Kako vežbati pevanje Sai bađana

 

Jedan od istaknutih momenata proslave Bagavanovih rođendana je Svetski Akanad Bađan koji se dešava druge nedelje novembra svake godine u Prašanti Nilajamu. U 2018. dešavanje je 10-11. novembra. 

Poklonici iz celog sveta vežbaju danima za ovaj događaj. Svako želi da ponudi najbolju melodiju Svamiju na Njegov rođendan.

Jednom prilikom je brat Sunam Gjamtso, predstavnik Bagavanovog univerziteta, priznati pevač i kompozitor bađana, bio svedok divne interakcije sa Svamijem gde je On jasno objasnio kako se treba vežbati za Sai bađane.

Ovo je deo priče:

Bišu Prusti  (BP): Koje su bile glavne smernice date od  Svamija vezano za vežbanje bađana u mandiru?

Sunam Gjamtso (SG): To si bili dani kada smo se mogli osloniti kompletno na Njega. Ukoliko je bađan bio dobar to je bilo dovedeno na taj nivo zahvaljujući Njemu.
Lično i fizički napravio bi lep pokret i odobrio bađan. Jednom kada bi to uradio čak i za bađan koji nije bio dobro izveden ljudi bi, zahvaljujući blagoslovu nebesa govorili da je bađan bio predivan. To je bio način da razumeš da ti nisi pevač niti izvođač.

Sa druge strane ukoliko bi bađan bio zaista lepo izvođen, a  On bi rekao 'Ne', tada bi svi govorili  “Oh, šta se to brate dogodilo danas? Nisi pevao kako treba. ”

Jednom kada smo pitali, “ Svami, na koji način da vežbamo?”
Svami je rekao, “Nastavite pevati bađane. To je najbolja vežba.”

Pitali smo Svamija vezano za finese klasične muzike - koje vežbe i metode da primenjujemo. Ali Bagavan je rekao, “Čak i kada ste naučili alankare ( vokalne vežbe za ukrašavanje pesme), možete ih izvoditi, ali najbolji način je pevanje dobre pesme. I tu ne može biti bolje pesme od bađana. Kada pevate bađan, korist je dvosmerna. Prvo, utemeljen si u imenu Gospoda. Drugo, ne pevaš radi vežbanja pesme, umesto toga polako počinješ da dišeš i izdišeš bađan. Ti mentalno i postojano u svom umu simuliraš bađan.”
Svami je nastavio, "Na posletku kada pevaš taj bađan, pevaćeš sa osećanjem bhava jer si taj bađan toliko puta otpevao. Svaki bađan je veoma snažan, ne samo zbog bijakšare nego zato jer ima kompletnu pesmu- raga.
Zapravo sve suptilne nijanse su u tom bađanu. Zato kada pevaš bađan, tvoj glas počinje da se izoštrava. Formiraju se konture tvog glasa, njegovog tona i visine. Zato, ako praktikuješ bađan svaki dan ne moraš ništa drugo da praktikuješ. ”

Jednom drugom prilikom, Bagavan je takođe rekao, “Ako pevate bađane, takođe radite i pranajame (vežbe disanja u jogi). Najviši oblik pranajame koji možeš da uradiš je da pevaš bađan dok veličaš Božije ime.”

Naš Bagavan dovodi sve do jednostavnosti na predivan način.


BP: Bađan nije samo muzika već je duhovna praksa sadhana kojom se postiže Bog i za šta je potrebno ponavljanje Božijeg imena -namasmarana, nema drugog metoda, ni metodologije.
Sve što treba je da produžiš sa pevanjem Njegovog imena energičnije i ozbiljnije.

SG: Tako lepo rečeno!

 

Izvor: media.radiosai.org/journals/vol_16/01NOV18/How-to-Practice-to-Sing-Sai-Bhajans.htm?fbclid=IwAR3uRpHZXJZbDSwleRnoVGSI4DR01qh8h3uDYV8M1UuJwP9Kf7gbVA-30oM