete takve svete vibracije, vi razvijate svete osećanja. Ako zagađujete okruženje lošim vibracijama, zauzvrat ćete morati udisati samo loše vibracije. Kakvu vrstu vibracija udišete, takve slične misli razvijate. Ja sam to rekao i ranije: „Kakva je vatra, takav će biti dim; kakav je dim, takav će biti i oblak; kakav je oblak, takva će biti i kiša; kakva je kiša, takav će biti i usev; kakav je usev, takva će biti i hrana; kakva je hrana, takva će biti i glava.

Jedite samo čistu i uravnoteženu – satvičnu hranu

Trebali bi razumeti odnos koji postoji između hrane, glave i Boga. Da bi uživali u dobrom zdravlju, trebali bi uzimati samo dobru hranu. Vodite brigu i pazite na svoje prehrambene navike. Nemojte jesti bilo šta i svašta. Ljudi govore o uravnoteženoj – satvičnoj hrani. Oni kažu da mleko, voće i povrće čine uravnoteženu hranu. Čak i ta hrana postaje teška - tamas kada se uzima u prevelikim količinama. Pre svega, ako želite razviti uravnotežene osećaje, trebali bi obaviti kupanje između pet i šest sati ujutro. To se naziva božansko kupanje – daiva snanam, kupanje između šest i sedam sati naziva ljudsko kupanje – mānava snanam dok se kupanje nakon sedam sati naziva demonsko kupanje – rākšāsa snanam. Ceo vaš život bit će posvećen ako pročistite svoje srce tokom tri zadnja noćna sata - brahmamuhūrta razvijajući svete misli.

Jedite samo svežu hranu. Nemojte uzimati odstajalu hranu koja je bila pripremljena prethodnoga dana. Ulje je potrebno za pripremanje hrane. Lekari kažu da će vam prevelika količina ulja u hrani uzrokuje holesterol. Međutim, holesterol je isto tako u određenoj meri potreban u telu. Zato nemojte uzimati hranu koja je u potpunosti bez ulja. Trebali bi imati uravnoteženu prehranu. Što se podrazumeva pod uravnoteženom – satvičnom prehranom? Ako je hrana ukusna, ljudi će jesti previše. Takva vrsta prejedanja jako je uobičajena kada ljudi sudeluju u svečanostima u raznim prigodama, kao što je venčanje. To nije uravnotežena sklonost. Kada sednete da bi pojeli hranu, vrlo ste aktivni i nestrpljivi, no nakon što ste hranu pojeli, bit će vam teško čak i ustati zato što ste pretrpali želudac. To je sklonost lenjosti – tamas. Trebali bis prestati jesti kada osećate da biste mogli pojesti još malo.

Povrće predstavlja uravnoteženu – satvičnu hranu. Zeleni listovi jako su dobri za zdravlje. U današnje vreme, mnoge nove vrste povrća pojavljuju se na tržištu. Povrće se uzgaja korištenjem štetnih hemikalija i pesticida koji su odgovorni za mnoge bolesti koje u današnje vreme utiču na čoveka. Ako vam to objasnim do detalja, mogli bi razviti čak i averziju prema povrću. Nekada davno, papričice čilija bile su prilično male pa ipak je jedna papričica bila dovoljna za obitelj od pet ili šest članova zato što je bila jako ljuta. No, danas se uzgajaju velike čili paprike korištenjem hemijskoga đubriva. Čak i ako pojedete celu čili papriku, nećete uopće osetiti da je ljuta. Trebali bi isto tako utvrditi gdje je to povrće uzgojeno. U gradu Bengaluruu možete pronaći raznovrsno povrće. Karfiol je jako velik, a isto tako i želje. No, kako su uzgojeni? Jesu li uzgojeni tako da se za zalevanje koristila voda iz gradske odvodnje? Mnoge su bolesti uzrokovane jedenjem takvog povrća. Vlada bi trebala proveriti i nadgledati takvo loše postupanje.

Mnoge vrste insekticida isto se tako koriste za prskanje i zaštitu povrća. Ljudi iz gradova i mesta svesni su toga i peru povrće pre nego što će ga narezati i skuvati, no ljudi u selima postaju žrtve bolesti jer ne peru povrće zato jer nisu svesni i upoznati sa štetnim hemikalijama kojima je to povrće prskano. Kao posledica toga, insekticidi, koji su bili namenjeni da unište insekte, u stvari, ubijaju ljude uzrokujući im smrtonosne bolesti kao što su rak ili srčani udar. I ne samo to, čak i um čoveka postaje zagađen zbog takve zagađene hrane. Čovek, koji bi trebao voditi jako čist život, vodi život koji nije svet zbog pogrešne hrane koju jede. On u svome srcu razvija negativna umesto dobrih osećanja. Mleko se smatra uravnoteženom – satvičnom hranom.

Međutim, ne bi trebalo piti punomasno mleko jer to dovodi do razvoja teških – tamas osećanja. Ipak, danas punomasno mleko nije svuda dostupno. Trgovci mlekom sami ga razređuju mešanjem velike količine vode u mleko. U tom smislu oni čine nešto što je dobro za nas. Punomasno mleko daje vam više masnoće i snage, ali isto tako razvija mentalnu tupost. Trebali biste razviti fizičku snagu, a za to je potrebna uravnotežena prehrana. Možete jesti pirinač i pogače. Trebali bi razviti mentalnu snagu da biste odvukli negativne misli. Kada imate mentalnu snagu, možete ostati nepomućeni u suočavanju s poteškoćama i tugama.

Dosegnite uzvišene položaje u duhovnosti

Studenti!
Nemojte prihvatiti ništa drugo kada vam ja kažem da je jedenje mesa loše. Kada jedete životinjsko meso, razvijate životinjske sklonosti, a isto tako razvijate mnoge bolesti. I ne samo to, pušenje je jako štetna navika. Ono uzrokuje veliku štetu vašim plućima. Uz pomoć kiseonika pluća pročišćavaju krv kojom srce opskrbljuje sve delove tela. I srce i pluća važni su delovi ljudskoga tela. To je razlog da, kada lekari obavljaju operaciju na srcu, koriste pomoć uređaja koji se naziva srce-pluća. Krvni sudovi koje provode krv, postaju tvrdi kao posledica pušenja. Iz toga proizlazi da je srce podvrgnuto jačem pritisku. Trebali bi u novinama videti reklamu za cigarete. Oni stavljaju veliku reklamu, a na dnu piše jako sitnim slovima: „Pušenje je štetno za vaš život“. Nažalost, vlada ne stavlja zabranu za pušenje zato što ostvaruje velike prihode od poreza na cigarete. Oni vide samo prihode, a ne gubitak mnogih života koji je uzrokovan pušenjem.

Kako možete razumeti loše posljedice pušenja? Dat ću vam mali primer. Stavite belu tkaninu pored usta osobe koja puši. Kada izdahne, na beloj će se tkanini stvoriti žuta mrlja. Ako bela tkanina postane uprljana od dima, možete samo zamisliti koliko štete će pušenje naneti svim delovima tela. Duvan u sebi sadrži nikotin koji je jako štetan za zdravlje.

Studenti bi trebali uzimati samo uravnoteženu – satvičnu hranu i razviti fizičku i mentalnu snagu. Kada razvijete fizičku i mentalnu snagu, vaša će se duhovna snaga isto tako povećati. Kada sledite put duhovnosti, bit ćete oslobođeni svih sumnji i nedoumica. Pogrešna je hrana ta koja dovodi do porasta loših sklonosti kao što su ljutnja, pohota, napetost i slično te uzrokuje sve probleme. Zato je potrebno da uvek uzimate samo uravnoteženu – satvičnu hranu. Po mom mišljenju, trebali bi postići stanje zdravlja u kojem vam nisu potrebni nikakvi lekovi. Ovo telo će za dva mjeseca ući u 71. godinu života. Verovali ili ne, ali do sada nisam popio ni jednu tabletu. Ipak, nemam nikakvih zdravstvenih problema. Mogu se suočiti sa svakom situacijom. Ne koristim nikakve božanske moći da bih održao moje telo. S fizičke tačke gledišta, moje je telo isto kao i vaše. Kako onda ja mogu održavati dobro zdravlje? To je samo zahvaljujući umerenosti u hrani i navikama. Neki studenti imaju neke nepoželjne navike koje uništavaju njihovo zdravlje. Oni bi se trebali u potpunosti osloboditi tih navika. Ako se u vama javi bilo kakav loš ojećaj, podsetite se deset puta: „Ja nisam životinja, ja sam čovek.“ S punim poverenjem kažite da ste ljudsko biće. Tada će vaše životinjske misli odmah nestati. To je lak način kako nadzirati vaše loše misli. Trebali biste dostići uzvišeni položaj u duhovnosti i predstavljati put duhovnosti u svetu. Tek će tada biti potisnuti nemir, strah i pokvarenost koji prevladavaju svetom.

Studenti!
Nemojte se smatrati samo ljudskim bićem. Vi ste Bog, vi ste Bog. Ako vas netko upita gdje je Brahman, trebali bi reći: „Ja sam Brahman – aham brahmāsmi.“ Trebali bi odlučno i s uverenjem izjaviti „Ja sam Brahman.“ To je ono čemu nas uče Vede. Kada se stalno podsećate „Ja sam Brahman“, sasvim sigurno ćete se osloboditi zablude – bhrama.
(Bhagavān je Svoj govor završio bhajanom „Govinda Gopala Prabhu Giridari…“)


- iz Bhagavānovoga govora održanog u Sai Kulvant holu, Prašanti Nilajam, 1. septembra 1996. godine